Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Düzensiz Kanama Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Düzensiz Kanama Nedir?

  Reklam
  ADET KANAMASI SORUNLARI ve DÜZENSİZ KANAMALAR
  Düzensiz Kanama Nedir?
  Normal bir adet kanaması düzeni olan bir kadın ortalama 28 günde bir (bu süre bir adet kanamasının başladığı ilk günden, diğer adet kanamasının başladığı ilk güne kadar geçen süredir) kanama görür ve bu kanama 3-7 gün arasında devam eder. İlk günlerde nispeten daha fazla olan kanama yavaş yavaş azalarak en geç 7 günde tamamen biter. Tüm bu adet dönemi boyunca kadın ortalama olarak 40 mililitre kan kaybeder. Bazı kadınlarda ek olarak iki adet kanamasının ortasına denk gelen yumurtlama döneminde birkaç damla süren lekelenme tarzında kanama olabilir. Bu kadınlarda yumurtlama esnasında oluşan bu kanama her ay tekrar eder ve normaldışı bir durum olarak kabul edilmez.
  Yukarıda anlatılan düzenden her sapma düzensiz kanama olarak tanımlanır. Her düzensizlik tipinin kendine özgü nedenleri ve tedavi şekilleri olduğundan tanı koyma aşamasında kadının doktoruna düzensizliği iyi tarif edebilmesi çok önemlidir.
  Üreme çağında olan ve aktif cinsel yaşamı olan bir kadında düzensiz kanamanın en sık görülen nedenlerinden biri gebeliğe bağlı oluşan sorunlardır. Bu nedenle düzensiz kanaması olan bir kadında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'nın size soracağı ilk soru muhtemelen "gebelik söz konusu olabilir mi?" olacaktır. Etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanıyor olsanız dahi bu yönde incelemeler çoğu durumda yapılır.
  Adet kanaması düzensizliklerinde diğer önemli bir etken de tiroid bezi hormonlarının eksik veya fazla olmasıdır. Bu hormonların azlığı veya fazlalığı durumunda adet kanaması düzeni sıklıkla bozulur.


  Paylaş
  Düzensiz Kanama Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gecikmeler (seyrek adet görme)
  Yıllık görülen adet kanaması sayısının azalmış olması (adet döngülerinin 35 günden daha uzun sürmesi) durumudur.
  Üreme çağında adet kanaması gecikmelerine sık rastlanır. Aktif cinsel yaşamı olan ve etkin bir korunma yöntemi kullanmayan kadında görülen adet kanaması gecikmesinin en muhtemel nedeni gebeliktir. İkinci muhtemel neden de herhangi bir şekilde o döngüde yumurtlama olmaması ve bu nedenle "rahim iç tabakasının kanamayla dökülmesinin" gecikmesidir. Düzenli adet kanaması gören bir kadında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gecikmenin nedeni stres, mevsimsel değişiklikler, mekan değişiklikleri olabilir. Bir kadında senede bir kez adet kanaması gecikmesi olması ileri inceleme gerektiren bir durum değildir. Ancak adet kanaması gecikmesi senede bir kezden daha sık oluyorsa, yani kadın seyrek adet kanaması görüyorsa veya uzun süreli kanama göremiyorsa hormonal tetkik yapılarak durumun açıklığa kavuşturulması ve tedavi edilmesi kadının genel sağlığı açısından çok önemlidir.
  Özellikle kilolu olan, gecikmelerle birlikte tüylenme, sivilcelenme gibi belirtiler yaşayan kadınlarda polikistik over adı verilen hormonal dengesizlik sözkonusu olabilir. Bu, mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir durumdur.
  Adet kanaması gecikmesinin veya uzun süreli kanama görememenin diğer önemli nedenleri arasında aylık veya üç aylık "korunma iğneleri"'nin, kola uygulanan "korunma çubuklarının", ender durumlarda doğum kontrol haplarının içinde bulunan hormonların yan etkileri sayılabilir.
  Sık (erken) adet görme
  Yıllık görülen adet kanaması sayısının artmış olması (adet döngülerinin 21 günden daha kısa sürmesi) durumudur.
  Adet kanamalarının sürekli olarak erken görülmesinin en muhtemel nedeni hormonal dengesizliktir. Ancak düzenli aralıklarla adet kanaması görmeye alışmış bir kadının beklenmedik bir şekilde "erken" kanama görmesi durumunda bu kanamanın aslında adet kanaması değil bir ara kanama olabileceği her zaman gözönünde bulundurulur ve tanıya yönelik incelemeler bu ihtimale göre şekillendirilir.
  Aşırı Kanamalı veya Uzun Süreli Adet Görme
  Bir döngüde görülen kanama miktarının veya gününün artması durumudur.
  Normal şartlarda devam eden adet kanamasının en azda tutulmasında rahim kaslarının kasılmasının etkinliği çok önemlidir. Bunun yanında adet döngüsünde yumurtlamanın gerçekleşmesiyle devreye giren progesteron hormonunun uygun seviyelerde kalması da kanamanın kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlar.
