Özel Gün ve Gecelerimiz ve Kadir Gecesi Forumundan Kadir Gecesi ile İlgili Ayet ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadir Gecesi ile İlgili Ayet ve Hadisler

  Reklam
  Kadir Gecesini İhyâ Etmek


  (Kadir Gecesini İhya Etmenin Fazileti Ve Daha Ziyade Ramazanın Hangi Gecelerinde Olduğunun Açıklanması)

  Bu bölümdeki bir sure bir ayet ve yedi hadisten; Ramazandaki bu gecenin bin ay yani 83 sene 4 aydan daha hayırlı olduğunu inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek bu geceyi değerlendirenin günahlarının bağışlanacağını bu gecenin Ramazanın son on veya yedi gününün tek olanlarında aranması gerektiğini bu gecede Rasûlullah (s.a.v.)'ın bize en çok okunmasını tavsiye ettiği duayı ve hayatı boyunca Ramazanın son on gününde ibadeti artırıp itikaf yaptığını öğreneceğiz. [1]

  "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)
  "Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."[2]

  Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre bir grup sahâbî rüyalarında Kadir gecesinin ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  – "Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"[3]

  Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
  "Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!"[4]

  Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu:
  "Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!"[5]

  Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
  Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder ev halkını uyandırır ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.[6]

  Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.[7]

  Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
  – Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
  – "Allahım! Sen çok affedicisin affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.[8]

  * Yukarıdaki ve diğer hadis kitaplarından öğrendiğimiz tüm hadisi şeriflere göre Kadir gecesinin hangi gece olduğu hakkında 40 civarında görüş nakledilmiştir ve ifadelerden de "Son yedi geceden dokuz geceden biri" şeklinde gibi esneklik bırakılmıştır.
  Rasûlullah (s.a.v.)'in hayatına baktığımızda Ramazanda senenin diğer aylarından daha çok kendini ibadete verdiğini Ramazanın da son on gününde mescide kapanarak ailesinden ve dünyalıklardan uzaklaşarak itikafa çekildiğini görmekteyiz ki bu geceyi yakalayabilme Ramazanın son 1/3'de olacağı bunun da sadece gecelerine değilgündüzlerini de değerlendirmek gerekecektir. Çünkü yeryüzünün bir kısmı gece iken diğer yarı kürenin gündüz olması dolayısıyla icabında bu gecenin gündüz de olabileceğine ihtimal verilmelidir. Ramazanı ve bilhassa son on gününü geceli gündüzlü değerlendirmek için müslümanın tam bir gayret içinde olması da gerekmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için tefsirlerden Kadr suresinin tefsirini gözden geçirmek faydalı olacaktır kanaatindeyiz. [9]
  ________________________________________
  [1] Abdullah Parlıyan Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 348.
  [2] Buhârî Îmân 25 27 28 35 Savm 6 Terâvih 1 Leyletü'l–kadr 1; Müslim Müsâfirîn 173–176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd Ramazan 1; Tirmizî Savm 1; Nesâî Kıyâmü'l–leyl 3 Savm 39–40; İbni Mâce İkâmet 173 Sıyâm 2 39.
  [3] Buhârî Leyletü'l–kadr 2 Ta'bîr 8; Müslim Sıyâm 205 –206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd Ramazan 5; Tirmizî Savm 71.
  [4] Buhârî Leyletü'l–kadr 3; Müslim Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî Savm 72.
  [5] Buhârî Leyletü'l–kadr 3.
  [6] Buhârî Leyletül–kadr 5; Müslim İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd Ramazan 1; Nesâî Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce Sıyâm 57.
  [7] Müslim İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî Savm 72; İbni Mâce Sıyâm 57.
  [8] Tirmizî Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce Dua 5.
  [9] Abdullah Parlıyan Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 349.  Paylaş
  Kadir Gecesi ile İlgili Ayet ve Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadir gecesi esenlik ve ferahlıktır. Bu gecede bütün kötülükler yasaklandığı için kötülük cereyan etmez. Binlerce meleğin yeryüzüne inmesi ile yeryüzü melekler ile dolup taşar.