Özel Gün ve Gecelerimiz ve Kandil, Özel gün Mesajları Forumundan Kandil Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kandil Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad

  Reklam
  Kandil Nedir ?

  KANDİL

  Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad Bu geceler ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olan Kadir, Receb ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat, Receb ayının ilk cuma gecesi olan Regaib ve Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid'tir
  Osmanlılar döneminde, II Selim (1566-1574) zamanından başlayarak minarelerde kandiller yakılarak duyurulduğu ve kutlandığı için Kandil olarak anılmaya başlayan gecelere Kandil-i Şerif de denir Ayrıca her gece, Leyle-i Kadir, leyle-i Mirac gibi terkiplerle de anılır
  Hicretten üçyüz yıl sonra ilk kez Mısır'da, Fatimiler döneminde Mevlid; dörtyüzyıl sonra da Kudüs'te Mirac, Regaib ve Berat geceleri kutlanmaya, bu geceler camilerde toplu biçimde yapılan ibadetlerle geçirilmeye başlandı Daha sonra bu kutlamalar İslam dünyasının bazı bölgelerine yayılarak gelenekleşti
  Kadir dışındaki gecelerin kutsallığı hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi bulunmaz Hadis'te de Beraet gecesi dışındaki geceler hakkında kesin sayılabilecek bir bilgi ve yönlendirme yoktur Bu nedenle birçok İslâm bilgin ve hukukçusu hem bu gecelerin kutsallaştırılârak kutlanmasına, hem de bu gecelerde toplu biçimde ibadet yapılmasına bid'at olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştır Fakat bilginlerin tüm önleme ve sakındırma çabalarına rağmen bu gecelere duyulan ilgi azalmamış, tam tersine, artmıştır Yaygın bir gelenek durumuna geldikten sonra da kandiller hakkındaki tartışmalar sürmüş, bilginlerin bir bölümü şiddetle karşı çıkarken bir kısmı da kutlamaların bid'at olduğunu kabul etmekle birlikte hasenliği, güzel gelenekler olduğunu söyleyerek cevaz vermiştir
  Günümüzde de kandiller camilerde okunan mevlid ve Kur'an'la, yapılan dua ve ibadetlerle canlı biçimde kutlanmaktadır
  (Ayrıca bk; Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mirac Kandili, Regaib Kandili maddeleri)
  Şâmil İA  Paylaş
  Kandil Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kandil nedir neden kandil kutlanır kandil günleri

  İslâm dinindeki kutsal gecelere verilen ad

  Miraç Kandili, Berat Kandili, Regaip Kandili gibi Bu gecelerde, minarelerin şerefelerinde kandiller yanar Kandil günü, Kandil çöreği denen simitlerin satılması da bir gelenektir
  Kandil kelime anlamı olarak, zeytinyağı içine batırılmış bir fitilin yanmasıyla ışık veren, çoklukla camdan yapılan ve asılarak kullanılan bir ışıklandırma aracıdır Eskiden minarelerin şerefelerinde kandiller yanardı Bugün, bunların yerini elektrik ampulleri almıştır
  alıntı