Makale ve Şiirler ve Kişisel Gelişim Yazıları Forumundan Şeyh MR Bawa Muhayeddin (ks)'den Sözler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şeyh MR Bawa Muhayeddin (ks)'den Sözler

  Reklam


  Şeyh MR Bawa Muhayeddin (ks)'den Sözler

  Sufî Şeyhinin Altın Sözleri Kitabın'dan Türkçeye Çevrilmiştir

  Çeviren:Gariban

  Yazı hakları Bawa Muhaiyaddeen Fellowship'e aittir.


  1.
  Ey insan, yeri (dünyay) bil,
  Ve ona elverişli olan iyi ürünleri ek!

  2.
  Ey insan, kendini bil,
  Dünyayı kendinden kes at,
  Benliği kaybet ve Tanrı’ya ibadet et!

  3.
  Ey insan, bil mevsimleri,
  Ve toprağı sür,
  Yağmurları bil,
  Ve tohumlarını ek!

  4.
  Ey insan, şeytanî niteliklerini defet,
  Yok et aklını,
  Aç kalbini
  Ve ibadet et Tanrıya!

  5.
  Ey insan, bil kapasiteyi,
  Kendisiyle konuştuğun kişinin niteliklerini ve olgunluğunu bil,
  Ve sonra irfanı aktar.
  Aksi takdirde, senin irfanlı sözlerin, çorak bir çöl toprağına düşen bir yağmur gibi düşecektir.
  Orada hiçbir şey yetişmeyecektir!

  6.
  Ey insan, bir kişiyle arkadaşlık kurmadan önce , o kişinin niteliklerini bil.
  Şeytanî nitelikleriyle bir arkadaş , hayatını bir cesede dönüştürebilir.

  7.
  Ey insan, Tanrı’nın yarattıklarının niteliklerini ve fiillerini bil,
  Ve irfan ile görev ifâ et.
  Eğer niteliklerini bilmeksizin görev ifâ edersen, seni öldürecekler, ve görevin sana saldırmak üzere geriye dönecektir!

  8.
  Ey insan, vahşi doğadaki güzel ata, onu yakalamak ve sürmek niyetiyle gözünü dikerek bakma, Seni yere fırlatacaktır.
  Onu eğitmelisin, deneyim kazanmalısın, ve sonra sürmelisin.
  Bu daha iyi olacaktır.
  Benzer bir şekilde, eğer sadece dış güzelliği, bir yüzün, bir kişinin ya da bir sözün güzelliğini arayıp ona güvenirsen, o da seni aşağı fırlatacak ve hayatını çiğneyecektir.
  İrfan ile düşün, anla ve sonra hayatını yönet!

  9.
  Ey insan, aklı bağla,
  Düşüncelerini yönet,
  Ve zikir yap!
  Sonra ruhlar âlemi, bu âlem ve ahiret âlemi açılacak ve sana görünür olacaktır.

  10.
  Ey insan, başlangıç kâsesini bil,
  Ve sonra sadaka ver,
  Aileyi bil,
  Ve sonra gelini ver (kız ver).
  Göleti kullanmayı bil,
  Ve sonra arka tarafını yıka,
  Meyveyi bil,
  Ve sonra onu ye.
  Dış görünüşüne dayalı olarak yaptığın herşey seni yok edebilir,
  Tıpkı güzel fakat zehirli bir kanjuran meyvesini yemenin seni öldüreceği gibi.
  Her bir misali düşün ve ona göre hareket et!
  Bu senin hayatına zafer getirecektir.

  11.
  Ey insan, kendini bil,
  Ve arzularına hakim ol!
  Sonra, tek reisi (hakim olanı) bileceksin.

  12.
  Ey insan, dünya ile ilgili rüyalarını kes at,
  Aklının düşüncelerini yok et,
  İrfanını aç ve bak!
  Açık boşluğu ve ışığı göreceksin.

  13.
  Ey insan, toprağı ele,
  Tutkunun uyuşukluğunu yenip uzaklaştır,
  Ve rahmetin mücevherini bul!

  14.
  Ey inşan, ele kendini,
  Kararlılık kazan,
  İmanı aç,
  Ve Tanrıya ibadet et!

  15.
  Ey insan şehveti öldür,
  Tanrı’nın şefkatini al,
  İmha edici aklının kibrini yok et!

  16.
  Ey insan, bencilliği yok et,
  Gururu sil,
  Safradan oluşan Doksan-altı tutkuyu yere vur

  17.
  Ey insan, büyünün (çekiciliğin) üstesinden gel,
  Aklı, tutkuyu ve düşünceyi yok et,
  Ve onurunu koru!

  18.
  Ey insan, şehveti kes at,
  İrfan gözünü aç,
  Ve “Tek”e ibadet et!
  Ki “O” bütün evrenleri doldurur.

  19.
  Ey insan, küstahlığı öldür,
  Cehaleti yen,
  Ve sabrı geliştir!

  20.
  Ey insan, doğumunu bil,
  İyi nitelikleri geliştir
  Ve Şeyhi ara!

  21.
  Ey insan, “Karma”yı öldür
  Ve “Dharma” denilen iyi görevi tatbik et!

  22.
  Ey insan, “Maya”nın üstesinden gel,
  Aklı parlat,
  Tanrı’nın nitelikleri ile hareket et!
  Ve bu tamamıyla sana fayda sağlayacaktır.

  23.
  Ey insan, kıskançlığı kes at,
  Ve aklın huzurunu kazan!

  24.
  Ey insan, öldürebilirsen aklın aldatmacasını ve ihanetini
  Ve rahmeti arayabilirsen,
  Allah’ın hazinesi senin olacaktır.

