Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta ol Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta ol

  Reklam
  Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta olmalıdır?

  - Henefî ve Şafiilerin ittifakıyla, ölünün sağ omuzu kıbleye bakacak şekilde musallaya konur. Bu hususta kadın ve erkek arasında fark yoktur.

  - Hanefilere göre, imam cenazenin göğsünün hizasında durur. Bunda erkek, kadın fark etmez. Hanbelî ve Şafiilere göre, erkek için imam (veya tek başına cenaze namazını kılan kimse), cenazenin başı hizasında, kadın için ise, cenazenin kalçaları hizasında durur. Hikmeti, kadının kalın kısmını diğer insanlara karşı örtmektir.

  - Şafii Mezhebi'ne göre, mescidde cenaze namazını kılmak vacip değil, müstehaptır/sünnettir.(bk. Nevevî, Mecmu, 5/213). O halde, mescidin dışında, dışarıda da cenaze namazı kılmakta bir sakınca yoktur. (krş. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslam’ı, 2/508).
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta ol Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah c.c razı olsun. ölümü hatırlattın hüsrancenaze musalla taşına nasıl konulur