İslam Dini ve İman Bölümü ve Kaza-Kadere İman Forumundan Kaza ve Kadere İnancın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kaza ve Kadere İnancın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir?

  Reklam
  Kaza ve Kadere İnancın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir?

  Kaza ve Kader inancı, insanda ye'sin ve ümidsizliğin ve kederin en büyük ilâcıdır. İnsan, başına gelen felâket ve musîbetlere, kadere olan inancı sebebiyle, Allah'ın takdîri gözüyle bakıp kendini teselli eder. Onun takdîrine rıza gösterir. Kudreti sonsuz bir Rabbın murâkabesi altında olduğunu hisseder. O belâ ve musibetin Allah'tan geldiğini bildiğinden, kurtulmak için yalnızca O'na iltica eder, O'na yalvarır. Gelen musibetin kendisi için keffâret ve afv sebebi olduğunu düşünür, sabır ve metanet gösterir.
  Bu sırdandır ki, "Kadere îman eden, kederden emîn olur" denilmiştir.
  Kadere îman, insan rûhunu dünya kadar ağır yüklerden de kurtarır. Çünkü insan, bütün kâinatla alâkadardır. Maksadları ve arzuları, ideal ve hedefleri sonsuzdur. Kudret, irâde ve hürriyeti ise, sınırlı ve mahduddur. Arzu ve maksadlarının, düşünce ve fikirlerinin bâzan binde birini bile gerçekleştirmeye gücü yetmez. Bu durumda insanın gerçekleşmeyen arzu, ideal ve düşünceleri, onu mânen baskı altında tutar, ruhunu ezer, kalb ve vicdanını sızlatır. Ümidsizliğe düşürür. İşte kadere îman, bu durumdaki bir insanın en büyük teselli kaynağı, şevk ve gayret menba'ı, ümid ışığı, üzerindeki ağırlıkları yükleyebileceği metin bir istinad noktasıdır.
  Daha önce de belirttiğimiz gibi, kader, insanı gurur ve kibirden kurtarır. Nefsin ve benliğin insanı havalandırarak yoldan çıkarmasına, bir nevi fir'avunlaştırmasına mâni olur. Tevazu' ve mahviyet sâhibi kılar.

  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Kaza ve Kadere İnancın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsana akıl verilmiş ve insan her şeyi kendi seçimine göre belirler. Bunun dışında kadere iman ederek kendisinin Allahu tealanın koruması ve gözetimi altında olduğunu hissetmesi hayatına olumlu etkiler verir.kaza ve kaderin insanlar üzerindeki etkisi,  kadere imanın insanın davranışlarına etkisi,  kader anlayışının insan üzerindeki etkileri,  kaza ve kadere imanın insan hayatına etkisi,  kaderin insan üzerindeki etkisi,  kadere imanın kişinin hayatıne etkileri,  kader anlayışının insan üzerinde tesirleri