  Yukarıda anlatılan iki mekanizmadan birindeki bir bozukluk kanamanın normalden fazla olmasını ve uzun sürmesini sağlar: Rahim kaslarının kasılma işlevini bozan miyom veya adenomiyozis gibi durumlar sıklıkla bu duruma neden olurlar.
  Spiral kullanımı rahim içinde yarattığı kitlesel etkiyle rahimin kasılma işlevini bozarak adet kanaması miktarının artmasına neden olabilir. Aylık, üç aylık korunma iğneleri ve kola uygulanan korunma çubukları da kanama miktarını artırabilen diğer nedenler arasında sayılabilir.
  Yumurtlama olmadan gerçekleşen adet döngüsü kanamanın gecikmeli bir şekilde ve normalden fazla olarak gerçekleşmesine neden olabilir. Polikistik over adı verilen durumda yumurtlama bozukluğu sürekli bir hal almıştır ve gecikmeler sonrasında aşırı kanama bu durumun sık rastlanan bulgularından biridir.
  Farkında olunmayan bir gebeliğin düşükle sonuçlanması da kendini adet gecikmesi sonrasında başlayan yoğun bir kanama şeklinde gösterebileceğinden tanı aşamasında bu durum mutlaka göz önünde bulundurulur.
  Rahim iç tabakasında meydana gelen enfeksiyonlar (endometrit) da kanamaların uzun sürmesine ve normalden fazla kan kaybedilmesine neden olabilmektedir.
  Ender görülen hastalıklar olmakla beraber kanama-pıhtılaşma sistemini bozan çeşitli kan ve karaciğer hastalıkları da bu tür sorunlara neden olabilirler.
  Az Kanamalı veya Kısa Süreli Adet Görme ("hipomenore")
  Bir döngüde görülen kanama miktarının veya gününün azalması durumudur.
  Adet döneminde görülen kanama miktarı yaşla birlikte azalma eğilimi gösterir. Doğum kontrol hapı kullanımı da adet kanamasını önemli ölçülerde azaltan bir durumdur.
  Sorunlu seyreden kürtajlar sonrası oluşan Asherman sendromu rahim iç tabakasında ortaya çıkan yapışıklıklar nedeniyle az adet görülmesine, ileri derecede yapışıklıklar nedeniyle ise hiç adet görülememesine neden olabilir.
  Halk arasında "üstüne görme" adı verilen durum, gebelik olmasına karşın, beklenen adet kanaması zamanında genellikle normalden az ve farklı niteliklerde kanama görülmesi durumudur. Bu nedenle kanama miktarının az olması durumunda muhtemel bir gebelik yönünden araştırmalar da mutlaka yapılır.
  Ara Kanaması
  Olağan kanama günleri dışında kanama görülmesi durumudur.
  Üreme çağında nispeten sık görülen bir durumdur. En muhtemel neden rahimağzındaki klamidya adı verilen bakterinin ve diğer bazı etkenlerin yarattığı rahimağzı enfeksiyonları (servisit) ve çeşitli nedenlere bağlı olarak rahim iç tabakasında meydana gelen enfeksiyonlardır (endometrit).
  Diğer muhtemel nedenler arasında miyomlar ve rahimağzı ve rahim içi polipler sayılabilir. Spiral kullanımı rahim iç tabakasında yarattığı tahrişle, düşük dozlu doğum kontrol hapları rahim iç tabakasında yarattıkları değişikliklerle, aylık, üç aylık iğneler ve kola uygulanan korunma çubukları da yarattıkları hormonal dengesizliklerle lekelenme tarzında ara kanamalara neden olabilirler.
  Rahimağzında kanser öncüsü lezyonlar veya rahimağzı kanseri ve diğer genital kanserler ender görülmelerine karşın ara kanaması şeklinde belirti verebilirler. Bu nedenle ara kanaması ciddiye alınması gereken bir belirtidir.
  İlişki Sonrası Kanama
  İlişkiden hemen sonra veya ertesi günü beklenmedik bir şekilde kanama görülmesi durumudur.
  En muhtemel neden rahimağzında klamidya adı verilen bakterinin ve diğer bazı etkenlerin yarattığı rahimağzı enfeksiyonlarıdır (servisit).
  Diğer muhtemel nedenler arasında rahimağzı polipleri sayılabilir.
  Bazı durumlarda yeni başlamış ve dışarıya henüz boşalmamış bir adet kanaması kadın tarafından "ilişki sonrası kanama" sanılabilir.
  Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması vajina duvarında incelmeye ve kuruluğa neden olur. Bu durum menopoz döneminde ilişki sonrasında görülen kanamanın en muhtemel nedeni olmakla beraber mutlaka jinekolojik inceleme yapılmalıdır.
  Rahimağzında kanser öncüsü lezyonlar veya rahimağzı kanseri ilişki sonrası kanama şeklinde belirti verebilirler. Bu nedenle ilişki sonrası kanama da ciddiye alınması gereken bir belirtidir.
