Özel Gün ve Gecelerimiz ve Kadir Gecesi Forumundan Kadir Gecesi Neden Bin Aydan Daha Hayırlıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadir Gecesi Neden Bin Aydan Daha Hayırlıdır?

  Reklam
  Kadir Gecesi Neden 1000 Aydan Daha Hayırlıdır

  Sûrede geçen bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifadesini acaba nasıl anlamalıyız?

  Kısaca CEVAP: Bu âyette aslında gecenin bir sınır ve miktar belirlenemeyecek kadar hayırlı olduğu anlamı vardır. Artık ne kadar çok hayırlı olduğunu Allah (c.c.) bilir. Bu, Allah Teâlâ’nın Muhammed (a.s.) ümmetine büyük bir lutfudur. “Bin” sayısının gecenin bu üstünlüğünü göstermek için ölçü olarak ifade edilmesi, bu sayı ile sınırlandırmak için değil, gecenin faziletini çoğaltmak içindir.[1] Dolayısıyla bu ifadede çokluktan kinâye sözkonusudur. Yani bunu mutlaka 83 küsür yıl olarak anlayıp, buna uygun belli şeyler aramaya, birtakım zorlama yorumlar araştırmaya gerek yoktur.[2] Her dilde mübalâğa / aşırılık ifade etmek amacıyla benzer kullanımlar mevcuttur.
  Diğer taraftan âyeti, Kadir gecesinde ibadet etmenin, bin ayda ibadet etmekten hayırlı olduğu şeklinde anlayıp, bir yıllık, hatta ömürlük ibadeti tek bir gecede yapma imkânının bulunduğu şeklindeki düşünceler, doğu olamaz.
  Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşuyla ilgili olarak nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunlar arasında Malikî mezhebinin imamı İmam Malik’in (h. 179) Muvatta’ında yer alan şu hadisi şerif, bize bu konuda yeterli bilgiyi vermektedir:
  Nakledildiğine göre “Rasûlullah’a (s.a.v.) önceki ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Rasûlullah (s.a.v.) kendi ümmetinin fertlerinin ömürlerini kısa görerek, başkalarının uzun bir ömürde yaptıkları (güzel) amellere onların yetişememelerinden endişe etmişti. Bunun üzerine Allah (c.c.) da ona bin aydan hayırlı Kadir gecesini ihsân etti.”[3]


  [1] Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 340.

  [2] Bkz. Mevdûdî, a.g.e., VII, 187; Ateş, a.g.e., XI, 27.

  [3] Malik, Muvatta’, i’tikâf 15.


  Paylaş
  Kadir Gecesi Neden Bin Aydan Daha Hayırlıdır? Mumine Forum