Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Vulvanın Benign Kistik Tümörleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vulvanın Benign Kistik Tümörleri

  Reklam
  Vulvanın Benign Kistik Tümörleri
  a. Bartolin kanalı kisti: Bartolin bezi kanalının tıkanması sonucu, bezin yaptığı salgı dışarı akamayacağından, kistik bir şekil alır. En çok gonokok, streptokok ve koli basili etkendir. Genellikle tek taraflı şişlik görüldüğü halde, bazen iki taraflı da olabilir. Kist içinde kirli sarı renkli mukoid bir salgı vardır.
  Tedavi: Kistin çok çeşitli tedavi şekli mevcuttur. Kistin duvarı küçük bir insizyonla açılarak etrafındaki mukoza ile ağızlaştırılır (marsupializasyon). Bu şekilde bezin salgısı, bu delikten vagina girişine akar. Tekrarlayan kistlerde gümüş nitrat tedavisi ya da kisti cerrahi olarak çıkartmak gerekir.

  1. b. Sebase (yağ) veya inklüzyon kistler: Sebase kist en çok baş ve boyun olmakla birlikte vücudun her bölgesinde görülebilen yağ kistidir.
  Labia majör ve minörün iç yüzlerinde bulunan sebase bezlerinin kanallarının (yağ follikülü kanalı) dış ağzının tıkanmasıyla birlikte follikülde üretilen yağ dışarı atılamaz, birikir ve sebase kist oluşur. Bunlar peynirimsi sebase materyal ihtiva ederler. Kist içindeki yağ dokusu zamanla enfekte olursa içinden kokulu bir materyal boşalır.. Semptom vermiyorsa ve küçükse tedaviye gerek yoktur. Fakat çok büyükse ve tekrarlıyorsa lokal anestezi altında çıkarılmalıdır. Kist kavitesi epitel ile sınırlandığı için inklüzyon kisti olarak da bilinir.
  c.Müsinöz kistler: Muhtemelen embriyonik orjinli olup, labia minörün iç yüzünde veya üretra yakınında bulunur. Çok zaman saplı ve çeşitli büyüklükte görülen kistik yapıdır.

  Tedavide: Kistin cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

  1. Wolf kanalı kisti: Bu kistler mezonefrik kalıntılardan meydana gelir ve vulvada nadiren
  görülür. Labium majörlerin orta kısmında embriyonik artık olarak kalan Wolf kanalı veya Gartner kanalının kistik hale gelmesi ile oluşur. Cerrahi olarak çıkartılmalıdır.

  e. Nuck Kanalı kisti (Hidrosel – Hydrocel): Round ligamentin labium majörlere ulaştığı yerde oluşan kisttir. Erkeklerde hydrocelin analoğudur.
  f. Endometriozis: Vulvaya endometrium dokusunun yerleşmesi nadirdir. En sık Bartolin kist veya apsesinin cerrahi tedavisi sırasında endometrial hücrelerin Bartolin bezine yerleştiği görülür. Her ay burada ağrılı bir nodül oluşması Bartolin bezi endometriozisini düşündürmelidir.
  B. Vulvanın Benign Solid Tümörleri
  a. Fibroma: Fibromalar vulvanın bağ dokusundan menşe alırlar. En çok klitoris ve labiumlar üzerinde bulunur. Genel olarak küçük veya orta derecede büyüklüktedir. Nodül şeklinde veya fibroma pendulum adı verilen saplı bir fibrom şeklinde de olabilir. Üzeri düzgün veya yuvarlak olup , bazen çocuk başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Tedavisi cerrahidir.
  b. Lipoma: Vulvada özellikle labia majörlerdeki yağ dokusundan menşe alan, nadir görülen tümörlerdir. Fibroma ve lipoma en iyi mikroskopik inceleme ile ayırt edilebilir. Tedavisi cerrahidir.

  1. Kondiloma aküminata (Condyloma acuminatum): Verruköz lezyonlardır. Etkeni cinsel yolla bulaşan virüs (HPV) olan, en çok perine ve anal bölgeye yerleşen papiller yapıda soluk pembe renkli, tümoral bir hastalıktır. Ekseriya çok sayıda ve çeşitli büyüklükte görülür. Vulva, vagen, servikse hızla yayılma eğilimi vardır. Vulvada görülen sekonder sifiliz lezyonu olan kondiloma lata ile karıştırılmamalıdır.

  Condyloma acuminatum nadiren malign tümöre dönüşebilir.

