Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Şeytan insanın damarlarında kanla dolaşır ne anlama geliyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şeytan insanın damarlarında kanla dolaşır ne anlama geliyor?

  Reklam
  Bir rivayette şöyle gelmiştir:" Resûlullah:"Kocası gurbette olan (yabancı) kadınların yanına girmeyin. Zîra şeytan, herbirinizin içinde, vücudunuzda kanın dolaştığı gibi, (kendisini hissettirmeden) dolaşır" buyurdu. Biz atılıp sorduk: "Sende de dolaşır mı?" "Bende de (dolaşır), ancak Allah bana yardım etti de (şeytanım) bana teslim oldu." (Tirmizî, Radâ 17, 1172).
  1- Burada, Resûlullah, kocası gurbette olan yabancı kadınların yanına gitmemeyi tavsiye etmektedir.
  2- Şeytanın vücudda kan gibi dolaşması iki mâna'ya muhtemeldir:
  a) Şeytana insanda dolaşma gücünün gerçekten verilmiş olması. Bu durumda hadiste mecaz mevzubahis değildir.
  b) Bu ifade mecaz olabilir. Hakikati de şeytanın verdiği vesvesenin çokluğudur.
  3- Şeytanın müslüman olması meselesine Süfyân-ı Sevrî itiraz ederek: "Şeytan müslüman olmaz" demiştir. Bu durumda اَسْلَمَ imlasının mazi fiil değil, اَسْلَمُ şeklinde muzârî okunması uygun bulunmuştur: "Ben ondan selamette kaldım" demek olur.
  İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhârî, Tefsir, Kul eûzu birabbi'nnâs 1.)
  Bu rivayetin Buharî'deki aslı, biraz farklıdır. Buharî, rivayeti senetsiz olarak verir ve vesvâs kelimesini tarif zımnında kaydeder:
  "el-Vesvas: İnsan doğunca şeytan ona sokulur, Allah zikredilince gider, Allah zikredilmezse kalbinde yerleşir kalır."
  Bu hadisi, Said İbnu Mansûr, rivayeti daha anlaşılır kılacak bazı ziyadelerle tahric etmiştir: "İnsan doğunca şeytan kalbine tüner. Akleder ve Allah'ın adını zikrederse siner, gâfil kalırsa vesvese verir."
  İbnu Merdûye yine İbnu Abbas'tan olmak üzere hadisin bir başka vechini rivayet etmiştir: "el-Vesvâs şeytandır. Çocuk doğunca, kalbinin üstünde vesvâs olduğu halde doğar. Vesvâs ona dilediği gibi tasarruf eder. Ancak kişi Allah'ı zikredince şeytan siner, gâfil kalınca kalbine tüner ve vesvese verir."
  Said İbnu Mansûr benzer bir hadisi Urve İbnu Ruveyn'den rivâyet eder:
  "İsa (aleyhisselam) Rabbinden, şeytanın insanoğlundaki yerini göstermesini taleb etti. Allah da ona gösterdi; şeytanın başı yılan başı gibiydi ve başını kalbin meyvesi üzerine koymuş vaziyetteydi. (O şekilde ki), kişi Rabbini zikredip anınca geri çekilip siniyor, zikri bırakınca musallat olup konuşuyordu."
  NÂS SÛRESİNİN MEÂLİ: "De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların yegâne malikine, insanların ma'buduna, o sinsi şeytanın şerrinden, ki o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir. O (şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun)..." (İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)
  İbnu Ömer (radıyallahu anh)'e Hz. Peygamber şöyle emretmiştir:
  "Ey İbnu Ömer, dinine sahib ol, dinine sahib ol! Bil ki o, (seni ayakta tutan ) bedenin, damarlarında akan kanındır. Dinini kimden aldığına iyi dikkat et. İstikameti doğru olanlardan al, eğrilerden alma!"

  Bu hadiste görüldüğü gibi kan, dine benzetilmiştir. Bu manada düşünüldüğünde şeytanın insanın damarlarında dolaşması mecazi bir mana olup insanı saptırmak için sürekli vesvese verdiği anlaşılmaktadır.


  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Şeytan insanın damarlarında kanla dolaşır ne anlama geliyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytan insanın damarlarında dolaşarak dünyaya ait şeyleri hissettirmeye ve bunlarla ilgili vesvese vermek için beklemektedir. Allahu teala anıldığı zaman kaçar fakat kötü bir davranışa yeltenildiği zaman o zaman veseveleri harekete geçer.