Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Alkol (içki) Kur'an'da "şeytanın pisliği" diye mi geçiyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alkol (içki) Kur'an'da "şeytanın pisliği" diye mi geçiyor?

  Reklam
  Alkol (içki) Kur'an'da "şeytanın pisliği" diye mi geçiyor?


  "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz." (Maide, 5/90)
  Ayette içkinin, şeytanın işlerinden pis bir iş olduğu belirtilmektedir. Burada içkinin pis olduğu belirtilmektedir. Bu pis işe yönelten de şeytandır.
  Ayetin Açıklaması:
  Ey iman edenler! Helâl olan güzel şeyleri haram etmediğiniz gibi, haram olan pisliklerden de iyi sakınınız. Bu cümleden olarak muhakkak ki hamr, yani sarhoş edici şeyler ve meysir, yani piyango ve kumar (Bakara Sûresi 2/219. âyetin tefsirine bk.) ensâb yani tapılmak için dikilmiş taş vesâir putlar, kumar ve piyango kalemleri, okları, zarları, bütün bunlar başka bir şey değil, ancak birer ricstir, aklınızın tiksineceği, iğreneceği pis, murdar bir şeydir, şeytanın işlerindendir. Şeytanın işi, şeytanın teşvikidir. O halde bu pislikten çekininiz, uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz.
  Bu âyet, müskirât (şarhos edici şeyler)ın yasaklanması ve haram edilmesi hakkında üçüncü ve son olarak nazil olan âyettir ki birincisi Nisâ Sûresindeki "Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın." (Nisâ, 4/43) ikincisi de Bakara sûresindeki "Senden içki ve kumarı sorarlar. De ki: Onun ikisinde büyük bir günah vardır." (Bakara, 2/219) âyeti idi. (Oraya bk.) Allah Teâlâ bu âyette içki ve kumarın haramlığını çeşitli yönleriyle tekit etmiştir. Birinci olarak cümlenin başı ile başlanmış; ikinci olarak putlar ve fal okları ile beraber zikredilerek, "Şarap içen, puta tapan gibidir" hadis-i şerifi delaletince puta tapıcılık kabilinden gösterilmiş; üçüncü olarak "pislik" adı verilmiş; dördüncü olarak başlı başına şer veya galip olduğuna tenbih edilerek "şeytanın işlerinden" buyurulmuş; beşinci olarak bizzat kendilerinden çekinilmesi emredilmiş; altıncı olarak, bu çekinme, kurtuluş ümidine bir sebep yapılmıştır. (bk. Elmalılı Tefsiri)


  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Alkol (içki) Kur'an'da "şeytanın pisliği" diye mi geçiyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İçki ve benzeri alkoller şeytanın tuzaklarındandır. Allahu teala ayeti kerimeleri ile uzak durulması gereken ve haram olan bu içkiler şeytanın birer pisliği olarak anlatılmaktadır.