  1. Tedavi:Günümüzde küçük lezyonların tedavisinde konizasyon, koterizasyon, triklorasetikasit, imikimod (siğil yükünü azaltan immün yanıt düzenleyici ilaç) kullanılmaktadır. Önceleri % 20'lik podophylin ve ayrıca 5FU (5florourasil) bazı vakalarda başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Büyük lezyonlarda cerrahi tedavi gerekir.
  d. Angioma: Nadirdir. Özellikle konjenital hemangioma, idrar yaparken irritasyona neden olarak sorun çıkarabilir. Tedavisi cerrahidir.

  e. Hidradenoma: Vulvanın ter bezlerinden gelişen tümördür. Nadir görülür. Bazı vakalarda tümör üzerinde bulunan deri kırmızı, pürtüklü ve ülserleşmiştir. Ekseriya labia majör iç yüzlerinde yerleşir. Tedavisi: Cerrahi olarak tümör çıkartılır.
  f. Nevus: Vulvanın önemli bir lezyonudur. Kadınlarda malign melanomların %7-10'u dış genital organlarda meydana gelir. Düz, geniş, koyu renkli lezyonlardır. Böyle lezyonlar biopsi alınmaksızın geniş bir şekilde cerrahi olarak çıkartılmalıdır.
  Ayrıca, üretranın dış ağzında, kırmızı renkli, saplı veya sapsız karuncula üretra denilen oluşumu, lenf yollarının enfeksiyonu ve lenf stazı ile birlikte olan elefantiasis vulva denilen tümörü ve en çok labium majör ve üretra etrafında görülen myomları da vulvanın selim tümörleri içinde sayabiliriz.
  II. Vulvanın Malign Tümörleri
  a. Vulva karsinomu: Uterus (serviks ve corpus) kanseri ve over kanserinden sonra üçüncü sırada en sık rastlanan pelvik kanser vulva karsinomudur. Kadın genital karsinomları arasında vulva kanseri %3-4 oranında görülmektedir. En sık 60-70 yaşları arasında görülür. En çok labium major ve labium minörlere lokalize olur. Vulvanın her bölgesinde rastlanabilir.
  Vulva kanserlerinin ortaya çıkmasında, uzun süren tahriş, kaşıntı, vulvadaki beyaz lezyonlar, vulva papillomlarının rolü büyüktür. Ayrıca kraurosis vulva, Bowen hastalığı ve Paget hastalığı gibi vulvadaki kanser öncüsü lezyonlar da vulva karsinomuna neden olmaktadır.
  Vulva karsinomu, papiller, ülseratif, nodüler şekilde olduğu gibi bazen karnabahar manzarasında da görülebilir. Vulvada başlayan bu lezyon kemiklere kadar uzanabilir. Yayılım, lenf yolu, komşuluk yolu ve kan yolu ile gerçekleşir. Akciğer, karaciğer, dalak gibi organlarda uzak metastazlar ortaya çıkabilir.
  Klinikte önce sivilce şeklinde başladığı halde hastalık kısa zamanda ilerler. Erken devrede sadece kaşıntı varken zamanla ülserleşen lezyonda ağrılar artar. Hatta ağrı kesici olarak narkotikleri kullanmak gerekir. Kendi haline bırakılan vakalarda pis kokulu akıntı ve kanama olur. Enfeksiyon, kaşeksi ve ölüm görülür.
  Teşhis için vulvada geçmeyen kızarıklık, siğil veya beyazımtrak lekeler varsa vakit geçirmeden biopsi alınarak, patolojiye göndermek gerekir.
  Tedavisinde operatif tedavi, radyoterapi ve kemoterapi uygulanmaktadır.
  b. Malign melanom: Kadınlarda habis melanomların yaklaşık %2-3'ü vulvadan köken alır. Erken teşhis önemlidir. Tedavisi cerrahidir. Bazı vakalarda kemoterapi önerilmektedir.
  Vulvadaki diğer habis tümörler arasında en çok endometrium kanseri olmak üzere, diğer organ kanserlerinin de vulvaya metaztas yaptıkları görülebilir.
  Vulva sarkomu oldukça nadirdir. Her organda metastaz yapabilir ve prognozu iyi değildir.  Paylaş
  Vulvanın Benign Kistik Tümörleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınların vulva ve rahimde kistleri sık görülmektedir.Bu kistlerin bir kısmı tehlikeli olmakla beraber erken teşhis ile tedavisi kolay olmaktadır.Kontrollerin önemi büyüktür.vulvada sivilce,  labia majora de şişlik,  labia majörde şişlik,  Vulvada yağ bezesi,  labia minörde sivilce,  vulvada şişlik,  labia major hastalıkları