Makale ve Şiirler ve Kişisel Gelişim Yazıları Forumundan Organize Bir Karar: HEDEF (Saliha ERDİM) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Organize Bir Karar: HEDEF (Saliha ERDİM)

  Reklam
  Hedefi olmak; ne istediğini bilmek, belki yüzlerce seçenek arasından, “Evet, benim için gereken bu ” diyebilmektir. İstediği belli olduktan sonra da, o şeyin peşine azim ve karalıkla düşmek, helâl ve meşru bir hedefin peşine ve yine helâl ve meşru yollardan ulaşmaya çalışmak ise aslolandır..

  Ana gaye insan olabilmek ve insan kalabilmek. Bunun çerçevesini dinimiz, Rasulûllah’ın hayatından, yaşanabilecek makul bir hayat tarzı olarak örnekliyor., Ana prensiplerini K. Kerim de vaz ediyor ve bizden de, pergelin sabit ucu merkezde kalmak şartıyla, hareketli ucunun ihtiyaç hissedildiği kadar açılmasını mümkün kılıyor, bu da sınırları belirliyor.

  Hedefi olmak, suya kanal açmak gibidir. Hedefe göre hareket etmeye hazır vaziyette bekleyen bütün fizyolojik, psikolojik ve iradî potansiyel, yönlendirilen istikamete doğru dolu dizgin gitmek için sabırsız, doru at gibi yerinde durmayıp eşiniyor. Yanlış hedef enerjiyi yanlış yöne sevk eder, doğru hedef doğru yöne. Var edilme iradesi ve var olma sürecini kavramış, kendi varlık sebebini yerine getirmeye çalışan bir insan, Rabbinin rızasını kazanmaya sebep olacak şeyleri bilmek ve yaşamak gibi bir ana hedef ve o ana hedefe ulaştıracak ara hedefler koyar. Ulaşılan bir ara hedef, yeni bir ara hedef belirlenmesi için yeşil ışık yakar. Yani doğru bir hayatı organize edecek zihinsel donanım, doğru bir niyete eşlik eder.

  Yol bilmek; yol sormak, yol bulmak, yolda olmak ve gerektiğinde yol olmakla mümkün. Hedefi olanlar; yol arar, yol sorar, bulmaya çalışır. Şaşırsa da, yolu yokuşa çıksa da, tökezleyip düşse de, yönünü değil yolunu değiştirir, gerekirse vasıtasını değiştirir, her nefeste ve her adımda hedefine biraz daha yaklaşır.

  Hayat daima tutanın elinde kalacak nimetlerle doludur. Heybene bu nimetlerden ne kadarını doldurabilirsen, o senin azığın olur.

  Gözlerimize, sözlerimize, ellerimize ve ayaklarımıza yön veren itici güç hedeftir. Aynı zamanda, eylem söylem birliğinin bileşik kabı gibidir. Olmasını istediğimiz şeyin mayası, olmazsa olmazı dır.

  Aklın daldan dala konan arama kuşunun, ne araması gerektiğine karar verip o yöne kanat çırpmasıdır.
  Gözün aradığı için gördüğü parçaların, bütüne götüren işaret taşlarıdır.

  Hedefi olmak deniz, denizi besleyen bütün irili ufaklı dereler, çaylar, ırmaklar ise, ara hedeflerdir.
  “Ne istediğini bilene bütün dünya yol verir” sözü, kararlılığın organize gücünü ve insana kazandırdığı duruş ve çevrede oluşturduğu imajın gücünü ifade ediyor.

  Hedefi iyi bir eş, iyi bir anne ve ya baba ya da iyi bir insan olmak olan insan, eğer büyük çerçevede Rab’bini razı etmeyi murad etmişse, Rab’binin desteğini de yedeğine alarak adım attıkça, “Müslüman zaferden değil, seferden sorumludur” bilincini kuşanır. Böyle düşündüğümüzde ise, bizatihi O’nun yolunda olmak ve kalmak başarıdır. Hiçbir şeyin kontrolünün yüzde yüz bizim elimizde olmadığı, sadece, cüz-i irade sınırları içinde bize düşeni yapmaktan sorumlu olduğumuzu ve Rab’bimizin, kimi zaman vererek, kimi zamanda vermeyerek ve bazen de alarak bizleri sınadığını ve fakat daima O’nun yolunda olmak ve kalmak gibi bir niyet ve gayret içinde olmamız gerektiğini bilmeliyiz.

  Öyleyse; ana gaye Yaratıcımızın rızası. Bizi O’nun yolunda tutacak her türlü meşru ve münâsip yöntemler bizim araçlarımız. Bu çerçevede, her türlü hedefi, usulüne uygun zihinsel donanım ve plânlı bir gayret ile elde etmeye çalışmak, sebeplere baş vurmak ve gerekeni yapmak, Rab’bimizin de talebidir.

  Hedefine ulaşmak konusunda ve başarı adına zihninde oluşturduğu kriterlere kavuşamayanlar; geri dönmek ve vazgeçmek, şartları suçlamak, kendini suçlamak, suçu başkalarına atmak ve kahretmekle bir sonuca ulaşamazlar. Bunların yerine; yöntemlerini gözden geçirmek, istediği ve hedeflerinin makul ve ulaşılabilir olup olmadığına bakmak, çevre ve sosyal etkileri değerlendirmek için bir çaba gösterebilirler.Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa, dilemeye, kendine düşeni yapmaya devam etmek ve verilene razı olmak ta inanmanın bir gereğidir.
  Hedefiniz ve araçlarınız; sizin ulaşacağınıza inandığınız ve kimse desteklemese bile, makul ve meşru olduğunu bildiğiniz zaman, irade ve azim kumandanız sizin elinizde, gönlünüz ve aklınız da Rab’bimizin emrinde olduğu müddetçe, ışıklar saçarak yürümek ve çevreyi de aydınlatmak, sizi doğal haliniz olacaktır.

  İman ve selim aklın desteklediği her hedef, dünya için bir umuttur. Umudunuzun hep var ve çok olması temennisi ile efendim…

  alıntı


  Paylaş
  Organize Bir Karar: HEDEF (Saliha ERDİM) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Özellikle mümin insanlar için hedeflerini kuracakları zaman temel gaye yaratanın rızası çerçevesinde belirlenmesi gerekir. Onun hoşnut olacağı şey hem kişinin kendisi için hem de Allah'ın rızasını kazanmak için çabalamış sayılır.saliha erdim yazıları,  saliha erdim evlilik,  saliha erdim kimdir,  saliha erdim evlilik sitesi,  saliha erdim makaleleri