Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Kadın ve Erkeğin Toplumsal Rolleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ve Erkeğin Toplumsal Rolleri

  Reklam
  Erkeğin ve kadının toplumsal rolleri nedir? kısaca

  İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir kişi ya da grup hakkında yapılan genellemeler stereotip olarak değerlendirilmektedir. Konumuzda kadına uygun görülen ve görülmeyen rolleri toplum- lara göre değerlendirmek gerekir. Nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınların yasalarda eşitlik olmasına rağmen bu güne kadar çağdaş ve hak eşitliğine dayalı bir statü kazanamamasının en temel sebebi kadı- nın toplumdaki algılanma biçimidir Toplumda kadın-erkek eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter toplumda kadının durumudur. Toplumsal cinsiyet toplumun kadına verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının nasıl görüldüğü, algılandığı ve beklentileri ile ilgili bir kav- ramdır. Toplumsal cinsiyet üzerine yapılan araştırmaların çoğu ka- dınların erkeklerle kıyaslanması şeklinde yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kişinin kültürel, toplumsal rolü, ruhsal-içsel tanımlanması ve onların temsil edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Cinsiyeti doğa belirlerken toplumsal cinsiyeti kültür belirlemekte ve toplumsal cinsi- yet kimliği hakkındaki anlayışlar cinsel eğitim ve tutum erken yaşlar- da oluşmaktadır.
  Aydeniz ALİSBAH TUSKAN  Paylaş
  Kadın ve Erkeğin Toplumsal Rolleri Mumine Forum