Özel Gün ve Gecelerimiz ve Kadir Gecesi Forumundan O Kadir Bilmişlerin Gecesidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  O Kadir Bilmişlerin Gecesidir

  Reklam
  Kadir Gecesinin Maneviyatı


  bir feyiz, yümün, bereket ayı idi Bir devlet kuşu gibi o devlet kuşuna başı açık olanların başına kondu ve şimdi gerilimi içinde kalkmaya, uçmaya, uzaklaşmaya hazırlanıyor Hazreti sadık-ı masdukun dilinde “yazıklar olsun ona ki, Ramazanı idrak etti de Allah’ın mağfiretine mazhar olmadı” mevhumu muhalifini arz edeyim ne mutlu onlara ki, ramazanı idrak ettiler Allah’ın mağfireti, hediyesi ve behiyesiyle ramazandan ayrılıyorlar Öyle ayrılın inşallah ramazandan


  Bu sene ramazanı halet-i neznini yaşıyor
  Size hayat üfledi, yirmi altı yirmi yedi gün size hayat üfledi Solukları bitti ve o tükenme dakikaları içinde, tükenme günleri içinde üflediği hayatı, nefk ettiği hayatı teneffüs edip iliklerinize sindirmiş iseniz siz bir sene yaşayacaksınız Ve öbür tarafa Allah uzun versin, intikal ettiğiniz zaman seneler yaşayacaksınız Asırlar yaşayacaksınız


  Zira içinde bir gece var ki, yine sadık-u masdukun ifadesiyle “leyletül kadr” kadri yüce o gece, kadri bilinmesi gerekli olan o gece “hayrun min el fişehr” seksen seneden, seksen küsür seneden daha hayırlıdır Ha bir ömür yaşamışsınız Ha ramazan yaşamışsınız O ramazan içinde kadrini bildiğiniz, takdir ettiğiniz, ona karşı kadir şinas davrandığınız bir leyle-i kadri idrak etmişiniz


  Ve onun sath-ı mahilinde bulunuyoruz Veya onu arkada bıraktık bayrama doğru gidiyoruz Zira yine sadık-u masduk -doğru sözlü- bize buyuruyor ki, “onu ramazanın son on gününde arayın” yirmi birinde, yirmi üçünde –eyvah onlar arkada kaldı- yirmi beşinde ve bu akşamda yirmi yedi bağrını açmış, bari bende diyor Ben bağrımı açtım, siz de kanatlarınızı açın, açın ve uveyk gibi şahlanın


  Bu uçuşla Allah’a ulaşacaksınız, Resulullah’a ulaşacaksınız Siz böyle bir sahile çadırlarınızı kurmuş âram ediyorsunuz Sizi bekleyenler var Sübrizler İki adım ileride bekleyen sübrizler var Melekler sokakların başında karşınıza çıkacak Selam size diyecekler Her türlü mihnet ve meşakkatten, sıkıntı ve darlıktan, küfrün tazyikinden, delaletin boğuculuğundan kurtuluş olsun size emana eresiniz, diyecek Köşe başlarında size selam çakacaklar


  Bu onların dünyadaki selamları Bende mübalağa yok, bunu Kur’an diyor “tenezzelü melaiketü ve ruhu fiha biizni rabbihim min külli emrin selam hiye hatta fetlahil fecr” önünüzdeki şafakta yeni bir aydınlık şafakla sökerken karanlık gecesini yaşayan sizlere Allah şafak ihsan eylesin


  Yeni bir şafak sökünceye kadar melekler size selam diyecekler İyi bir gece yaşamışsanız, yaşamış olun inşallah Ötede bir adım daha atacaksınız meleklerin selamıyla karşılaştığınız yamaçların arkasından bir adım daha atacaksınız Yeni bir ses yeni bir nefes duyacaksınız Cennet kapıları ardına kadar açılmış “selamun aleykum tıbtüm fethuluna halidin” diyecekler size


  Niçin? Çünkü seksen küsür sene Hz Muhammed Mustafa’nın 8sas) ümmetinin ömrü budur Sekseni geçen azdır Seksenin sağında solunda altında üstünde dökülenler çoktur Bir insan yaşasa ancak seksen sene yaşar Doksan da yaşasa onun rüşte erme çağıdır Onun on beşi rüşte erme çağıdır
  Demek ki, hayatında yakalayıp ihya ettiği kadir gecelerinden bir tanesine zafer tahtını kurmuşsa onda başarılı olmuşsa bir ömrü nurani yaşamıştır


