Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Allah sadece dilediğini mi doğru yola iletir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah sadece dilediğini mi doğru yola iletir?

  Reklam
  Allah sadece dilediğini mi doğru yola iletir?
  Allah dilediğini hidayete ulaştırır dilediğini ise saptırabilir Her şey onun kudret eli altındadır her şeyi yapabilecek güce sahip olması, her şeyi yaptığı anl----- gelmez
  §Biz hiç bir elçiyi, kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir (14 İbrahim Suresi, 4)
  İbrahim suresindeki bu ayette açıkça Allah dilediğini saptırıp dilediğini de doğru yola iletebileceğini söylemektedir Fakat aynı zamanda Allah kimseye haksızlıkta yapmaz Onun sıfatlarından birisi de adil olmasıdır Allah’ın insanları saptırmasıyla ilgili ayetlere bakılırsa, bu insanların sapmayı istedikleri ve inkarda oldukları görülecektir Allah sapmayı isteyene bu yönde sapkınlığını arttırmaktadır
  §De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?" De ki: "Hakka ulaştıracak Allah'tır Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?" (10 Yunus Suresi, 35)
  Nisa :155 " Sözlerini bozmalarından,Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ,haksız yere peygamberleri öldürmelerinden ve " kalplerimiz mühürlü " demelerinden ötürü onları lanetledik, tam aksine inkarlarından ötürü Allah onların kalplerini mühürlemiştir"
  Bakara: 88 " Kalplerimiz perdelidir" dediler Hayır ; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir O yüzden çok az inanırlar "
  Bakara :93 " Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu "
  Yunus :74 " Onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz "
  Nahl : 104 " Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez "
  Sâf :5 " Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı "
  Mutaffifin 14 " Onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir
  Şura suresi ayet 30: " Sizin başınıza gelen kötülükler ancak elinizle kazandıklarınızın, yaptıklarınızın sonucudur "


  Paylaş
  Allah sadece dilediğini mi doğru yola iletir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her şey Allah'ın elindedir. Fakat bir insan doğruyu bulması için ona en başta irade verilmiştir. İradesini kullanarak etrafında olup bitenlere bakarak doğruyu da bulacak bir şekilde yaratılmıştır.