Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Azil yapmak ne demektir, doğum kontrolü açısından azil yapmak caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Azil yapmak ne demektir, doğum kontrolü açısından azil yapmak caiz midir?

  Reklam
  Azil yapmak ne demektir, doğum kontrolü açısından azil yapmak caiz midir?

  Azil, arapça bir kelime olup, ayırmak ve uzaklaştırmak anlamına gelir. Terim olarak ise; kadın hamile olmasın diye erkeğin menisini dışarıya atmasıdır. Azil; İslâm'dan önce ve İslâmî devirde iki sebeple yapılıyordu: Ya cariye gebe kalmasın diye buna başvurulur (çünkü gebe kalan cariye satılmaz); yahut hür olan kadın gebe kalmasın veya memedeki çocuğa bir zarar gelmesin diye yapılırdı. Hz. Peygamberin azil hakkında çeşitli hadisleri vardır. Kendisine azlin hükmü sorulduğunda; "O gizli ve'ddir"demiştir. (Müslîm, Nikâh, 141; İbn Mâce, Nikâh, 61) Burada ve'd; kız çocuğunu diri diri mezara gömmek, demektir. Ancak daha sonra Allah Resulu'nun azle izin verdiği anlaşılıyor.

  Câbir (r.a.)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Bizim cariyelerimiz vardı ve onlardan azil yapıyorduk. Yahudiler, işte küçük mev'ûde yani çocuğu diri diri toprağa gömme budur, dediler. Bunun üzerine mesele Resulullah (s.a.s.)'a soruldu: "Yahudiler yalan söylemiş, eğer Allah onu yaratmak istese onu sen reddedemezdin" buyurdular. (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48; Nesaî, Nikâh, 55; Ahmed b. Hanbel, III, 22, 49, 51) Ebû Saîd el-Hudrî ve Enes b. Mâlik'ten de aynı nitelikte hadisler nakledilmiştir. Yine Câbir (r.a.) şöyle demiştir: "Biz Resulullah (s.a.s.) devrinde Kur'an inerken azil yapıyorduk. Eğer ondan bir şey yasak edilecek olsa bizi Kur'an nehyederdi" (Buhârî, Kader, 4), Müslim'in rivayetinde "Bu, Resulullah'ın kulağına vardı, fakat bizi ondan nehyetmedi" ilâvesi vardır.

  Yukarıdaki hadislerden ilki azlin çirkin bir iş olduğuna delâlet eder. İbn Hazm bunu esas alarak azli haram saymıştır. İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu ise; diğer hadislere dayanarak, bir erkeğin hür olan karısının izni ile, cariyenin ise izni olmaksızın dahi azil yapmasının câiz olduğunu söylemişlerdir.

  Doğum kontrolünün caiz olup olmaması da azlin hükmü ile yakından ilgilidir. Azli kabul etmeyenler, bunun kadere karşı çıkmak, ona çatmak anlamına geldiğini; bunda müslümanların nüfusunu azaltma gayesi bulunduğunu ileri sürerler. Bu konuda ayrıca şu delillere dayanırlar: Kur'an-ı Kerîm'de "Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir suçtur" (İsrâ, 17/31) buyurulur. Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir. Evlenin, çünkü ben diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim" (İbn Mâce, I, 592, H. No: 1846).

  Erkeğin veya kadının sağlığına zarar vermeyen diğer korunma çeşitleri ve ilâçla gebeliği önleme çocuğa henüz ruh verilmeden önceki dönemlerde azil kapsamına girer. Azli caiz gören İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu; bugünkü, ruh verilmeden önceki doğum kontrolünü de caiz görürler.

  Diğer yandan azlin, kaderde yazılan çocuk doğumlarını da değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Azil yoluyla doğum kontrolü yapan bir sahabe; daha sonra Allah Resuluna gelerek, ailesinin gebe kaldığını haber vermiştir. (Ebû Dâvud Nikâh, 48)

  Hamdi DÖNDÜREN


  Paylaş
  Azil yapmak ne demektir, doğum kontrolü açısından azil yapmak caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Doğum Kontrolü

  Selamunaleyküm hocam sizin ilminize güvendiğim için size bir sorum olacak
  hocam.doğum kontrol için beni heryönüyle bilgilendirmenizi rica
  ediyorum.hangisi günah bilmiyorum ilmihallere baktım ama hepsi eski şartlara
  göre yazılmış benimde üç çocuğum var artık istemiyorum çünkü bunları nasıl
  eğitirim diye düşündüğüm için artık yeter diyorum.beni aydınlatmanızı rica
  ediyorum allaha emanet olun.

  Aziz mü'mine,
  Aleyküm selam
  Doğum kontrolü meselesi çok yönlü bir meseledir. Ne kur'an ne de sünnet doğum kontrolünü yasaklamamıştır. Sadr-ı İslam'da uygulanan doğum kontrol yöntemi "azl" idi. Meniyi dışarı akıtmak şeklinde açıklayabiliriz. Yahudiler bu yönteme ve her tür doğum kontrol yöntemine şiddetle karşıdırlar. Yahudi fıkhında (talmud) bu "Mevude-i Suğra" (Küçük çocuk cinayeti) olarak adlandırılırmış. Onlardan etkilenen Medine'li sahabe rahatsız olmuşlar ve efendimize sormuşlar. Efendimiz Hayız konusunda Yahudilerin aşırı yaklaşımına muhalif olduğu gibi bu konuda da muhalefet etmiş ve bir beis görmediğini söymeş ve eklemiş "Ancak bu Allah'ın takdirinden bir şeyi başınızdan savmaz". Amenna ve saddakna. bu yüzden hiçbir doğum kontrol yöntemi yüzde yüz garantili değildir. Özetle doğum kontrolü caizdir. Azil, spiral, hap ve hatta birleşmeden kaçınarak...
  İki sınır var: Biri sıhhate zararlı olmayacak, ikincisi kadının fıtrattan getirdiği doğurganlık özelliğini yok etmeyecek. Halk arasında "tüp bağlatma"
  tabir edilen yöntem bu ikincisine girer. Her ne kadar hekimler bunun geri dönüşünün imkansız olmadığını söylüyorlarsa da, öyle anlaşılıyor ki bu teoride böyledir....
  Bu iki hal dıyında doğum kontrolüne "haram", demek, onu "küçük cinayet"
  diyen Yahudilerle aynı gözede buluşmaktır gibi geliyor bana...
  Vesselam.


  Mustafa Islamogluazl nedir,  azil yöntemi,  islamda korunma,  azil yontemi,  islami korunma yöntemleri,  islamda doğum kontrol yöntemleri,  azl metodu nedir