Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Ölüm haktır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ölüm haktır

  Reklam
  İsmi mahfuz okuyucumuz: `Ölümü hiçe sayan gözü kara insanlar var. Ölüm hak mı? Kur`an`da ölümün hak olduğuna ve mutlaka her insana ve canlıya geleceğine dair ayet var mı?` Ölüm, haktır ve gerçektir.

  1 İnsanların gözü kara oluşları kendilerini bu hakikatin dışına atmaz. Tarih boyunca nice gözü karalar, nice Şeddadlar, Nemrutlar, Firavunlar, krallar ne servetleriyle, ne güçleriyle, ne makamlarıyla, ne tahtlarıyla ölüm önünde teslim olmaktan ve ölüme boyun eğmekten kendilerini kurtaramamışlar. Tercihini olumsuz kullanarak Allah`a boyun eğmeyen insan, ölüm karşısında tercih gücüne sahip değildir. Ölüp Allah`ın huzuruna çıkmak hususunda da tercih gücüne sahip değildir. Tutuklanarak getirilecektir. Ölüm, Allah`ın emri, takdiri ve yaratması iledir. Kur`an, hayat gibi ölümün de yaratılmış olduğunu bildirir.

  2 Demek ölüm tesadüfen başımıza gelen bir olay değildir, kendi kendine gelmez, sıradan bir olayın marifetiyle gelmez. Ölüm bizim için ve bize özel şekilde tasarlanmış olarak bizzat Allah`ın takdiri ve dilemesi ile gelir. Allah`ın emri geldiğinde hiçbir kul, ölümü bir saniye bile geri almak ve ölmemek kudretine sahip değildir. Herkes, ölüm emri geldiğinde Allah`a teslim olmak mecburiyetindedir. Kur`an-ı Kerim, bir çok ayetiyle ölümü bizim gündemimize getiriyor. Bazı ayetleri inceleyelim: *`Her nefis, ölümü tadıcıdır.`

  3 *`Nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. İsterseniz tahkim edilmiş kalelere veya gökteki yıldızlara sığınmış olun.`

  4 *`Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden O`dur.`

  5 *`Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler!`

  6 *`Bu kitap size gönderildi ki, Rabb`inizden af dileyin, sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak Ona dönün ve O da sizi, takdir edilmiş olan ecelinize kadar güzel bir şekilde yaşatsın.`

  7 *`Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer yüzünde tek bir canlı bırakmazdı! Fakat Allah onların cezasını, takdir edilmiş olan ecellerine kadar tehir eder. Ecelleri geldiğinde de, onu ne bir an geri bırakabilirler, ne de öne alabilirler!

  `8 *`Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar baki mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Sizi denemek için hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Sonunda ise Bize döndürüleceksiniz.

  `9 *`Sonra siz, bunun ardından muhakkak öleceksiniz!`

  10 *`Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler!`

  11 *`Derken, ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur!`

  12 *`De ki: Kaçtığınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır.`

  13 *`Eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir.`

  14 *`Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da O yarattı.`

  15 *`Allah`ın takdir ettiği ecel geldiğinde geri bırakılmaz. Keşke bunu bilseydiniz!`

  16 Tıbbi bir gerçektir ki, insan ruhu, bedenle yaşadığı dünya hayatı süresince her yıl eski bedenini terk eder, yeni bir bedene girer. Fakat bu öyle sanat, hikmet, şefkat ve rahmet içinde gerçekleşir ki, biz farkına bile varmayız. Söz gelişi, bizim her nefes alıp verişimiz bir bakıma buna hizmet eder. Yemek yememizin, su içişimizin, terleyişimizin bir hikmeti de budur. Yani vücudumuzdaki eşsiz tahribat ve tamirat, bizim için sıradan denebilecek bir takım davranışlarımızla gerçekleşir. Ruhumuz her yıl tedrici olarak değiştirdiği bedenini, ölüm esnasında birden terk eder. Fakat korkacak hiçbir şey yoktur; zira, bedenden tamamen ayrılmak ruhun bekasına tesir etmez ve ruhun mahiyetini bozmaz. Çünkü cesed, ruh ile kaimdir. Fakat ruh, cesed ile kaim değildir. Ruh bizatihi kaim ve hakimdir. Cesed istediği kadar dağılıp toplansa da, ruhun istiklaliyeti bundan zarar görmez. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine göre esasen cesed ruhun sadece hanesi ve yuvasıdır; elbisesi değildir. Ruhun elbise mahiyetinde, bir derece sabit, letafetçe ruha münasip latif bir gılafı ve misali bir bedeni vardır. Ölüm anında dünyevi yuvasından çıkar; misali bedenini giyer.

  17 Ölümü sıkça hatırlamak sünnettir. Peygamber Efendimiz(asm): `Lezzetleri kaçıran ölümü çok hatırlayın`

  18 buyurmuştur. Ölümü hatırlayan insan tövbe eder, Allah`a sığınır, Allah korkusuyla kötülükleri terk eder ve iyiliklerini artırır. Ölüm herkese yakındır. Herkesin her an ölme ihtimali vardır. Fakat hiç kimse ne zaman öleceğini bilmez. Dolayısıyla yaşlı-genç demeden insan her an ölümü beklemeli, dünyada dünya için değil; ölüm ötesi için çalışmalıdır.

  DUA Allah`ım! Hayatımızı ve ölümümüzü kahrından, gayretinden, gazabından ve azabından uzak eyle! Ölümüzü, dirimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı, geçmişimizi, geleceğimizi bağışla! Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat! Öldürdüklerini iman üzere öldür! Son nefesimizde bizi şeytan ve şerirlerin şerlerinden koru! Bize ömür boyu iman-ı kamil ver! Emrin vaki olduğunda bize hüsn-ü hatime ver! Bize kelime-i şehadeti söyleme imkanı ve kudreti vermeden ruhumuzu alma! Bize hayatta, ölümde, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde kolaylık ver, rahatlık ver, korktuklarımızdan emin kıl! Bizi mağfirete ve rızana erdir! Amin... Amin... Amin...


  Dipnotlar: 1- Mesnevi-i Nuriye, s. 45; Şualar, s. 178; 2- Mülk Suresi: 2; 3- Al-i İmran Suresi: 185; 4- Nisa Suresi: 78; 5- En`am Suresi: 2; 6- A`raf Suresi: 34; Yunus Suresi: 49; 7- Hud Suresi: 3; 8- Nahl Suresi: 61; 9- Enbiya Suresi: 34, 35; Ankebut Suresi: 57; 10- Mü`minun Suresi: 15; 11- Zümer Suresi: 30; 12- Kaf Suresi: 19; 13- Cum`a Suresi: 8; 14- Münafikun Suresi: 11; 15- Mülk Suresi: 2; 16- Nuh Suresi: 4; 17- Sözler, s. 478; 18- İbn-i Hibban, 2559. 23.12.2004

  süleyman kösmene


  Paylaş
  Ölüm haktır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir rivayete göre ölümü günde yirmi defa hatırlayan kişinin cennette köşkü hazırlanır. Ölümü hatırlamanın önemi dünyanın güzelliklerine kanıp bağlanmayı engellemektir.