  25.
  Ey insan, “Maya”nin illüzyonunu kes at,
  Ve aklın huzurunu kazan!
  Doğumunun günahlarını defet,
  Ve Allah’ın niteliklerinin olgunluğuna eriş!

  26.
  Ey insan, akıl ile görülen farkları kes at,
  Aklın yolaçtığı ayrılıkları yok et!
  Ve ruhun aşkına eriş!
  Ki o kimseyi bırakmayacak ya da ondan ayrı olmayacaktır.

  27.
  Ey insan, arzuyu yönet,
  Egoizmi öldür,
  Ve Tanrı aşkını büyüt!

  28.
  Ey insan, bencilliği kaybet
  Tanrıya kulluk et,
  Ve kemâle er!

  29.
  Ey insan, irfanın gözünü aç,
  Aklının iyi ve kötü hedeflerine bak,
  Ve Tanrıya uygun olanlarını seç!

  30.
  Ey insan, kalbi aç,
  Tanrı’nın manasını bil,
  Ve ona iman et!

  31.
  Ey insan, hislerin beş başlı kobra’sının üstesinden gel,
  Zehirli dişlerini çek çıkar,
  “La ilâhe illallahu” melodisi ile üfleyerek
  Hislerin yılanını dans ettir!

  32.
  Ey insan, neşeyi ve üzüntüyü yok et!
  İç kalbini aç,
  Ve dualarını Allah’a ver!

  33.
  Ey insan, iman ağacını dik,
  İman suyu ile sula onu,
  İrfan meyvesini kopar ve ye!
  Sonra Allah’ın tatlılığını hissedeceksin.

  34.
  Ey insan, kan bağlarına olan bağlılıklarını bırak,
  Tanrı’nın niteliklerini ara!
  Ve sadakatı kazanabilirsin.

  35.
  Ey insan, aklın mucizelerini üstesinden gel,
  Aklın onurunu yok et!
  Tanrı’nın niteliklerini ve hareketlerine katıl!
  Ve Tanrının mucizelerini anlayacaksın.

  36.
  Ey insan, dış seslere hakim ol,
  Tanrı’nın sesini dinle!
  Ve o zaman onun eşsizliğini ve mutluluğunu anlayacaksın.

  37.
  Ey insan, dile hakim olursan
  Hayatındaki iyiliği bileceksin,
  Ve gelebilecek olan şeytan,
  Uzak , çok uzak olacak.

  38.
  Ey insan, Allah sana bütün servetini verdi,
  Evvel , dünya ve âhiretin üç dünyasının servetini verdi.
  İrfan ile fark et,
  Yalvarmayı kes,
  Bu serveti anla ve herkese verebilirsin.

  39.
  Ey insan, “Ben” diye bilinene hakim ol,
  Ve ödülü fark et!

  40.
  Ey insan, söküp çıkarıp, uzağa fırlatabilirsen,
  “Benimki” ve “Seninki” diye bilineni ,
  Bütün yaşamları kendininki gibi göreceksin.

  41.
  Ey insan, şehvete hakim ol,
  Ve ilahi irfanın kapısını aç!

  42.
  Ey insan, heveslerine hakim ol,
  Ve aklın yalvarışı (dilenişi) duracak (kesilecek)…

  43.
  Ey insan, öfkeni öldür,
  İrfanı ara,
  Ve Allah’ın güzel niteliklerine eriş.

  44.
  Ey insan, aklın sabırsızlığını öldür,
  Ve irfan’ın mutluluğunu başarabileceksin
  Ve hayatının güzelliğini alğılayabileceksin…

  45.
  Ey insan, aklın karanlığını dağıt gitsin,
  Ve Allah’ın rahmetinin parlaklığını görebileceksin.

  46.
  Ey insan, sabır, varlığının yoksulluğunu dağıtacaktır
  Ve sonra hayatının muhteşemliğini bileceksin.

  47.
  Ey insan, aklın korkularını def et,
  Ve “iman” denilen mükemmel inancın istikrarını kazan.

  48.
  Ey insan, öfkenin hışlamasına hakim ol,
  Ve iyi sıfâtlarda zenginliğe kavuşacaksın…

  49.
  Ey insan, irfan ile def et,
  Gözlerinin ve aklının görüntülerini..
  Ve sen o zaman ulaşacaksın
  Allah’ın hükümranlığının (krallığının) hakikatine.

  50.
  Ey insan, irfan ile bil
  Aklın ve arzunun getirdiklerini..
  İyi olanı kabul et,
  Kötü olanı at gitsin
  Ve yolculuk kolay olacak
  Daha önceki ikametine…

  51.
  Ey insan, şehvetin üstesinden gel,
  Tutkuyu yok et
  Ve irfanının gözünü aç
  Dünyaya bakmak için
  O zaman bileceksin
  Kazancını (kârını) ve kaybını…

  52.
  Ey insan, kes at kibiri
  Ki o senin görüşünden doğar,
  Kes at kibiri,
  Ki o senin düşüncelerinden doğar,
  Kes at , cinsel kudurğanlığının kibrini,
  İrfanını aç
  Bak ve göreceksin
  Tanrının var olduğu yeri…

  Devam Edecek İnşallah...
  Selam sevgi ve muhabbetlerimle
  Gariban


  KELİMELER :

  İllüzyon : Lât. Cisimleri yanlış idrak etme. Meselâ su borusunu yılan gibi görme.

  Maya : Allah’tan gayrı olan Mâsivâ. Oyun ve eğlence yeri olan kâinât..

  alıntı


  Paylaş
  Şeyh MR Bawa Muhayeddin (ks)'den Sözler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan, bir gün öleceğini düşünerek yaşaması ve dünyalık heveslerinden sıyrılması kendinin de farkına varmasını ve dünyada ona göre yaşamasını sağlayacaktır.irfanlı sözler