Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Forumundan Yumurtalık Kisti Teşhisi , Tanısı Nasıl Konulur, Yumurtalık Kisti Tedavisi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yumurtalık Kisti Teşhisi , Tanısı Nasıl Konulur, Yumurtalık Kisti Tedavisi

  Reklam
  Yumurtalık Kisti Teşhisi ,
  Tanısı
  Nasıl Konulur,
  Yumurtalık Kisti Tedavisi
  Nasıl Yapılır?

  Yumurtalık (over) genelde rutin muayene yada başka bir sebepten dolayı yapılan muayene ve ultrasonografide saptanırlar. Muayenede hastanın yaşı, kitlenin büyüklüğü, şekli, saf kist yada solid yapıda oluşu, etrafa yapışık olup olmadığı, hassasiyet olup olmadığı önemlidir.Ultrasonografide yumurtalık dokusunda 20 milimetreden daha büyük bir içi sıvı dolu yapı saptandığında kist şüphesi güçlenir. Ultrasonografide saf kist görünümünde olan ve 5-6 santimden küçük olan kistlerin iyi huylu ve fonksiyonel olma olasılığı yüksektir.Ayrıca tanıda hastanın ve kitlenin durumuna göre tomografi, manyetik rezonans, hormon tetkikleri ve kanda tümör belirteçleri incelenir ve tedavi için bir karara varılır.
  Yumurtalık kistlerinin ayırıcı tanısı nasıl yapılır?
  Yumurtalıklarda yukarıda anlatılanların dışında çok daha farklı türde selim tabiyatlı olan kistik veya solid (içi sıvı dışında bir maddeden oluşan kitle) yapılar bulunabilir.Yumurtalık kistleri söz konusu olduğunda hastanın yaşı, kistin büyüklüğü ve ultrasonografide görülen iç yapısı, tek veya çift taraflı olması gibi değişkenlere göre bazen çok geri planda, bazen ise ön planda yumurtalık kanseri de doktorun ayırıcı tanısında yer alır.


  Selim ve malign kitlelerin karakteristikleri
  İyi huylu, Selim
  Kötü huylu, Malign
  Unilokuler(tek gözlü)
  Multilokuler(çok gözlü)
  Düzgün cidarlı
  İrregüler(düzensiz)
  Mobil,hareketli
  fikse
  Kistik
  solid
  Tek taraflı
  Çift taraflı
  6cm den küçük çapta
  6cm çapından büyük
  · Yumurtalık kistlerinin ayırıcı tanısında seröz kistadenom ve müsinöz kistadenom dikkate alınmalıdır.
  · Yumurtalıklarda ultrasonografide hem kistik hem de solid görünüm içerebilen ve çeşitli nedenlerle geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı oluşan abseler görülebilir.
  · Dış gebelik bazen yumurtalıklardan birinin yakınında bir kitle görünümü arzedebilir.Ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.
  · Yumurtalıklara yakın komşulukta yer alan fallop tüplerinin içlerinin geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı şişmesiyle oluşan kitleler (hidrosalpinks) ultrasonografide yumurtalık kisti izlenimi verebilir.
  · Geçirilmiş jinekolojik ve diğer karın ameliyatlarında oluşan yapışıklıkların içinde sıvı birikmesi de bazen kist izlenimi verebilir.
  · Gebelik döneminde ve özellikle de çoğul gebelik, mol gebeliği gibi gebelik hormonlarının fazlaca salgılandığı durumlarda teka-Lutein kistleri adı verilen ve genellikle çift taraflı oluşan kistler görülebilir.
  · Gebelik oluşturmak için uygulanan yumurtlamayı sağlayıcı tedavilerde bir yan etki olarak yumurtalıklarda büyüme ve çok fazla sayıda kist oluşumu söz konusu olabilir.

