Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Kıyamet ve kıyamet gününde kafirlerin halleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kıyamet ve kıyamet gününde kafirlerin halleri

  Reklam
  Kıyamet ve kıyamet gününde kafirlerin halleri

  İmam Hakim’in Abdullah ibnu Ömer radiyallahu anhuma dan rivayet ettiği bir Hadis’i Şerifte Resulullah sallallahu aleyhi vesellem mealen şöyle buyurmaktadır:Kıyamet gününün hallerine bakmak isteyen Tekvir suresine baksınTekvir suresinin manası:1-İźeşşemsu kuvviratManası: Güneşin ışığı söndüğü zaman,2- Ve iźennucumun kederatManası: Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman,3- Ve iźel cibalu suyyiratManası: Dağlar yeryüzünden çekildiği zamanKıyamet günü dağlar aynı bulutların çekildiği gibi çekilir ve toz olurlar4- Ve iźel işaru uttiletManası: Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman (arablarda en kıymetli mal deve idi)5- Ve iźel vuhuşu huşiratManası: Hayvanlar dirilip haşr olunduğu zaman Kıyamet gününde hayvanlarda haşr olup birbirinden haklarını alacaklardır Yani boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkıni alacak Eğer boynuzlu koç dünyada boynuzsuz koça vurduysa, kıyamet gününde boynuzsuz koça boynuz verilecek ve ona vurarak hakkını alacaktır Bundan sonra hayvanlar toprak olacaklar Hayvanlarında ruhunun olduğuna bu ayet delildir6- Ve iźel biharu succiratManası: Denizler ateşlenip kaynadığı zaman Kıyamet günü ’ın istemesiyle deniz kaynayacaktırbilim adamlarıda suda oksijen olduğunu bildiriyorlar buda denizin yanmasının mümkün olduğunu göstermektedir7- Ve iźennufusu zuvvicetManası: Müslüman erkeklere cennete huriler verildiğinde Bir başka tefsir ise şöyledir: İmam Buhari Ömer radiyallahu anh den rivayet ettiğine göre, kıyamet gününde insanlar dünyada kime uyduysa kıyamet günü onunla haşr olacaktır8-9- Ve iźel mev udetu suilet-bi eyyi źembin gutiletManası: Canlı canlı gömülen kız çocuklarına, neden öldürüldükleri sorulduğunda Kız ise kendisinin suçsuz olduğunu söyleyecektir10- Ve iźessuhufu nuşiratManası: Hesap defterleri açıldığı zaman Müslüman defteri sağ tarafından aldığında o kadar sevinecek ki; kazananlardan olduğunu görüp te arkadaşlarıda sevinsin diye onlara göstermek isteyecek İmam Buhari rivayet etti;Ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi El Hakkah 25Manası: Defterini solundan alanlar, yani kafirler ise defterindeki kötü amelini okuduğunda:“Keşke bana bu kitap verilmeseydi keşke ölseydim“ diyecekPeygamber efendimizin bildirdiği Hadis’i Kutsi nin manası:Cehenneme giren kâfire sorulur:“Bütün dünya senin olsa buranın az bir azabından kurtulmak için onu feda edermiydin?“ Kafirde:“Evet“ diyecek ona bildirecek ki: Ben senden bundan daha az bir şey istedim Sen Ademin sulbunden çıktığında sana bildirdiğimde:“Ben sizin rabbiniz değilmiyim?“ sende „Evet sen bizim rabbimizsin“ dediğin halde sonra dünyaya geldiğinde verdiğin sözü unuttun ve müşrik olarak yaşadın, sen küfrü seçtin“ denilecek Dünyada sahip çıktığı malıda, başkanlık memurluk gibi mülküde artık ona fayda vermeyecek ’u Teala Kur’an-ı Kerim de El Haggah suresi 30 ayette bildirmektedirĤuźuhu fe ğulluh Śummel cehiyme salluh, śumme fiy silsiletin źer uhâ sebune źirâan feslukuhAyet’in manası: ’u Tealâ cehennemin bekcisi Malik’e emreder: „Onu bağlayıp cehenneme sallayın sonra onu yetmiş arşın (zer’a) zincire vurun“ Yani kafirin zincirle elleri omuzlarına bağlanarak cehenneme atılır Ayeti tefsir eden bazı alimler ise o zincirin ağzından girip arkasından çıktığını haber verdilerResulullâh sallallâhu aleyhi vesellem Hadis’i Şerifte mealen bildirdi ki:„Cehennem ateşi bin sene yandı kırmızı oldu sonra bin sene yandı beyaz oldu sonra bin sene