Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Kadın Hastalıkları - Tümör Belirteçleri, Tümör Markırları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın Hastalıkları - Tümör Belirteçleri, Tümör Markırları

  Reklam
  Tümör Belirteçleri,
  Tümör Markırları
  Jinekolojik kanserlerde , özellikle overlere (yumurtalık) ait patolojilerde, kan tahlilleri ile elde edilen bazı belirteçler ( markırlar) teşhiste ve tedavide yardımcı oldukları gibi, tedavi sonrası hastaların takibinde de rol oynamaktadırlar. Bunlara tümör markırları (tm markırları), tümör belirteçleri denmektedir. Çeşitli vücut sıvılarındaki düzeyi tümörün varlığı ve gelişimi ile ilişkili bir maddenim tümör belirteci (marker) olduğu söylenebilir. Bilim adamları ve hekimler, özgül, güvenilir ve kolaylıkla belirlenebilir bir tümör belirteci arayışını sürdürmektedirler. Ancak bu güne kadar, bu özelliklerin tümünü içeren bir bileşik bulunamamıştır. Kanserli dokulardan kaynaklanan ve çeşitli vücut sıvılarında artan pek çok biyolojik bileşik tümör belirteci olarak kullanılabilmektedir.
  Jinekolojide en sık kullanılanlar ca-125,
  i Ca-19-9, bhCG, a-fetoprotein, CEA gibi belirteçlerdir. Ancak bunların hiçbirinin güvenilirliği yeterli düzeyde değildir. Bu testler sadece fikir vermesi açısından önemlidir, yalnız başlarına kesin tanıya götürmezler.Bazı over tümörleri salgıladıkları hormonlar ya da bazı benzer maddeler ile kendilerin belli edebilirler. Bunlardan en sık kullanılan tümör belirteci Ca-125 adı verilendir. Bu madde özellikle seröz kistadenokarsinom türü kanserde artış gösterir. Kanda Ca-125 artışı habaset lehine olmakla birlikte endometriozis, enfeksiyon hatta sigara içimi gibi durumlarda da görülebileceğinden çok güvenilir değildir. Kitlenin hormon salgılayıp salgılamadığını anlamak için kanda hormon düzeylerine bakılabilir.
  Bu sayfadaki bilgiler dışında ayrıca parantez içindeki başlıkları da "blog" sayfamızda kısmen bilimsel dilde yazılmış makaleler şeklinde de bulabilirsiniz (Tümör Markırları ca 125 nedir, ca testi, ca 19-9, ca değerleri, ca15-3, ca125 Tm Markırı Tümör Belirteçleri ca nedir, ca125 değerleri, ca kanser aşısı )
  En Sık Kullanılan Tümör Markırları (belirteçleri) Nelerdir?
  v CEA ; over,serviks,meme,akciğer,mesane,prostat
  v AFP ; hepatoma ,testis ve bazı germ hücreli tümörler
  v β HCG ; koryokarsinom ve trofoblastik farklılaşma gösteren embriyonel karsinomlar
  v PLAP ; serviks ve epitelyal over kanserleri
  v CA 125
  v CA 19-9
  v CA 15-3
  v PAP: Prostatic Acid Phosphotase ; Prostat kanseri
  v β--MİKROGLOBULİN 2 ; Multiple Myoloma ,Hodgkin Lenfoma
  v Calsitonin; Medüller Tiroid kanseri
  v TPS: Doku polipeptid spesifik antijeni (Sitokeratin 18) ; Meme, yumurtalık, serviks, prostat, akciğer ve mide-bağırsak tümörlerinin izlenmesinde.
  Tümör Markırları (Belirteçleri) Klinikte Hangi Amaçla Kullanılırlar?
  v Neoplazi, kanser taranması
  v Kanser tanısı
  v Kanserin sınıflandırılması
  v Tedavi takibi
  v Nüks durumlarının takibi
  v Metastaz ve kanserin yayılımının takibi
  Tümör Belirteçlerinden Jinekolojide En Sık Kullanılanlar Ve Anlamları Nelerdir?
  CA 125
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Yumurtalık, Over kanseri
  ü Endometrium kanseri
  ü Fallop tüpler kanseri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü Sağlıklı insanların %1’i
  ü Endometriosis ve endometrioma
  ü Pelvik enflamatuar hastalık (PID)
  ü Leiomiyomlar
  ü Adenomiyozis
  ü Ektopik gebelik
  ü Benign overyal kistler
  ü K.c ve pankreas hastalıkları
  ü Peritonit
  ü Renal yetmezlik
  ü Gebelik
  ü Menstrual siklus luteal fazı
  ü Perikardit, pelvis enflamasyonu
  ü Pankreatit

  CA 19 – 9
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Pankreas kanseri
  ü Yumurtalık, Over Kanseri
  ü Mide ,gastrik kanser
  ü Safra yolları kanseri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü Sarılık ,ikter
  ü Romatizmal hastalıklar
  ü Meme kanseri
  ü Böbrek hastalıkları, diabetik nefropati
  ü Mide, bağırsak kanalında, pankreasda, karaciğerde, safra kesesinde iyi huylu urlar ,tümörler.

  CEA: (Carcino Embryionic Antigen)
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Bağırsak, kolorektal kanserler
  ü Meme kanseri
  ü Akciğer kanseri
  ü Tiroid, guatr kanseri
  ü Mide kanseri
  ü Over,yumurtalık kanseri
  ü Uterus , rahim kanseri
  ü Pankreas ve safra kesesi kanserleri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü Alkol
  ü Bazı İlaçlar
  ü Sigara
  ü Mide, bağırsak sistemi, karaciğer, ve akciğerin iyi huylu tümörleri
  HCG: (Human Chorionic Gonadotropin )
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Hidatiform Mol
  ü Koryokarsinom
  ü Testis tümörleri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü Gebelik
  ü Bağımlılık yapan ilaçlar maddeler
  ü Primer testis yetmezliği
  AFP: (Alpha Feto Protein)
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Over, yumurtalık kanseri
  ü Karaciğer kanseri
  ü Testis kanseri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü Gebelik
  ü Kronik karaciğer hastalığı
  ü Bazı İlaçlar, kimyasallar
  CA 15-3
  Hangi Durumlarda Bakılmaktadır?
  ü Meme kanseri
  Diğer Yükselme Sebepleri Nelerdir?
  ü İyi huylu meme tümörleri
  ü Üriner enfeksiyon, idrar yolu iltihapları
  ü Kronik karaciğer hastalığı
  ü Yumurtalık kanserleri
  ü Akut pankreas iltihabı
  ü Bağırsak kanseri
  ü Otoimmün hastalıklar


  Paylaş
  Kadın Hastalıkları - Tümör Belirteçleri, Tümör Markırları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın hastalıklarında kan tahlillerinin önemi fazladır.Her 6 ayda bir düzenli olarak kan tahlillerinin yapılması ve tümör markırlarına bakılması kadın sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır.kadın hastalıkları tümör,  tümör markırları,  çikolata kisti ca 19-9,  kadın hastalıklarından tümör,  kadın hastalıklarında tümör,  perikardit pelvis enflamasyonu,  KADIN HASTALIKLARI TÜMÖR