  Yumurtalık kistlerinde ne zaman ameliyat gerekir?
  • Tanı yöntemleri kistin varlığını kesin olarak ortaya koyar, ancak yapısını ancak tahminen belirleyebilir. Kesin tanı kistin laparoskopi (kapalı ameliyat) veya laparotomi (açık ameliyat) adı verilen yöntemle çıkarılması ve patoloji uzmanı tarafından incelenmesiyle konulabilir. Kistlerin tümü ameliyat gerektirmez. Bir kistin ameliyatla çıkarılmasını gerektiren durumlar şu şekilde özetlenebilir; Kistin şiddetli belirtilere neden olması veya tedaviye (doğum kontrol hapı) 3 ay süresince cevap vermemesi,Kistin torsiyon olma veya yırtılma (patlama) riskinin yüksek olması,Kistin bir yumurtalık kanseri olduğundan şüphelenilmesidir.
  • Yumurtalık kistleri uzun vadeli olarak şiddetli belirtilere neden olduklarında önceden gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, planlı bir zamanda ameliyat edilirler. Torsiyon veya yırtılma gerçekleştiğinde acilen ameliyat edilirler.
  • Yumurtalık kistlerinin boyutları arttıkça içlerindeki basınç artar ve kendi etraflarında dönerek kendilerini boğmaları veya yırtılma riskleri artar. Boğulma ve yırtılma durumlarında genellikle oldukça hazırlıksız bir zamanda ve optimal olmayan acil şartlarda ameliyat gerçekleşir. Bu, yumurtalığın kaybedilme riskini artıran ve ameliyatın laparoskopi ile yapılma şansını belirgin olarak azaltan bir durumdur. Bu nedenle büyük kistlerde (genellikle 5 santimetre üzerindeki kistlerde) henüz bu tür durumlar gerçekleşmeden ameliyat edilmesi tercih edilir.
  • Özellikle çok genç kızlarda ve menopoza yakın dönemde veya menapoza girmiş kadınlarda var olan kistler doktor için oldukça rahatsız edicidir. Bu tür durumlarda ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleri ve tümör belirteçleri (markır) bir kanseri düşündürmese dahi, kesin tanının konulması için doktor genellikle ameliyat önerir.
  • Yine herhangi bir kadında ultrasonografide ve diğer görüntüleme yöntemlerinde kistin içinde sıvı dışında solid bir komponentin de bulunması veya tümör belirteçlerinde yükselme saptanması durumunda genellikle ameliyat önerilir.
  Over kistlerini önlemek mümkün müdür?
  Yumurtalık kistleri yumurtalıklarda her ay düzenli olarak folükül adı verilen ve normal yumurtlama sürecinin bir parçası olan yapıların görüldüğü üreme çağında sıklıkla ortaya çıkar ve bu nedenle fizyolojik sürecin abartılı olarak işlemesi sonucunda ortaya çıkan fonksiyonel kistleri tümüyle önlemek mümkün değildir. Doğum kontrol hapları ise yumurtlama sürecini geçici olarak durdurduklarından bu ilaçları kullanan kadınlarda fonksiyonel yumurtalık kistleri çok daha az görülür. Yine bu haplar endometriyozis, polikistik over gibi hastalıkların görülme sıklığını azaltarak kadını yumurtlıklarda oluşabilecek bu tür kitlelere karşı da korurlar. Uzun vadede doğum kontrol hapı kullanımının yumurtalık kanserine yakalanma riskini de etkili bir şekilde azalttığı bilinmektedir.


  Paylaş
  Yumurtalık Kisti Teşhisi , Tanısı Nasıl Konulur, Yumurtalık Kisti Tedavisi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kistlerin teşhisi içi görüntüleme ve bazı kan testleri ile belli olmaktadır.Fakat bazı testlerin yapılması zahmetli olabilmektedir.Kadınların her altı ayda bir uzman doktora gitmeleri ve bu testleri yaptırmaları gerekmektedir.çikolata kisti tanısı nasıl konur,  çikolata kisti tanısı nasıl konulur,  çikolata kistinin tanısı nasıl konur,  yumurtaliklarda hassasiyet