yandı siyah oldu“ Cehennemin şimdiki rengi siyahtırKafirler cehenneme atıldılarında ve cehennem onları yaktıkca onlardan eşşek anırması gibi sesler çıkacakDaha çok azap çekmeleri icin onların bedenleri büyük olacak Kafirlerin bir dişi uhud dağı kadar olacak ve bir omuzu ile diğer omuzunun arası üç günlük mesafe kadar olacaktır Dünyadaki büyüklüğünde olsaydı cehennem onu bir anda eritirdi’u Tealâ buyurdu:Leyse lehum taamun illa min tari^, lâ yusminu velâ yuğniy min cu^Ğaşiyeh 6-7 AyetManası: Kafirler ancak Tari^ yiyeceklerdir Bu yedikleri onların açlıklarnı gidermeyecektirTari^ bir ağacın ismidir Bu ağacın görünüşü çok korkunçtur Tadı, kokusu, görünüşü çok iğrençtir Kafirler bu ağaçtan yiyecekelerdirBir başka ayette „Zakkum“ ağacından haber verilmektedir Kâfirler zakkum ağacının görüntüsünden korkacaklardır Onun kokusu dayanılmaz olduğu halde kafirler çok acıktıklarından bundan yiyeceklerdir Azap melekleri onlara zorla bu zakkum ağaçından yedireceklerdir’u Tealâ şöyle buyuruyor:Ve lâ Taamun illâ min ğisliynEl Hakkah 36 AyetManası: Kafirlerin ancak yiyecekleri ğisliyn dirĞisliyn: Kafirlerin yandıklarında erimiş olan pis ve rutubetli ciltleridir Bu onlara içirilirNisa suresi 56 ayette u Tealâ mealen bildirdi ki:Kafirlerin cehennemde ciltleri kızarıp yandıkca azabı daha çok tatmaları için Allâh’u Tealâ onlara taze deriler verecektir Bu şekilde sonsuz azap görecektirlerBu ayet, “İnsan bir müddet azap çekince artık azaba alışır diyenlere ve “ Sinir damarları yandıktan sonra artık acı hissedilmez” diyenlere karşı delil dirKâfirlere yeni deriler verilerek sonsuz azap görecektirlerBazı kâfirler diyorlar ki:” Cehennem aynı hastahane gibi Kafirler orada azap çektikten sonra çıkıp cennete müslümanların yanına girecekler” Bu Kur’an’a zıttır ve küfürdürBazı insanların dediği gibi:”Cehennem azabına bir müddet sonra insanlar alışır ve artık ferahlık hissederler” sözüde küfürdürKafirlerin cehennemde sonsuz azap göreceklerine dair Kur’an-ı Kerimde deliller vardır Cehennemde kâfirler azablarının dinmesini isteyecekler fakat azaplar dinmeyecektircehenneme giren müslümanlar ise kâfirlerin ki kadar şiddetli bir azap görmeyecek ve azab çektikten sonra cennete girecektirKafirler ise ebedi cehennemde kalırlar ’u Tealâ Nebe’ suresinde bildirdi:İnne cehenneme kânet mirsadâ littağiyne meâbâ labiśiyne fiyhâ ehgabâManası: Kafirler cehenneme girer ve orada haps olur çıkamazlar Ayette geçen „Ehgabâ“’nın manası: Seksen sene yanar yine seksen sene yanar yine seksen sene yanar böyle sonsuz azap çekerler Cehennem azabı biter diyen kişi küfre düşerEz Zuĥruf suresi 77-78 ayetin açıklamasında şöyle bildirilmektedir:Cehennemdeki kâfirler cehennemin hazini Malik den yardım ister ve derler ki:“ Ya Malik, Allâh’a dua et ölelim de artık azap çekmeyelim“ Cehennemin hazini olan Malik onların zelilliklerini göstermek için onlara bin sene sonra cevap verip der ki:“ Siz burada kalacaksınız ve buradan size çıkış yoktur“ Bunu duyunca kafirlerin elemleri dahada artacakCehennem azabının şiddetini ögrenen sahabelere Resulullah şu duayı okumalarını bildirdi:Hasbunallâhu ve ni^mel vekil ve aleyhi tevekkelnâ
  ( ALINTI)


  Paylaş
  Kıyamet ve kıyamet gününde kafirlerin halleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kafirler, hem kıyamet gününde hem de ahirette halleri harap olacaktır. Ahirette acıktıkları zaman yiyecekleri zakkum ağacından karınlarını doyurmaya çalışacaklar fakat bu ağaç karınlarını doyurmayacak.boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını alacak,  boynuzlu koç boynuzsuz koçtan,  boynuzsuz koç boynuzlu koçtan,  boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını alacak hadisi,  boynuzl u koc ayeti kerime