Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Böyle b Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Böyle b

  Reklam
  - Bütün araştırmalarımıza rağmen, Buharî’de böyle bir hadise rastlayamadık. “Buhari 9/1391" diye belirtilen kaynakta böyle bir hadis bulunmamaktadır.

  - Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiğine göre, Amr b. As hacca giderken geldikleri bir mekanda arkadaşlarına şöyle demiştir: Biz Hz. Peygamber (a.s.m)’le birlikte hacca (veya umreye) gitmek üzere bulunduğumuz bu yere ulaştığımızda, “Bakın bir şey görebiliyor musunuz?” diye sordu. Bizde “Evet, gagası ve ayakları kırmızı renkte alaca bir karganın da içinde bulunduğu bazı kargaları (bir rivayette; bir çok karga) görüyoruz” dedik. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m) “Kadınlardan ancak bu kargalar içerisinde bu(hemen kendini gösteren, belli eden) karga gibi olan kadınlar cennete gider.” diye buyurdu”(İbn Hanbel, 4/197, 205).

  Görüldüğü gibi, bu rivayette “İyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.” ifadesi bulunmamaktadır. Araştırdığımız kadarıyla bu rivayetin aslı sadece İbn Hanbel’de vardır. Ve orada bulunan iki rivayette de “yüz karga” ifadesi geçmemektedir. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, bir rivayette sadece “kargalar” kullanılmıştır ki, Arapça gramer kuralına göre bunu “bazı kargalar” olarak anlayabiliriz. Diğer rivayette “bir çok karga” ifadesi yer almıştır ki, bu da on tane de olsa “çok” sayılır. Zaten hadiste bu misalin verilmesi, orada görülen bazı kargalardan ötürüdür. Aynı yerde yüz tane karganın bir araya gelmesi çok nadir olmakla beraber, hadisin akışı da sayı vermeye izin vermemektedir. Bunu uyduranların art niyetli oldukları belli...

  - Şayet bu rivayet sahih olursa, onu şöyle anlamak lazımdır. İyi kadın, cenneti hak eden kadın, -bir çok karga içerisinde, türlü renkleriyle diğerlerinden hemen fark edilen alaca bir karga gibi- dışa yansıyan davranışlarıyla hemen kendini belli eden kadındır. Öyle ki, vakarıyla, hayasıyla, iffetiyle, edebiyle, insanî davranışlarıyla ve ağırbaşlılığıyla hemen fark edilir. Hadisin sıhhat ciheti bir tarafa, hüsnü zan sahibi, insaflı bir kimsenin düşüncesinde bu hadiste olumsuz bir şey olmadığı ortadadır.

  Nitekim, bir rivayete göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Mümin/imanlı bir kadının durumu, siyah kargalar arasında bulunan ve ne ikincisi ne de benzeri olmayan bir alaca karga gibidir.” (Macmau’z-zevaid, 4/274)
  s,i.t


  Paylaş
  Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Böyle b Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Böyle bir hadisi şerif bulunmamıştır. Fakat böyle bir hadis mevcut olsa bir bayanın cenneti kazanabilmesi için diğerleri arasında amelleri ile kendini gösterecek şekilde olur anlamı çıkartılmaktadır.ALACA KARGANIN GÜLÜ NE DEMEK,  kadınlar arasında iyi kadın yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir şerhleri