İslam Dini ve İman Bölümü ve Kitaplara İman Forumundan Kutsal Kitaplar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kutsal Kitaplar

  Reklam
  KUTSAL KİTAPLAR

  İslâmiyetin iman esaslarından biri de kitaplara imandır. Kitaplara iman etmek her müslümana farzdır.
  Yüce Allah kullarına mutluluk ve saadet yollarını göstermek için içlerinden bazılarını peygamber seçmiş; onlardan bir kısmına melek vasıtası ile kitaplar indirmiş; yaşam kanunlarını koymuş, emirler ve yasaklar koymuş; iyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi göstererek bunların sonuçları konusunda insanları aydınlatmıştır. Böylece insanlara her iki dünyada da mesut olmanın yolları gösterilmiştir. Bu ilâhî mesajların toplamına "İlâhî Kitaplar." veya "Semavî Kitaplar " denir.
  İlâhî kitaplar, insan cihazının bütün hassasiyetini, yapılış özelliklerini muhafaza ederek sürdürebileceği ideal yaşam biçimi, hayat kanunları ve işleyiş kurallarıdır. Yaratılmışların en şereflisi olan insanın, gerek yaratanına, gerekse birbirlerine ve başka varlıklara karşı nasıl hareket edeceklerini, nasıl davranacaklarını ilâhî kitaplar bildirirler. Bilinmesi, inanılması gereken meseleleri ve ibadetleri insanlar, sırf kendi akılları ile bulamazlar. Öldükten sonraki hayat, âhiret ahvali, iman esasları, ibadet çeşitleri ve şartları, kardeşlik ve yardımlaşma şekilleri v.b. pek çok konularda insanlar mukaddes kitaplara müracaat etmek zorunda kalmışlardır. Eğer Cenab-ı Hak ilâhî kitapları göndermeseydi insanlar büyük bir vahşet içine düşerler, denizin ortasında rotasını yitirmiş bir gemiye dönerlerdi.
  Ne yazık ki, Hz. Adem (a.s.)'den bizim Peygamberimize kadar gönderilen ilâhî kitaplar, peygamberlerine gönderildikleri şekilleri muhafaza edememişlerdir. Hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşabileni sadece Kur’an-ı Kerîmdir.
  Biz kitaplara inanırken, onların Allah'ın gönderdiği ilk orijinal şekillerine inanırız. Onların hepsinin hak ve Allah tarafından olduklarına iman ederiz.


  Paylaş
  Kutsal Kitaplar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kutsal kitap olarak bilinen kuranı kerim, incil, zebur ve tevrat dört büyük ilahi kitap olarak kabul edilmektedir. Fakat biz Müslümanlar bunların ilahi kelam olduğunu biliriz fakat son ilahi kelamı rehber edinmemiz istendiği için kuranı kerime itimat ederiz.kutsal kitaplar niçin gönderilmiştir,  kutsal kitaplar neden gönderilmiştir,  ilahi kitaplara niçin inanırız,  kutsal kitaplara neden inanırız,  ilahi kitaplara iman çoktan seçmeli sorular,  ilahi kitaplar niçin gönderilmiştir