Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Lokman suresi 33. ayeti açıklar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Lokman suresi 33. ayeti açıklar mısınız?

  Reklam
  Lokman suresi 33. ayeti açıklar mısınız?


  Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah’ın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah’ın affına güvendirmesin! (Lokman 33)

  Ey insanlar rabbinizden korkun. Ne babanın evladına ne de evla­dın babasına hiçbir yardımda bulunamayacağı günden sakının. Şüphesiz ki Allahın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Hiçbir aldatan, Allahın affına güvendirerek sakın sizi aldatmasın.

  Ey insanlar! Rabbinizin gazabından korkun. Babanın evlada evladın da babaya herhangi bir faydasının dokunamayacağı kıyamet gününde Allahın ga­zabına uğramaktan kaçının. Zira o gün emir Allahmdır. Onun izni olmadan hiç­bir kimse başkasına şefaatçi olamayacaktır. Kıyametin gelmesi kesindir. Zira o, Allahın vaadidir. Allah, vaadinden asla dönmez. Sakın dünya hayatının süsü ve lezzeti sizi aldatıp da sizi kendisine celbetmesin, kıyamet günü için hazırlık yapmayı terkettirmesin. Herhangi bir aldatan, sizi, Allah hakkında aldatarak savsaklamasın. Allahın sizi affedeceğine ümitlendirerek sizi günah işlemeye de­vam ettirmesin.

  Abdullah b. Abbas, Mücahid, Dehhak ve Katade'ye göre burada"alda-tan"dan maksat, şeytandır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ifadesi geneldir bu sebeple burada insanı her aldatan bu ifadenin içine girmektedir. Bu aldatan şeytan da olabilir, nefis de, insan da, eşya da.

  Bu ayeti kerime de insanın Allahu Tealanın gazabını unutarak günaha dalmasının kendisine vereceği zararı hatırlatmaktadır. Çünkü insan günah işlerken şeytan ve diğer şerler ona tevbe edip günahtan kurtulacağını telkin etmektedir. Evet insanın işlediği her günahtan dolayı tevbe kapısı kendisine açıktır ve bütün günahların affedileceğini rabbimiz bildirmektedir. Ancak insan yaptığı günahtan dolayı tevbe etme imkanı bulamadan ölebilir veya ettiği tevbe onun günahlarının tamamını affettirmeyebilir. İşte burada yapılan ikazla insanların günah işlemeyi hafife almamalarını bildirmektedir.

  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Lokman suresi 33. ayeti açıklar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan bu dünyada bir çok şeye bağlanır. Şeytanın vesveseleri ile sevdiklerinin ahirette de yanında olacakları güvencesi veya Allah'ın çok bağışlayıcı olduğunu affedeceği vesveselerini vererek hatalarını devam etmesini sağlar Allahu teala bunlardan sakınılması gerektiğini emreder.lokman 33 ayet