Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Haram maldan yapılan ikram kabul edilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Haram maldan yapılan ikram kabul edilir mi?

  Reklam
  Haram maldan yapılan ikram kabul edilir mi?

  Fetevay-ı Hindiye’de şöyle geçer: “Malına herhangi bir yolla haram karıştığı bilinen birisinin ikramını ya da hediyesini kabul etmek için bakılır: Eğer malın veya kazancının çoğu haramdan değilse alınır ve yenilir; ama ikram ettiği şey bizzat haramdan ise malının çoğu helalden de olsa kabul edilmez ve yenilmez. Eğer malının çoğu haramdan ise ikram ettiği yenilemez; fakat malının çoğu haramdan olmakla beraber, ikram ettiği şey bizzat helalden ise alınır ve yenilir. Eğer hâli karışık ise “Müslüman haram yemez.” diye itikat edilir ve ikramı kabul edilir.
  Bezzaziye’de şöyle geçer: “Böyle bir durumda hediyesi ya da ziyafeti kabul edilmeyecek olan kişi kırılacaksa, hediyesi ve ziyafet verilen yiyeceğin tutarı kadar bir hediyeyi ona götürür ve âdeta kişi kendi malından yemiş olur.”
  Ebu-s SuudHazretleri'nin fetvalarında şöyle der:
  Soru: Ribahor (faiz yiyen) olan Zeydin taamını ekl eylemek (yemek) şer’an caiz midir?
  Cevap: Galib-i mal (malın çoğu) ribadan olursa caiz değildir.
  Haram maldan yapılan ikramın kabul edilemeyeceğini gösteren bu fetvaların yanında, ruhsat cihetiyle yemenin helal olduğunu bildiren fetvalar da vardır. Mesela İbn-i Ömer Hazretleri'ne, “Faiz yiyen kimsenin yemeğinin yenilip yenilemeyeceği” sorulduğunda, İbn-i Ömer Hazretleri: “Bunda bir beis yoktur.” demiştir.
  Yine İbn-i Mesud Hazretleri'ne bir adam gelerek, faiz yiyen bir komşusundan bahis eder ve ondan borç para alıp alamayacağını ve davetine icabet edip edemeyeceğini sorar. İbn-i Mesud Hazretleri, ödünç alabileceğini ve yemeğini yiyebileceğini söyledikten sonra, “Günahı ona aittir.” buyurur.
  İbn-i Ömer ve İbn-i Mesud Hazretleri'ne ait bu fetvaları, işin sadece ruhsat tarafı olarak görmek ve takva ile amel ederek bu tür ikram ve yiyecekleri kabul etmemek gerekir. Unutmayın ki manevi âlemde yol alan bütün Allah dostları, değil şüpheli olanlardan, mübahlardan bile kaçmışlardır. Demek, işin sırrı mideye girene dikkat etmekten geçiyor.


  Paylaş
  Haram maldan yapılan ikram kabul edilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Haram olan ikramın ne kadarının haram olduğuna bakılır. Eğer bir kısmı ise alınır tamamı haram ise bir mazeret ile nazikçe reddedilmesi daha uygun olur.faiz yiyenin yemeği yenirmi,  haram para ile alınan hediye,  faiz yiyenin yemeği yenir mi,  haram yiyenin yemeği yenirmi,  ibn Omer ve ibn Mesud fetvalari. haramdan ikram edilen caiz,  faizli mal yenirm,  haram para yardımı kabul edilir mi