Özel Gün ve Gecelerimiz ve Kadir Gecesi Forumundan Kadir gecesi günü doğmak insana nasıl bir avantaj sağlar? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadir gecesi günü doğmak insana nasıl bir avantaj sağlar?

  Reklam
  Kadir Gecesinde Doğmak


  Bir insanın yaşantısı, onun inancını, amelini ve şahsiyetini gösteren bir ayna gibidir Tanımadığımız bir insanla biraz konuştuktan, beraber yolculuk ettikten veya bir alışverişte bulunduktan sonra onun hakkında belli bir hükme varırız; iyi veya kötü adam deriz Fakat bir insanın hem iyi taraflarını, hem kötü taraflarını biliyorsak, onun hakkında karar verme hususunda da ölçümüz bellidir İyi yönleri kötü yönlerinden fazla ise iyi: kötü yönleri iyi yönlerinden fazla ise kötüdür Başka bir ifade ile, bir insanın iyilik ve kötülüğü Allah’a olan kuluğu ile ölçülür Bir insan inandığı gibi yaşıyor, kulluk vazifelerini yerine getirmeye gayret ediyorsa, o insan Allah katında iyidir ve makbul bir kuldur Fakat imanı olduğu halde, İslâma uymayan hal ve hareketleri varsa bu insan günahkâr insandır
  Bu çeşit insanlar ölünce onları nasıl bir âkibet beklemektedir? Peygamber Efendimizin bu konudaki ifadeleri açıktır:
  “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz”
  Bu gerçek başka bir hadiste de şöyle dile getirilir: “Kim ne halde iken ölürse, Allah onu o şey üzerine diriltir”1
  Allah’a ve diğer iman esaslarına imanı sağlam olan bir insan, öldüğü zaman mü’min ve Müslüman sayıldığından Müslüman muamelesine tâbi tutulur Böyle bir insanın âhiretteki durumuna gelince, bu hususta Peygamberimizin şu meâlde bir hadisi vardır:
  “Kim Allah’tan başka bir İlâh olmadığını bilerek ölürse Cennete girer”2
  Bir insan öldükten sonra Müslümanların onun hakkındaki şehadetleri ve kanaatleri de önemlidir Müslümanlar o adamın imanlı, iyi bir insan olduğunu söylüyorlarsa, Cenab-ı Hakkın onların şehadetine göre muamele edeceğine dair rivayetler vardır Yine, Müslümanların aleyhinde şehadet ettikleri kimse de ona göre muameleye tâbi olacaktır
  Sualinize gelince; bir insanın amelinin iyi olması için her şeyden önce sağlam bir imana sahip olması gerekir Bu nedenle bir mü’min mübarek gün ve gecelerin birinde doğarsa Cenab-ı Hakkın rahmetine nail olacağı umulur Ancak kişi mübarek günde doğduğu için ibadetlerini aksatması onu hüsrandan kurtarmayacaktır
  1 Feyzü’l-Kadîr, 6: 226

  2 Müslim, İman: 43  Paylaş
  Kadir gecesi günü doğmak insana nasıl bir avantaj sağlar? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanın ne gün, nerede doğduğu değil, nasıl ve hangi hal üzere öldüğü bir avantaj sağlar.. Ve belki de imanlı ise, Medine-i Münevverede ölmesi bir avantaj sağlayabilir, çünkü Allah'ın elçisi orada ölen için Medine'nin şahit olacağını haber vermiştir. Ameller sonu itibari ile anlamlıdır. Bu yüzden müminler 'Hüsnü Hatime' için çalışırlar. 3. 3
  Kadir gecesi doğmak bir avantaj sağlamaz, kadr gecesinin sahibine yakınlık avantaj sağlar.