  Menopoza Geçiş Döneminde Görülen Sorunlar
  Üreme çağında adet döngülerinin hemen tümü yumurtlamanın da olmasıyla birlikte düzenli bir şekilde devam eder. Menopoz çağına yaklaşılan dönemde ise yumurtalık içindeki yumurta hücrelerinin sayısının ve "kalitesinin" giderek azalması nedeniyle adet döngülerinde yumurtlama giderek artan bir sıklıkta devre dışı kalır veya yumurtlama olmuş olsa dahi "kalitesinin" düşük olması nedeniyle yumurtlama sonrası üretilen progesteron hormonu seviyesi döngünün düzenli olması için yeterli olmaz. Bu yüzden menopoza geçiş döneminde adet kanaması gecikmelerine ve adet kanamalarının gecikme sonrasında beklenmedik bir zamanda ortaya çıkmasına ve normalden uzun ve fazla olmasına sık rastlanır. Yine sık aralıklarla adet kanaması görme bu dönemin nispeten sık rastlanan sorunlarından biridir.
  Üreme çağındaki kadınlarda görülen düzensiz kanama nedenlerinin tümü bu dönemdeki kadınlarda da söz konusu olabileceğinden düzensiz kanamalar basitçe "menopoza geçişe" bağlanmaz ve komple bir tıbbi değerlendirme yapılması önerilir.
  Tedavi saptanan bozukluğun giderilmesine yönelik planlanır. 3. 3
  Çocukluk Çağında Vajinal Kanama
  Yenidoğan döneminde anneden bebeğe geçen östrojen hormonlarının etkisiyle kız çocuklarında yaşamın ilk günlerinde vajinal kanama görülebilir. Bu, kısa süren ve selim tabiyatlı bir durum olarak kabul edilir.
  Çocukluk çağı doğumdan ilk adet kanaması görülene kadar geçen zaman dilimini kapsar. İlk adet kanaması ortalama 12 yaşında görülür. İlk adet kanamasının 8 yaşından önce (veya meme gelişimi başlamadan önce) görülmesi durumunda hormonal bir bozukluk sözkonusu olabileceği gibi, kanamanın 16 yaşına kadar gerçekleşmemesidurumunda hormonal bir bozukluk dışında yapısal bazı kusurlar da (kızlık zarının tam kapalı olması ve kanın akmasına izin vermemesi, genital organların olmaması gibi) sözkonusu olabileceğinden mutlaka jinekolojik değerlendirme gerekir.
  Çocukluk çağında vajinadan geldiği sanılan kanamanın kaynağı idrar yolları ve bağırsaklar da olabileceğinden "vajinal kanama" durumunda bu organların da Çocuk Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir.
  Bu dönemde dış genital bölgede kaşınmaya neden olan herhangi bir durum bölge cildinin tahriş olmasına, çatlamasına ve kanamasına neden olabilir.
  Kız çocuklar bedenlerinde kendilerine yeni olan herşeyi keşfetme çabasında çeşitli yabancı cisimleri bilmeden vajinalarına sokabilirler. Bu yabancı cisimler vajina içinde enfeksiyon yaratarak bazen kanlı olabilen kötü kokulu bir akıntıya neden olabilir. Tuvalet kağıdı parçaları kız çocuklarının vajinalarında en sık rastlanan yabancı cisimlerdir. Bu nedenle çocukluk çağı vajinal kanamalarında vajinada yabancı cisim olasılığı mutlaka araştırılır.
  Genital bölgeye denk gelen darbeler bölgede kanamaya neden olabilirler. Bu tür durumlarda genellikle darbeye bağlı oluşan çürükler ve ağrı şikayeti mevcuttur.
  Diğer nedenler arasında oldukça ender görülen iyi ve kötü huylu tümörler ve tedavi amacıyla kullanılan yüksek doz östrojen içerikli pomadların veya yanlışlıkla içilen östrojen içerikli ilaçların yan etkileri yer alır.
  Ne yapılmalıdır?
  Her yaş grubunda olduğu gibi çocukluk çağında da vajinal kanama belirtisinin jinekolog ve çocuk hastalıkları uzmanı tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve nedenin belirlenmesi son derece önemlidir. Tedavi nedene yönelik olarak düzenlenir. 4. 4
  Düzensiz kanama olduğunda öncelikle alanında uzman bir dr gitmek gerekir 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Günlerdir adet görüyorum 3 haftadır geçmiyor birgün az birgün çok ilkex böyle oldu 10 senedir sprail var piskolojim darma dahi n tam geçti derken gine oluyor 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Acilen doktora gorunmen gerek :Ovajinadan ara ara kan gelmesi,  genital bölgede kanama,  adet dışı vajinadan kan gelmesi,  ara kanama orucu bozar mı,  genital bölgeden neden kan gelir,  genital bölge kanaması,  düzensiz kanamalar