Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Yumurtalık Kistlerinin Ve Kitlelerinin Tanısında Ultrasonografi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yumurtalık Kistlerinin Ve Kitlelerinin Tanısında Ultrasonografi

  Reklam
  Yumurtalık Kistlerinin Ve Kitlelerinin
  Tanısında Ultrasonograf
  i

  Bir çok ovaryan kitle ve kanser kistik yapıdadır.Ultrasonografi (USG )ile saptanan ovaryan kistlerin büyük bir kısmı iyi huylu veya kanser olmayan yapıdadır..Sonografik olarak bir kistin bening (iyi huylu ) veya malign )kötü huyku) olduğu her zaman kesin olarak ayırd edilemeyebilir.Ancak yine de basit anekoik sıvı ,yumşak düzgün duvar ve septasyon ile irregülarite yokluğu iyi huylu bir kisti düşündürür. Adneksiyel bir kistin yönetimi , hastanın yaşına,kistin ebadına ve sonografik olarak kistin görünümüne bağlıdır.2.5 cm in üzerindeki her over kisti anormal olarak değerlendirilmelidir.
  Kistin İyi Huylu Mu ,Yoksa Kötü Huylu Mu Olduğu Anlaşılabilir Mi?

  Kistik bir adneksiyel kitlenin ayırıcı tanısında fonksiyonel kistler (foliküller,corpus luteum,teka lutein,ovaryan artık) paraovarian kist (Wolf kanalı artığı), endometriyoma, tuboovarian abse, hidrosalpenks,ektopik gebelik (dışgebeli) ve neoplazma (kanser) yer alır.Doğurganlık çağındaki kadınlarda fonksiyonel kistler (basit kistler) çok yaygındır.Küçük tek parçadan 6 cm in altındaki kistler genellikle fonksiyoneldir(folikuler veya corpus lutealdir, neoplastik değildir.) Fonksiyonel kistlerin sık olmasından dolayı orta ebaddaki over kistlerinin (5-6cm den küçük) bir çoğu yumurtlayan kadınlarda gerçek neoplazma (kötü huylu) olmayıp genellikle cerrahi gerekmeden ilaçla iyileşir.Eğer bir kist 6cm ebadından büyükse spontan gerileme şansı azalmaktadır.Bununla birlikte eğer 6cm ebadından büyük bir kist anekoik ,tek parçadan oluşan yapıda ise malign (kötü huylu) olma şansı çok azdır.Kistin bir neoplazma olup cerrahi müdahale gerektirmesi mümkündür, ancak bir çoğu iyi huylu yapıda olup hastayı belirgin bir risk altına sokmaksızın seri sonografilerle en az 4-6 hafta takip etmek mümkündür.  Ovaryan bir kitlenin sonografik görünümü hastanın klinik durumu ile birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin ateşi yüksek olan bir hastada ekojenik sıvı içeren kalın duvarlı bir kitle büyük bir ihtimalle bir apsedir. Eğer hasta 8 haftalık bir gebe ise ve kist tek bölümden oluşuyor ise muhtemelen korpus luteum kistidir.Eğer hasta postmenapozda ise ve kist kalın septasyonlar içeren noduler duvarlı bir kist ise muhtemelen kötü huyludur.
  Yüksek rezulasyona (gösterim gücüne) sahip transvaginal probların ve özellikle dopler ultrason kullanılmasından sonra her tipteki kistlerin erken dönemde saptanması ve iç yapısına ait detayların görülmesi mümkün hale gelmiştir.

  Kisterin Ultrasonografide Karakteristik Özellikleri Nasıl Olabilmektedir?

  Dermoid kist (kistik teratom) karakteristik bir sonografik görünüme sahiptir. Ekojenik sıvı ve akustik gölgelenmeler içeren ,fokal yüksek amplitudlu refleksiyonlar (akustik gölgelenmeler diş yada saç nedeni ile meydana gelmekltedir) Ne yazık ki bu yüksek amplitudlu refleksiyonlar bağırsak gazı ile karışabilmektedir ve bundan dolayı bu lezyonlar kamufle edilebilmektedir.Nadir hastalarda büyük lezyonlar dahi USG ile saptanamayabilir.Bu nedenle fizik muayenede büyük bir adneksiyel kitlenin saptanbilmesi önemlidir.3cm in altındaki küçük solid (kistik yapıda olmayan) tümörlerin sonografik olarak saptanması güçtür, çünkü ekojenik yapıları normal bir overe benzerdir.Overlerin solid tümörler (metastaz, endometroid tümör, disgerminom ,seks kord stromal tümör) özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda nadir görülür Eğer menapoz öncesi bir kadında adnekste solid, kistik yapıda olmayan bir lezyon görülüyor ise,solid (kistik yapıda olmayan) bir over kanserinden ziyade dışarı doğru saplı büyümüş bir myom olma ihtimali daha yüksektir.Eğer solid (kistik yapıda olmayan) bir ovaryan kitlenin varlığından şüphe ediliyorsa leiyomyomun karakteristik görünümünü teyid etmek için MRİ kullanılamlıdır.  Paylaş
  Yumurtalık Kistlerinin Ve Kitlelerinin Tanısında Ultrasonografi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın hastalıklarının teşhisinde kullanılan ultrason cihazı ile bir çok hastalık artık kolayca bilinebilmekte ve teşhis edilebilmektedir.Kadın hastalıkları için mutlaka her zaman düzenli olarak kadın doğum doktoruna gitmek gerekmektedir.