  Allah’ın lütfundan beklenir bu İmam Rabbani diyor ki, “bir anı seyyale vücud-u enver binler sene vücud-u ebtere müreccahtır” Bir dakika aydın hayat yaşadınız, bin sene boş ve karanlık yaşamadan bin defa, yüz bin defa daha hayırlıdır


  Siz bir gece yaşıyorsunuz Güne soluklarınızı kattı iseniz, mızrabınızı inilti ile “Allah’ım senin için vuruyorum” dediyseniz Ve ikinci defa elinizi kaldırıp mızrapla bamteline dokunmak üzere bu gece hazırlanıyor iseniz, bir seksen sene dağarcıkta hazır sizin için Bir seksen seneyi yakalarsanız “selamun aleykum tıbtüm fethuluha halidin” sizin için hazır Hazır olsun, Allah benim için de hazır etsin


  Ya ona giriş noktasını tutmuş bulunuyoruz veya çıkış noktasını tutmuş bulunuyoruz Dilerim siz ciddi bir metafizik gerilimle onu yakalayın Onu tam halledin, ondan tam istifade edin, tam sağın Sütün damlasını bırakmayın, kadir gecesinin memelerinde Emin eme bildiğiniz kadar Zerresi kalmasın Öyle doyun ki, bundan sonra kıyamete kadar bir yudum süt almasanız, feyizden, feyzi aktesten bir yudum süt alamazsanız manevi hayatınızın devamı için yetsin size o Öyle emin öyle değerlendirin

  Bir vesile ile arz etmiştim Mümin yapacağı her şeyi veda ediyor gibi yapmalı Hazreti sadık-u masdukun, Muhammed Mustafa’nın (sas) hayatı yaşadığı gibi yaşayın Ne olur ne olmaz deyin, önümüzde bir gece var Böyle bir gece ya nasip olur ya da olmaz İyisi mi nasip olmaz diye hesabımızı ona göre yapalım Yapalım ve onu öyle değerlendirelim


  Öyle bir kadir gecesi değerlendirelim ki, eğer şu ana kadar hayatımızda böyle bir kadir gecesi değerlendirmediysek bir kere hayatımızda kadir gecesi değerlendirmiş olalım Bir kere değer olsun
  Kadir zaten takdir demektir Kadir Allah’ın sizin hakkınızda yapacağı takdirler, ister kader defteri, kader kitabı olsun, isterse taktir bakışı olsun Ama takdir bakışları takdir bakışlarıyla karşı karşıya gelir, iç içe girer, mütekabil hale gelirse o zaman istifadeli olur Yani siz kadir şinas olarak hareket ederseniz, kadri bulmuşluğu çok iyi değerlendirirseniz, kadrin kadrini bilirseniz Allah kadri hakkınızda kadir yapar


  Kadir şinaslığa bağlıdır Onun için koca imam, ihlas imamı Ebu Hanife der ki “kadir gecesi senenin üç yüz altmış beş günü içersindedir” O senenin her gecesini kadir bilenlere bağrını açar, gel ben seni bekliyordum Nitekim sen de beni bekliyordun Her gece zulmet eteklerini insanlığın başına saldığı zaman ben ağımı gerip sizi bekliyordum yakalamak için siz de beni bekliyordunuz Ve şimdi beklemeler iç içe giriyor kadir sizi bekliyor siz de kadri bekliyorsunuz


  O kadir bilmişlerin gecesidir Kadir şinasların gecesidir Ama öyle düşünüyor, öyle bir zan besliyor Daha doğrusu öyle bir zan besleme lüzumunu duyuyorum İnşallah siz hayatınızın her gecesine aydınlık alemden iki rekat teheccüd namazı, bir vitir namazı hiç olmazsa bir yatsı namazı ve arkasından sabah namazını eda niyeti eklemiş o gecenizi aydınlatmışınızdır Geceyi ihya etmiş sayılırsınız İhya ettiğinizden dolayı da kadir gecesiyle inşallah buluşacağınız gecede o muarefe gösterecek size tanış çıkacaktır Sizde her geceyi ihya ettiğinizden onu tanıyacaksınız Tanıyacak ve o geceyle inşallah birleşecek, bütünleşecek ve tam istifade edeceksiniz  Paylaş
  O Kadir Bilmişlerin Gecesidir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadir Gecesinin her anını en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Kadir gecesinin her anı değerlidir fakat bir anı vardır ki o anı yakalayan ve duası rast geldiğinde kabul olmaktadır.