Müslüman Hanımlar ve Kadınlara Ait Haller Forumundan Kadınların Özel Hallerinde Yapamayacakları ibadetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadınların Özel Hallerinde Yapamayacakları ibadetler

  Reklam
  Kadınların Özel Hallerinde Yapamayacakları ibadetler
  1- Namaz kılmak. Âdetli veya lohusa kadının namaz kılması câiz değildir. Hz. Peygamber (s.a.s), Fâtıma binti Ebî Hubeyş'e "Hayız gördüğün zaman namazı bırak ve hayız hâlin sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namaz kıl" buyurmuştur.
  Buhâri'deki rivâyet şöyledir:
  "Âdetin devam ettiği sürece namazı bırak, sonra boy abdesti al ve namaz kıl"

  Âdetli kadın, kılamadığı namazı kaza etmez, orucu ise kaza etmesi gerekir. Hz. Âişe şöyle demiştir:
  "Biz Rasûlullah (s.a.s) devrinde âdet görüyorduk. Namazı kaza etmekle emrolunmadığımız halde, tutamadığımız orucu kaza etmekle emrolunuyorduk"

  2- Oruç tutmak. Âdet gören veya lohusa olan kadın oruç tutmaz. Delil yukarıdaki Hz. Âişe hadisidir. Ancak oruç borcu, onların üzerinden düşmez. Kaza etmeleri gerekir.
  3- Tavâf. Hz. Peygamber, hac sırasında âdet gören Âişe (r. anhâ)'ye şöyle buyurmuştur:
  "Hayız gördüğün zaman, temizleninceye kadar Beytullah'ı tavaf dışına hacıların yaptığı diğer hac ibadetlerini yap"

  4- Kur'an-ı Kerîm okumak. Mushafa el sürmek ve onu taşımak.
  "Ona (Kur'ân'a) tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez" (el-Vâkıa, 56/79)
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  "İddetli kadın ve cünüp olan, Kur'ân'dan hiç bir şey okuyamaz"

  Hanefilere göre, bir kılıf içindeki Kur'ân'a el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve câizdir. Yine ilimle uğraşan kimse, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını zarûret yüzünden elbisesinin yeniyle veya eliyle tutabilir. Kur'ân yapraklarını abdestli çevirmek müstehaptır. Yine bu yaprakları okumak için bir kalemle çevirmek de câizdir.

  5- Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek.
  Hadiste şöyle buyurulur: "Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez". Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber'in Âişe (r. anha)'ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir.

  6- Cinsel temasta bulunmak veya göbekle diz kapağı arasını okşamak (istimtâ).
  Bunu delili âyet ve hadistir. Âyette şöyle buyurulur: " Hayız halinde iken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın" (el-Bakara, 2/222). Uzaklaşmaktan (İ'tizal) maksat, onlarla cinsel teması bırakmaktır. Yine hayızlı hanımıyla ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabeye Allah elçisi şöyle cevap vermiştir: "Senin için göbekten üst taraf serbesttir"

  Hanbelilere göre, göbek-diz arasında cinsel temas dışında serbesttir. Delil şu hadistir: "Hayızlı kadına cinsel temasın dışında herşeyi yapabilirsiniz"

  Hanefi, Şâfiî ve Mâlikilere göre hayızlı veya lohusa olan eşiyle cinsel temasta bulunan erkeğe keffâret gerekmez. Ancak tevbe ve istiğfar etmesi gereklidir.
  7- Boşama. Hayız hâlindeki kadını boşamak câiz değildir. Ancak buna rağmen boşama geçerlidir, ve bid'î tâlak adını alır. Âyette; "Boşayacağınız zaman, eşlerinizi iddetlerine doğru boşayın" buyurulur (et-Talûk, 65/1). Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Çünkü, ay hâlinin geri kalan kısmı iddetten sayılamaz. Allah elçisi, Abdullah b. Ömer'e, eşini temizlik günlerinde veya gebe iken boşamasını bildirmiştir.
  Kaynak: Şamil İslam Ansiklopedisi


  Paylaş
  Kadınların Özel Hallerinde Yapamayacakları ibadetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar özel durumlarında iken namaz kılamaz oruç tutamaz Kuran okuyamaz camiye giremez ve boşanma zamanı da temizlendikten sonra olmalıdır.mustafa islamoğlu kadınları özel halleri ibadeti