Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Önce Ben , Âşık olunca Sen... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Önce Ben , Âşık olunca Sen...

  Reklam  İnsanoğlu doğduğu andan itibaren ben demesini öğrenir. Ne zaman âşık olur işte o zaman sen demesini öğrenir. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi aşk insanın kendi bencilliğini kırması için bir araçtır. Çünkü aşkta sevilene itaat söz konusudur.

  Âşık kendisi için değil aşkı için yaşar ona benzemeye çalışır. Onun hoşuna giden davranışları sergiler. Onu güldürebilmek için en kötü hallere bile katlanır. Çünkü onun gülüşü gülün açışıdır.
  Birçok kimse hazı arzuyu birbirini karıştırdığından kendisini âşık olarak nitelendirir. Bunun sebebi ise aşkta ölçünün kişinin kendisi olmasıdır.

  Hiçbir insan ne Leyla'nın ne de Mecnun'un duygularını anlayamaz ve de yaşayamaz. İnsan ne zaman gerçek aşkı bulur işte o zaman daha önce yaşadıklarıyla bir mukayese ve muhasebe hesabına girerek gerçek aşkı anlayabilir. Ancak yine de aşkın belirtileri vardır. İnsan sevgiliyi gördüğü zaman kalp atışları hızlanır yüzü kızarır söz söyleyemez olur.

  Aşığın korktuğu tek şey sevilenin bir çift gözüdür. O gözler o kadar derindir ki düşeceğinden korkar. Ayrıca seven insan sevgiliden söz edilmesinden haz alır onu sözcüklere sığdıramaz. O'nu seveni ve O'nun akrabaları sevene tatlı gelir.

  İnsan fıtratı gereği büyük bir sevgi taşımaktadır. Bu sevginin dışarıya çıkması için bir aynaya ihtiyaç vardır. İşte o ayna sevgilidir. Aslında kişi kendisine âşıktır sevilen sadece bir simgeden ibarettir. Âşık olduğu şey kendi hüsn-i zan ve taşıdığı duygularının anlam bakımından güzelliğidir. Ünlü İslam bilginlerinden Arabî ise aşkın aşığın güzelliğine girdiğini söylemektedir.

  Bir rivayete göre insan sevdiğini ömrü boyunca sadece kendisinde saklarsa Allah katında şehitlikle müjdeleneceğidir. Bu da aşkı kendinde saklamanın ne kadar ağır bir yük olduğunun göstergesidir.

  Benim dünyam masmavi..kalbim gibi ..hayat gibi yani.evler mavi ..arabalar mavi..kuşlar maviidağlar mavi her yer mavi mavi oğlu maviGecenin kızıllığı çökünce üzerime Mavi bir ışık demetiyle
  Doğuyorsun yüreğime Artık herşey adınla yankılanıyor ...


  Paylaş
  Önce Ben , Âşık olunca Sen... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  paylaşım için Allah razı olsun.
  Âşık kendisi için değil aşkı için yaşar ona benzemeye çalışır. Onun hoşuna giden davranışları sergiler.
  bizim aşkımız,gönül sevdamız Resulumüze olsun yeter.