Eğitim Bölümü ve Kitap Tavsiyeleri Forumundan Tavsiye edilen ilmihal, fıkıh, tefsir ve akaid kitapları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tavsiye edilen ilmihal, fıkıh, tefsir ve akaid kitapları

  Reklam
  Tavsiye edilen ilmihal, fıkıh, tefsir ve akaid kitapları


  Ehl-i sünnete uygun olan bütün eserleri tavsiye ediyoruz. Ancak Arapça bilmeyenler için tavsiye edilen kitaplar şunlardır;

  1- İlmihal: Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmed Dikmen
  2- Fıkıh : Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı
  3- Tefsir : Elmalılı Hamdi Yazır, Mehmed Vehbi Efendi
  4- Hadis: Kütüb-i Sitte, İbrahim Canan
  5- Akaid ve kelam: Tahavi'nin "Akidetül Tahaviyye"; Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi; Teftazani, Şerhu'l Akaidi'n Nesefiyye.


  Paylaş
  Tavsiye edilen ilmihal, fıkıh, tefsir ve akaid kitapları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah cc. razı olsun tavsiyeler için.önerilen tefsir kitapları,  ilmihal tavsiyesi,  tavsiye edilen fıkıh kitapları,  akaid ve kelam : tahavinin akidetül tahaviyye; pezdevi ehl-i sünnet akaidi; teftazani şerhul akaidin nesefiyye.,  tavsiye edilen ilmihaller,  tavsiye edilen ilmihal,  önerilen fıkıh kitabı