Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Cennette çoğalma var mı. Yani orada çocuk sahibi olmak mümkün mü? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennette çoğalma var mı. Yani orada çocuk sahibi olmak mümkün mü?

  Reklam
  Cennette çoğalma var mı. Yani orada çocuk sahibi olmak mümkün mü?


  Müfessirlerin ve İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre cennette tenasül (çoğalma) yoktur. Ancak bazı rivayetlere göre dünya hayatındakinden farklı bir surette çocuk sahibi olma söz konusudur. Ebu Saidi’l-Hudrî’den nakledilen bir rivayete göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

  “Cennette mü’min, çocuk arzu ettiğinde, hamli, doğumu ve yaş alması bir anda oluverir.” (Tirmizî, Cenne, 23; İbn Mâce, Zühd, 39; Dârimî, Rikak, 11; İbn Hanbel, III, 9)

  Bazılarına göre, cennette cinsel hayat vardır ancak bunun sonucunda çocuk olmaz. Mücahid, Tavus ve İbrahim en-Nehai bu kanaattedirler. Nitekim Ebu Rezin el-Ukaylî Peygamberimizden şöyle rivayet etmiştir:

  “Cennette cennet ehlinin çocukları olmaz.”

  İshak b. İbrahim ve başkaları ise, hadiste belirtildiği gibi, Cennette mümin, çocuk arzu ettiğinde istediği gibi, bir anda oluverir, ancak arzu etmez demişlerdir (Şa’ranî, Muhtasaru Tezkireti’l-Kurtubî, s. 104).

  Burada, “ancak arzu etmezler” kaydının hadisin devamı değil de, Peygamberimiz’in ifadesini nakleden İshak b. İbrahim ve başkalarına ait olduğu anlaşılıyor. Aksi takdirde böyle bir ifadenin (hadisin) hiçbir manası olmaz.

  Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi teferruatlı bir şekilde anlatıp ardından böyle bir şeyin olmayacağını söylemenin abes bir ifade olacağı açıktır. Çünkü mana öyle olsaydı, hamli, doğumu ve yaş alması kayıtlarına yer verilmez sadece “istense olurdu” gibi bir ifade kullanılırdı.

  Ayrıca, eğer manasındaki “in” edatı yerine, kat’iyet ifade eden iza edatının kullanılmış olması da arzu edilenin olacağını göstermektedir. Dolayısıyla bizce böyle bir değerlendirme, cennet ehlinin çocukları olmayacağına dair rivayet esas alınarak yapılmış tekellüflü bir tevildir.

  Bu konudaki rivayetler şöyle cem edilebilir:

  Cennet bildiğimiz manada hamilelik vs. yoluyla bir tenasül yeri değildir.

  Dünyadaki gibi çocuk sahibi olma yoktur. Ancak istendiğinde bir anda çocuk sahibi olunabilir...

  Cennet çocuklarının farklı yaşlarda inşa edilmeleri de mümkündür. Çünkü çocukluğun her bir evresinin ayrı bir güzelliği ve tatlılığı vardır.

  Cennet çocukları için vildan ve ğılman kelimelerinin kullanılmasında bu duruma işaret edildiği de düşünülebilir. Böylece vildan’ın küçük, ğılmanın ise daha genç çocuklar için kullanılmış olması muhtemeldir.


  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Cennette çoğalma var mı. Yani orada çocuk sahibi olmak mümkün mü? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı rivayetlere göre cennette çocuk sahibi olmak bir anda gerçekleşecektir. Bazı alimlere göre ise çocuk sahibi arzu edenler istedikleri o an gerçekleşecek ve hamilelik doğum aniden zuhur edecektir.cennette çocuğumuz olacak mı,  cennette çocuk olacak mı,  cennette çocuklarımız olacak mı,  cennette çocuklarımız olacakmı,  cennette çocuklar olucakmı,  cennette çoğalma,  cennette çocuk olacakmı