Dualar / Yakarışlar ve Kendi Dualarınız / Tavsiyeleriniz Forumundan Ayetlerin en fazilletlisi olan'' AYET ' EL KÜRSİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ayetlerin en fazilletlisi olan'' AYET ' EL KÜRSİ

  Reklam
  AYETEL KÜRSİ :


  - Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te'huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yesfeu indehu illâ biiznih, yâ'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhiytune bisey'in min ilmihî illâ bimâ sa', vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hifzuhuma, ve huvel âliyyül aziym.'  Paylaş
  Ayetlerin en fazilletlisi olan'' AYET ' EL KÜRSİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayetel kürsi Allah'ın birliğini yüceliğini yerde ve gökte olan her şeyden üstün olduğunu ve her şeyden haberdar olduğunu tasdik etmektir. Bu dua genelde korunmak için okunmaktadır.