Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan 54 Farz Hangi Emirlerden Oluşmaktadır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  54 Farz Hangi Emirlerden Oluşmaktadır?

  Reklam
  54 FARZ
  1-Allah-u Zülcelâl'i bilip daima zikretmek.
  2-Helalinden yemek ve içmek.
  3-Abdest almak.
  4-Beş vakit namaz kılmak.
  5-Cünüplükten gusletmek.
  6-Rızkına Allah-u Zülcelâl'in kefil olduğunu bilmek.
  7-Helalden ve temiz elbise giymek.
  8-Hakka tevekkül etmek.
  9-Kanaat etmek.
  10- Nimete mukabil Allah-u Zülcelâl'e şükretmek.
  11- Allah-u Zülcelâl'den gelen kazaya razı olmak.
  12- Belâlara sabretmek.
  13- Günahlara hemen tevbe etmek.
  14- İhlas üzere ibadet etmek.
  15- Şeytanı düşman bilmek.
  16-Kur'an-ı hüccet (delil) tutmak.
  17- Ölümü hak bilmek.
  18-Allah-u Zülcelâl'in sevdiğini sevip, sevmediğinden kaçınmak.
  19-Ana-babaya iyilik yapmak.
  20-Emri bil-maruf, nehy-i anil münker yapmak (iyiliği emredip, kötülüklerden sakındırmak).
  21- Akrabayı ziyaret etmek.
  22- Emanete ihanet etmemek.
  23- Allah-u Zülcelâl'den daima korkup nehiyleri terketmek.
  24- Allah'a ve Resulüne itâat etmek.
  25- Günahlardan kaçıp, ibadetle meşgul olmak.
  26- Din reislerine itaat etmek.
  27- Aleme, ibret gözüyle bakmak.
  28- Tefekkür etmek.
  29- Dilini fuhuş sözlerden korumak.
  30- Kalbini temiz tutmak (Kalbi kötü düşüncelerden korumak).
  31-Hiç kimse ile alay etmemek.
  32- Harama bakmamak.
  33- Sözlerinde sadık olmak.
  34- Kulağını münkerat dinlemekten menetmek.
  35- İlim talep etmek.
  36- Ölçü ve terazisini hak üzere tutmak.
  37-Allah-u Zülcelâl'in azabından emin olmayıp daima korkmak.
  38- Fakire sadaka vermek ve yardım etmek.
  39-Allah-u Zülcelâl'in rahmetinden ümid kesmemek.
  40- Nefsin hevasına uymamak.
  41- Allah rızası için yemek yedirmek.
  42- Kifâyet miktarı rızık talep etmek.
  43- Malının zekâtını vermek.
  44- Hayız ve nifas halinde iken eşine yaklaşmamak.
  45- Allah'tan başka herşeyden kalbini pak tutmak.
  46- Kibiri terketmek.
  47- Baliğ olmamış yetimin malını muhafaza etmek.
  48- Taze gençlere yakın olmamak.
  49- Mali ve bedeni kudreti olduğu zaman Hac etmek.
  50- Zulümle kimsenin malını yememek.
  51- Allah-u Zülcelâl'e şirk koşmamak.
  52- Zinadan kaçınmak.
  53- İçki içmemek.
  54- Yalan yere yemin etmemek.


  Paylaş
  54 Farz Hangi Emirlerden Oluşmaktadır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Elli dört farz bir insanın nereden geldiğini, yaratıcısının kim olduğunu, hayatı boyunca nasıl yaşaması gerektiğini ve öldükten sonra nereye gideceği ile ilgili bilgiler yer almaktadır.