Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan İslâm Hat San’atının Doğuşu ve Gelişmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslâm Hat San’atının Doğuşu ve Gelişmesi

  Reklam
  islam hat sanati.jpg

  İslâm Hat San’atının Doğuşu ve Gelişmesi

  Hat san’atı İslâm medeniyeti çerçevesinde Arap yazısına bağlı olarak doğmuş ve gelişmiş güzel san’atlardan biridir. Arap yazısı İslâm’ın zuhuru ile sür’atli bir inkişaf devresine girmiş ve hicreti tâkip eden iki asır içerisinde bir taraftan bağlı bulunduğu Arap dilini ifâde edebilen bir yazı sistemi diğer taraftan hâlâ canlılığını muhâfaza eden bir san’at şûbesinin ana unsuru olmuştur.


  Paylaş
  İslâm Hat San’atının Doğuşu ve Gelişmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hat sanatı Arap harflerine farklı bir biçimde kağıda dökme sanatına denmektedir. Tarihten günümüze bir çok şekilde aksettirilmiş hat yazılarını görmek mümkündür.islam,  hat namaz