Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kısırlık Forumundan İdrar-sperm kültürleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İdrar-sperm kültürleri

  Reklam
  Kültürler, steril (mikropsuz) bir kaba verilen idrar veya meni ömeğinden veya direkt olarak üretradan yapılmaktadır.

  Erkeğin azoospermik olduğu biliniyor ve sorunun sperm üretiminden kaynaklandığı düşünülüyor ise testis biyopsisi planlanır. Testis biyopsileri önceden yapılabileceği gibi mikroenjeksiyon işlemi ile aynı günde de yapılabilir. Testislerinde sperm bulma yönünden riskli olan erkeklerde tanısal biyopsinin mikroenjeksiyon günü yapılması mümkündür.

  ICSI, TESE, TESA, MESA, PESA işlemleri, ağır erkek infertilitesinin çözümünde kullanılan yöntemlerdir.

  lCSI:"Inracytoplasmic Sperm Injection" Kadın yumurta hücresi `oosit' stoplazması içine sperm verilmesi işleminin kısaltılmış ismidir. Ülkemizde yaygın olan mikroenjeksiyon terimi kullanılmaktadır.

  TESE:"Testicular Sperm Extraction" Açık operasyon ile alınan testis dokusundan sperm elde edilmesi işlemidir.

  TESA:"Testicular Sperm Aspiration" iğne ile girilerek testis dokusundan sperm elde edilmesi.

  MESA:"Micro-Epididymal Sperm Aspiration" Epididim organından operasyon mikroskobu yardımıyla sperm elde edilmesi.

  PESA:"Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration" Epididim organından iğne ile girilerek sperm elde edilmesi. Erkek üreme sistemine ait organlar şekildeki gibi isimlendirilmektedir.

  Testis biyopsisi, azoospermik bir erkeğin değerlendirilmesinde çok önemlidir. Ayrıca biyopsi sonrası patolojik değerlendirme için hazırlanan preparatların, patoloji laboratuvarınca tekrar değerlendirilmesi ile testis biyopsisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ve mikroenjeksiyon için hangi yöntem ile (TESE, TESA, PESA gibi) sperm bulunacağına karar verilir. Testisin ve epididim organının incelenmesi ameliyat mikroskobu ile yapılmaktadır. Operasyon öncesi cinsel perhiz gerekmemektedir. Testis biyopsisi ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir. Genellikle lokal anestezi uygulanmaktadır.

  Operasyonda lokal anestezik maddeler kullanılarak skrotum cildi uyuşturulur. İşlem cerrahi olarak her iki testisin değişik bölgelerinden 2-3 mm boyutlarında, parça alınması şeklinde gerçekleştirilir. Alınan parçalar androloji ve patoloji laboratuvarında incelemeye alınır.

  Testisten alınan doku örneğinde sperm hücresi saptanır ise ICSI tedavi programına yönelinir. Testis dokusunun iyileşme süresi göz önünde bulundurularak hastaların programa girmeleri biyopsiden 4-6 ay sonrasına planlanmaktadır. Eşin değerlendirmeleri tamamlanıncaya kadar erkeğe başka bir işlem yapılmaz. Elde edilen testis dokusundaki spermler dondurularak saklanacak sayıda bulunursa tedavi günü tekrar testis biyopsisi yapılmasına gerek kalmamaktadır. Dondurulmuş spermler çözülerek mikroenjeksiyon için kullanılabilirler.

  Elde edilen döllenme ve gebelik oranları, dondurulmamış taze örnekten elde edilen spermlerle aynı oranda bulunmuştur.

  Eğer biyopsi sırasında sperm varlığı gösterilmiş ancak sayı olarak dondurma işlemi için yeterli değilse mikroenjeksiyon uygulama günü, eşten yumurta toplanırken tekrar iğne biyopsisi (TESA) veya açık biyopsi (TESE) ile sperm elde edilir. Biyopsi öncesinde alınan meni örneklerinde nadir olarak sperm bulunabilmektedir. Bu durumda testisten parça almaya gerek kalmadan mikroenjeksiyon işlemi yapılmaktadır.

  Menisinde sperm bulunamayan erkeğin, testislerinden alınan parçalarından da sperm elde edilemezse, daha ilkel hücrelerin (ör; spermatid) varlığı araştırılır. Yuvarlak spermatidlerin kullanımında başarı oranı çok düşüktür.
  Paylaş
  İdrar-sperm kültürleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Konu ve bilgilendirme için Allah razı olsun..meni kültürü,  sperm kültürü,  meni kültürü sonuçları,  meni kulturu,  sperm kültür sonucu kaç günde çıkar,  testis biyopsisi sonucu kac gunde cikar