Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Meme Kanserinde Nasıl Bir Tedavi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meme Kanserinde Nasıl Bir Tedavi

  Reklam
  Meme Kanserinde Nasıl Bir Tedavi

  Meme Kanseri - Meme Kanseri Nedir - Meme Kanseri Tedavisi - Meme Kanseri Belirtileri


  Meme kanserinin tedavisinde en önemli ve öncelikli üç sorun:

  1-Hastalığın evresi,(evreler:0,1,2,3,4 olabilir. (0) ve (1) erken evrelerdir.

  2-Yayılma yeteneği (meme içinde yineleme veya yayılım riskini gösteren veriler:tümör doku analiziyle anlaşılır)

  3-İlk iki özeliğe uygun tedavinin planlanmasıdır (Hastadaki ek hastalıklar,yaş,beklentiler..gibi etkenleri de dikkate alarak cerrahi uzmanı , ışın ve kemoterapi uzmanlarından oluşan onkoloji konseyinin yukarıdaki iki özelliği öncelikle hesaba katarak hasta için en ideal tedaviyi belirlemeleridir)

  MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE UZMANLARIN KARARINI DEĞİŞTİREN ETKENLER :

  A-Hastanın memesinin korunmasını istemesi

  B-Hastanın meme büyüklüğü ve tümör büyüklüğü ile bunların birbirine olan oranı

  C-Tümörün tek/çoğul odaklı oluşu

  D- Tümörün evresi ve yineleme/yayılma potansiyeli

  MEME KANSERİNDE NE GİBİ TEDAVİ PLANLARI OLABİLİR ?

  Her olguda farklı bir plan oluşturmak gerekebilir,ama başlıca tedavi kalıpları şunlardır:

  1-ÖNCE CERRAHİ.Evre 0 veya 1 , küçük tümörler (<2cm)

  2-ÖNCE KEMOTERAPİ:Evre 2-3-4 tümörler veya tümör meme hacmi oranı yüksek olgular

  3-ÖNCE RADYOTERAPİ:beyin veya taşıyıcı kemiklerde(omurga ,kalça,uyluk )metastaz varlığı(evre 4)

  4-ÖNCE HORMONOTERAPİ:Kemoterapiyi reddeden veya olamayan(kalb yetmezliği ..gibi) evre 2-4 hastalar


  ERKEN EVRE (Evre 0 veya 1) MEME KANSERLERİNDE TEDAVİ SIRASI :

  Erken evre meme kanserlerinde genellikle şu sırada bir tedavi uygulanmaktadır :


  1-Cerrahi 2-Kemoterapi 3-Işın Tedavisi 4-Hormon Tedavisi

  İLERİ EVRE (Evre 2 ila 4) MEME KANSERLERİNDE TEDAVİ SIRASI .

  Çoğu ileri evre olguda tedavi sırası şöyledir:

  1-Kemoterapi 2-Cerrahi 3-Işın Tedavisi 4-Hormon Tedavisi

  MEME KANSERİNDE TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE DANIŞMA VE KONSÜLTASYON ÇOK ÖNEMLİDİR !

  Meme kanserli bir hasta tedavisine başlamadan önce en az bir başka uzman veya merkezden kendisine önerilmiş tedavi planı hakkında görüş/açıklama veya onay almalı,TUTARSIZLIK saptar ya da hissederse daha mantıklı gözüken uzman ya da doktordan ek açıklama istemek için görüşme yapmalıdır.

  SONUÇ

  " Bir hastada kanserin evresini DOĞRU belirlenmesi,

  hastalığın yineleme ve yayılım potansiyelini belirleyen imundokukimya analizlerinin DENEYİMLİ patoloji merkezlerinde yapılması, ve ameliyat öncesi kanser(onkoloji) konseyİnde ,yapılması gereken ilk tedavi ve sonraki tedavilerin hangi sırayla yapılması gerektiğini DOĞRU belirlenmesi ,

  YAŞAMSAL bir önem taşır. "


  Doç. Dr. Ragıp KAYAR Meme ve Endokrin Sistem Cerrahisi  Paylaş
  Meme Kanserinde Nasıl Bir Tedavi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Meme kanserinde teşhis zamanı ve kanserin evresi çok önemlidir.Unutmayalım ki kanser hastalıklarında erken teşhisin önemi büyüktür.İlaç tedavisi kemoterapi ve ameliyat gibi tedavi yöntemleri olmaktadır.ragıp kayar,  evre 1meme kanseri tedavisi