Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akş Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akş

  Reklam
  Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin." denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?

  Sorudaki ifadeleri barındıran bir rivayeti Darekutnî Hz. Ebu Hüreyre’den aktarmıştır. Buna göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Üç rekatla vitir kılmayın, beş veya yedi rekatla vitri kılın, onu akşam namazına benzetmeyin."(bk. Neylu’l-Evtar, 3/35).

  Bununla beraber, Vitir namazının rekat sayısı hakkında -1, 3, 5, 7, 11, 13 gibi- farklı ifadeleri barındıran hadis rivayetleri nakledilmiştir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/820-822)

  Ancak, bu farklı sayıların gece teheccüd namazını da içine aldığını düşünmek yanlış olmasa gerektir.

  Nitekim, Hz. Aişe’den gelen rivayete göre, Hz. Peyagmber (a.s.m), vitir ve sabah sünneti dahil gece namazını on üç rekat kılardı.(bk. Buharî, Teheccüd, 10; Müslim, Müsafirin, 123) Diğer bir rivayette, vitirle birlikte 11 rekat kılardı(Buharî a.g.y, Müslim, Müsafirin, 121-122).

  Buna göre, vitir namazı üç, teheccüd namazı ise sekiz rekat olarak ortaya çıkmaktadır ki, Hanefî ve Şafii alimleri bu görüştedir.

  Özetlersek, bu değişik hadis rivayetlerini değerlendiren alimler farklı sonuçlara varmıştır. Hanefî ve Şafii alimlerine göre Vitir namazı üç rekattır, Malikî ve Hanbelî alimlerine göre ise, vitir yalnız bir rekattır.(bk. V. Zuhaylî, a.g.y).
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akş Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vitir namazını peygamber efendimiz farklı şekillerde kılmıştır. iki ve bir rekatlık olmak üzere selam vererek kıldığı da olmuştur. Bu nedenle bizim de tavsiye ettiği gibi kılmamızı istemiştir.