Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Tavla-Okey-Satranç Oyunları-r- Hayvanlarla Oynamak, Dövüştürmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tavla-Okey-Satranç Oyunları-r- Hayvanlarla Oynamak, Dövüştürmek

  Reklam
  TAVLA -OKEY - SATRANÇ OYUNLARI

  İnsan, dünyaya oyun ve eğlence için gelmemiştir. Dünya iş ve kazanç yeridir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekilirse, ahirette o biçilecektir. Boş vakit fırsat ve ganimettir. Faydalı iş yapmadan vakit geçirmek vakti öldürmek olur. Dünyada yapılan her işin, her nefesin hesabı kıyamette sorulacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  Kıyamet günü, herkes ömrünü ve gençliğini nerelerde geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir.” [Tirmizi]

  Ömür, ilim, mal ve beden, Allah'u teâlânın kullarına verdiği bir sermayedir. Bu sermayeyi Allahü teâlânın bildirdiği yerlerde harcamalıdır. Vakit geçtikten sonra pişmanlığın faydası olmaz. Onun için gençliğin, malın, sağlığın kıymetini bilmeli, dünyada ahireti kazanacak işler yapmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil! İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölümden önce hayatın kıymetini bil!” [Ebu Nuaym]
  Peygamber efendimiz, tavla oynayan bir grup insana buyurdu ki:
  Oyunla meşgul olan el ve kalblere, boş ve bâtıl sözlere yazıklar olsun! [Beyhaki]

  Böyle oyunları parasız, eğlence için oynamak da uygun değildir. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  "Satranç ve dama oynayan, ellerini domuz kanına bulaştırmış gibi olur." [Muslim]

  "Tavla oynadıktan sonra kalkıp namaz kılan, irin ve domuz kanı ile abdest alıp namaz kılana benzer." [İ. Ahmed]

  "Satranç, tavla ve benzeri haram olan oyunları oynayanlara rastladığınız zaman, selam vermeyin! Selamlarını da almayın!" [Deylemi]

  Görüldüğü gibi, parasız olarak ara sıra oynamak harama yakın mekruh, devamlı oynanırsa haramdır. Çayına da oynamak kumar olduğu için yine haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allahü teâlânın onu sevmediğinin alametidir.)
  [Mektubat-ı Rabbani]

  İmam-ı Malik hazretleri buyurdu ki:
  "Satranç ve dama oynayan Allah ve Rasulune asi olmuş sayılır."
  [U. Kubra]

  İmam-ı Gazali ile İmam-ı Şafii hazretleri, ara sıra satranç oynamanın mubah, devamlı oynamanın ise tenzihi mekruh olduğunu bildirdiler.


  Âlimlerin oyun ve eğlence karşısındaki bu sert tutumları, bidayette de temas ettiğimiz gibi, en başta zamanın boş geçmesine sebep olmasıyla izah edilmektedir.
  Dehlevî şöyle der:
  "Yasak işler meyanında teselli vericilerle meşgul olmayı da saymalıyız. Bu işler dünya ve âhiret endişesine karşı teselli veren, zamanı boşa geçirten şeylerdir. Çalgılar, satranç, güvercinle oynamak, hayvanları kızıştırıp dövüştürmek gibi.
  Bu eğlencelere dalan kimseler, yeme içme gibi zaruri ihtiyaçlarını dahi ihmal ederler. Öyle ki, üzerlerine sıkışırlar da bevl etmek için kalkmaktan bile sarf-ı nazar ederler. Şâyet bu gibi eğlencelerle meşguliyet câri bir adet haline gelecek olsa, insanlar cemiyet üzerine bir yük, bir parazit haline gelir ve nefislerini ıslâha yönelmezler."
  [ Ebu Dâvud, Edeb: 57; el-Edebu'l-Mufred: 2/683. Bu çeşit hadislere rağmen, İslâm âleminde, diğer bir kısım yasaklar gibi, güvecinle meşguliyetinde zaman zaman yaygın bir moda hâlini aldığını görülmüştür.
  Kalkaşandî, 565/1169 yılında Nuraddin Zengî ile başlatılan güvercinle meşguliyetin kısa zamanda yaygınlık kazanarak, devrin en ileri gelenlerini bile saran bir moda hâlini aldığını, kuşlara neseb defterleri tutulacak, tanesi 1000 dinara satılacak kadar ileri gidildiğini, güvercinlerin tam bit ticaret metâı halini aldığını vs. anlatır (Kalkaşandî: 14/390-391)]


