Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Şirk içeren sözlere örnekler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şirk içeren sözlere örnekler

  Reklam
  Dinimizin emri gereğince, hürmet gösterilecek, ta'zîm olunacak şeyleri tahkîr etmek; kötülenecek şeyleri, ta'zîm etmek, hürmek göstermek küfürdür
  Meselâ, Allahü teâlânın evliyâsı, enbiyâsı, âlimleri ve bunların sözleri, fıkh kitapları, fetvâları ta'zîm edilecek, hürmet gösterilecek iken tahkîr edilirse, kötülenirse dinden çıkılmış olur Ayrıca, kâfirlerin dînî âyinlerini beğenmek, noellerini tebrik etmek ve zarûret yok iken zünnâr kuşanmak ve küfür alâmetlerini kullanmak, bunlara, muhabbet edip, hürmet göstermek de küfrdür
  İnsanı küfre düşüren, yanî kâfir yapan söz ve işlerden bazıları şunlardır:
  Allahü teâlâya lâyık olmıyan şey söylemek Meselâ, (Allah, gökten bize bakıyor) demek, yâhut bir kimse bir işi yaptığı hâlde, (Allah biliyor ki yapmadım) demek
  Peygamberleri küçültücü şey söylemek Meselâ, (İlk insan Âdem peygamber vahşî idi) demek
  Melekleri küçültücü şey söylemek Meselâ, (Senin bakışın bana Azrâil gibi geliyor) veya (Çocuk iyi yetişmezse zebâni olur), yâhut (Bu ibâdetin savâbını melek yazamaz) demek
  Âhırette olacak şeylerle alay etmek Meselâ, (Ben Cenneti istemem, Cehenneme gitmek isterim Çünkü benim gibi olanlar oradadır) demek
  Allahü teâlânın emir ve yasaklarına, yanî Kurânı kerîmde ve hadîsi şerîflerde açık bildirilmiş ve islâm âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zarûrî olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek Meselâ, (Ben cinleri göremediğim için inanmam) demek veya katî harâm olduğu bilinen birşeyi yiyip içerken besmele çekmek
  (Dünya böyle gelmiş böyle gider) şeklinde inanmak Dünya, gezegenler, gökler ve Arş ezelî değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur Ebedî, sonsuz değildirler, sonunda yine yok edilecektirler Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi
  Ayrıca zamanımızda çok kullanılan şu sözler de çok tehlikelidir:
  Allahü teâlâya, sanatkâr, mühendis demek Allah unuttu, kaderime küstüm, Allah bizi düşündüğü için göz, kulak vermiş, Allah kuşlara kanat vermeyi ihmâl etmemiş, İlâhi şuur, ilahî düşünce, Cenâbı Hakka, (İnsanoğlunun mühendisi) demek Îmânım gevredi, Allah bana kulum demesin, anladıysam arab olayım, Allah vahy ile Aliyi halîfe tâyin etti, diğerleri hakkını gasbetti ve bugünkü Kurân noksan demek
  Kötü kimseye (Öküz aleyhisselâm) demek; ağza defi hâcet lafzı ile sövmek; Allahın özel müdâhalesi gerekir demek
  Dinsizlere şerefli kâfir demek; çalgı aleti ile ilâhi söylemek; O, cimrilerin Allahı demek; Allah, her yerdedir demek
  (İslâm düşüncesi, İslâm nazariyesi, İslâm felsefesi) gibi tabîrleri, (İslâm dini) yerine kullanmak; özürlü kimseler için, îmâlât hatâsı demek; birisini kötülemek gâyesiyle (Allahlık Ali Bey) demek; namaz kılmam ama, kalbim temiz demek; kendisine Hans, Corc gibi gayri müslim ismi ile çağırılmasını istemek; Allahın gönlüne güç gelmesin demek; mümine, (Nûh der, peygamber demez) demek; harâm kazanç ile sevâb için kurban kesmek; ecelin hoyrat eli gibi sözlerin çoğu küfürdür, îmânının gitmesine, dinden çıkmasına sebep olur Bunun için ağzımızdan çıkan söze dikkat etmemiz lâzımdır Rastgele söz söylememelidir
  İnsanlara mahsûs sıfatları Allahü teâlâ için kullanmak küfür olur 'Burada ilâhi şuuru görüyoruz' demek küfürdür Bunun gibi, Allahü teâlâ için, Düşünerek veya Hesap ederek yâhut plânlıyarak yarattı demek küfürdür İslâm düşüncesi demek de böyledir Çünkü, düşünmek, hesap etmek, plânlamak insanlara mahsûs şeylerdir
  Çok kimse îmânı kurtarayım derken, küfre giriyor ve bunun için de hiç üzülmüyorlar Her Müslümanın küfre düşürücü söz ve hareketleri çok iyi bilmesi gerekir


  Paylaş
  Şirk içeren sözlere örnekler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah cc hepimizi şirkten korusun, paylaşım için Allah cc razı olsun 3. 3
  Gul
  Allah cc hepimizi şirkten korusun, paylaşım için Allah cc razı olsun
  Amin

  paylaşım için Allah cc razı olsun 4. 4
  Rabbim hepimizi korusun şirkten. Rabbim razı olsun 5. 5
  gerçekten çok tehlikeli sözler,sakınmak gerek