Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Peygamberini kesen toplum [yahudiler] Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberini kesen toplum [yahudiler]

  Reklam
  Kur’ân-ı Kerîm’de en çok bahsedilen toplumlardan biri de Yahudilerdir Yahudiler fesadın, zulmün, çirkinliğin başka bir adıdır Melek ve şeytan neyi temsil ediyorsa; mü’min ve Yahudi de aynı mânâdadır İnsanlık âleminin Yahudi’yi tanıması, şerrinden emin olması şart ve zaruridir Yahudiler, peygamberleri inkâr etmekle kalmamışlar, onlardan çoğunu öldürmüşler, peygamberler üzerindeki zulümlerini artırarak kanlarını akıtmışlardır Bütün bozuk ideolojilerin altında Siyonist Yahudiler vardır Yahudiler birçok peygamberi öldürmüş,kimisini testere ile biçmişlerdir Bu topluma peygamber olarak gönderilen Âşiya (AS)’ı testere ile ikiye biçip şehid ettiler Allah (CC) da bu toplumu ebedî zelil ettiğini bildirdi


  Hzİsa (AS) Yahudilere şu bedduayı yaptı: “Yüzün yüzün sürünün, dizin dizin gidin, yurdunuz milletiniz olmasın”


  İnsanlık belki kısa bir zaman daha siyonizm belâsının acılarını çekecektir Ancak, Allah (CC)’u âyetiyle müjdelemektedir: İsrail’in mutlaka sonu gelecek, Siyonizm belâsı arzdan kalkacak, son zafer İslâm’ın olacaktır

  Muhterem Müslümanlar!


  Yahudiler peygamberleri öldürmekle kalmamışlar, açıktan açığa bir kötülük edemedikleri dinleri de o dinden görünmek suretiyle bozmak için çeşitli entrikalara başvurmuşlardır Yahudi’nin tarihi entrikalarla, suikastlerle doludur


  El-Mecelle dergisinin 290′ncı sayısında belirtildiğine göre, Ağustos 1985′de “İsrail Tarih Araştırmaları Enstitüsü” tarafından açıklanan bir raporda: “Yahudilerin 150 yıl önce sistemli bir şekilde bir kısım vatandaşlarını Müslümanlaştırdıklarını, bir kısmını ise hıristiyanlaştırdıklarını Müslüman olanların, Osmanlı hilafetini yıkmak için çalıştıklarını, Hıristiyan olanların ise Hıristiyanlar arasında ihtilâf çıkartmak vazifesini üstlendiklerini belirterek alınan mesafenin yeterli olmadığını” iler sürdüler  Muhterem Müslümanlar!


  Max Frumkin adında Yahudi asıllı bir yazar Yahudilere çok kızdığı için Yahudilikten çıkıp Hıristiyan olmuş ve “Yahudilikten Niçin Çıktım” adlı bir kitap yazmış Bu kitapta niye din değiştirdiğini açıklıyor Diyor ki:


  İsrail’de bulunduğum sırada Beersheba şehrinde idim Hava çok sıcaktı Yaz mevsimi idi Çok susamıştım Bahçesini sulayan birisinden rica ettim: “Şu hortumu uzat da birkaç yudum su içeyim” dedim Herif bana dik dik baktı ve “Biz suyu parayla alıyoruz, paran yoksa su da yok” dedi

  Bu olay Yahudi zihniyetinin tipik bir örneğidir Yahudi, kimseye menfaatsiz günahını bile vermez

  Muhterem Müslümanlar!


  Kur’ân-ı Kerîm’de Allah (CC), Yahudilerin (İsrailoğullarının):


  * Kendilerini diğer insanlardan üstün gördüklerini (Cum’a SA 6),


  * Peygamberlerini öldürdüklerini (Âl-i İmran: 183),


  * İslâm’a kin ve hırs beslediklerini (Nisa: 46),


  * Müslümanlara karşı düzen kurduklarını (Âl-i İmran: 54),


  * Müslümanlar için en şiddetli düşman olduklarını (Maide: 82),


  * Yeryüzünde bozgunculuk yaptıklarını (Maide: 64),


  * Kendi soydaşlarını da öldürdüklerini ve yurtlarından sürdüklerini (Bakara: 84-85),


  * Zalim olduklarını (Bakara: 59),


  * Sıkça ihanet ettiklerini (Maide: 13) beyan ediyor

  Yani Allah (CC) biz Müslümanlara Yahudilere karşı dikkatli olmamızı, Müslümanlar olarak topyekun bunların şerlerine karşı müteyakkız olmamızı emrediyor Bizler de üzerimize düşen görevi eksiksiz yapalım ki, onların şerlerinden korunalım

  (Mevlüt Özcan, Milli Gazete, 2009-01-02)


  Paylaş
  Peygamberini kesen toplum [yahudiler] Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah kullarının doğru yolu görmeleri ve doğruyu seçmeleri için bir çok defa peygamber göndermiş fakat hakikati bildikleri halde iman etmekten uzak durmayı tercih etmişlerdir.