  HAYVAN DÖVÜŞTÜRMEK


  Hayvanları birbiriyle dövüştürmenin yasaklığı
  1708- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı.” (Ebû Dâvûd, Cihâd: 51)

  1709- Mucâhid (r.a.)’den rivâyete göre: Peygamber (s.a.v.), hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı bu hadiste “İbn Abbâs’tan” dememiştir. Bu rivâyetin Kuteybe rivâyetinden daha sahih olduğu söylenmiştir.
  ž Şerik aynı hadisi Â’meş’den, Mucâhid’den ve ibn Abbâs’tan benzeri rivâyet etmiş olup “Ebû Yayha’dan” dememiştir. Bu şekilde Ebû Kureyb; Yahya b. Adem’den, Şerik’den rivâyet etmiştir. Ebu Muaviye; A’meş’den, Mucâhid’den benzerini rivâyet etmiştir. Ebû Yahya = Atât el Kufî’dir. İsminin Zazan olduğu da söylenir.
  Tirmizî: Bu konuda Talha, Câbir, Ebû Saîd ve Ikras b. Zueyb’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  1710- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre: Peygamber (s.a.v.), yüze damga vurmaktan yasakladı.” (Muslim, Libas: 29)
  žTirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  (İmam Malik; Muvatta, Cihad Babı)

  Hayvanları Birbirine Dalaştırmak

  Allah Rasûlu hayvanları hedef tahtası yapmayı nehyettiği gibi, onları birbirine dalaştırmayı ve dövüşmeleri için teşvik etmeyi de nehyetmiştir.
  îbn Abbas'dan rivayete göre, o şöyle demiştir:
  «Allah Rasûlu hayvanları birbiriyle dalaştırmayı menetti
  (Hadisi Ebû Dâvûd ve Tirmizî kaydetti.)

  Enes bin Malik, Hakem bin Eyyûb'un evine girdiğinde, bir topluluk bir tavuğu bağlamış ona ok atıyordu. Onlara:
  «Allah Rasûlü hayvanları bağlayıp ölünceye değin ok atmayı menetti» dedi.
  (Hadisi Muslim kaydetmiştir.)
  Câbir (r.a.)'den rivayete göre, o şöyle demiştir:
  «Allah Rasûlu herhangi bir hayvanı hapsedip öldürmeyi menetti
  (Hadisi Muslim kaydetmiştir.)

  İbn Abbas'tan rivayete göre, Nebî aleyhisselam şöyle buyurmuştur:
  «Hiçbir canlıyı hedef yapmayın
  Bunu ancak; eğer kesilecekse, hayvana azab verdiği, canını telef ettiği, maliyetini zayi ettiği ve zekâtını kaldırdığı için, eğer kesilmeyecekse, menfaati için menetmiştir.
  ( Fıkhus's Sunne 2. cilt : Yarışma ve Oyun Başlığı)
  -----
  alinti  Paylaş
  Tavla-Okey-Satranç Oyunları-r- Hayvanlarla Oynamak, Dövüştürmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'a iman etmiş ve ona gerçek bir kul olacağına söz vermiş bir insan hazreti Muhammed'e ümmet olan bir insanın bir anlık bir zamanı bile göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu ömürde boş denecek şeylerle geçirmemesi gerekir.tavla oyunu nerden gelmedir peygamberimiz tavla oyunuyla ilgili ne demiştir,  hay vanla rla hesap oyunları,  zazaki okey oyunu oyna