Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Kitaplarda geçen zani sıfatı ile ne yapan kastediliyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kitaplarda geçen zani sıfatı ile ne yapan kastediliyor?

  Reklam
  Kitaplarda geçen zâni sıfatı ile ne yapan kastediliyor? Zâni olmak için, illâ normal cinsi münasebet mi mevzubahistir? Anal ya da oral seks yapan da zâni midir? Anal seks câiz midir? Oral seks caiz midir? Yaptığı zinâya girer mi?

  Cevap;
  Zinâ, helâli olmayan kadının ferç veya makadına girmek ve boşalmak demektir. Yabancı bir kadın ile oral seks veya bu kadının eliyle boşalmak zinâ değil ise de, zinâ mukaddimesi ve günah olduğu açıktır.

  Erkeğin, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalması, ancak istimnânın câiz olduğu zamanlarda câiz olabilir. Zevcesi bulunmayana veya uzakta yahud hayızlı veya ihramlı olana, şehvetini teskin için istimnâ yapmak câiz; zinâ tehlikesi varsa vâcib olur. Zevk için mekruhtur. Zevcesi hayızlı olan bir kimse, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalabilir. Bu bakımdan oral seks de ancak bu şartlarla câiz görülebilir. Fetâvâ-yı Hindiyye'de kerâhiyet bahsinde der ki: "Nevâzil'de şöyle zikredilmiştir: 'Bir adam, zekerini karısının ağzına girdirse, bu gerçekten mek*ruhtur, denilmiştir.' Bunun hilâfını (yani mekruh olmadığını) söyleyenler de olmuştur. Zehıyre'de de böyledir." Oral sekste meniyi yutmak ise câiz değildir. Meni, Şâfiî mezhebinde necis değildir.

  Bunun dışında, yani zevcesi hayızlı değil ise, eliyle veya başka türlü boşalması uygun olmaz. Zira karı-koca münasebeti normal cinsî temas yoluyla olur.

  Anal seks mahremi ile olsun, yabancı kadın ile olsun, erkek ile olsun hiçbir zaman câiz değildir.


  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci


  Paylaş
  Kitaplarda geçen zani sıfatı ile ne yapan kastediliyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimizde helal haram kavramları belirtilerek kadının ve erkeğin yabancı kişilere karşı olan sınırları çizilmiş bu sınırı aşan kişiler haram işlemiş sayıldığından günaha girmiş olurlar.sürtünerek boşalmak zina mıdır,  hilafini hindiyye girdirse