Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Doğum konrol metodlarından azil yönteminin bir günahı var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Doğum konrol metodlarından azil yönteminin bir günahı var mıdır?

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;
  -Önce şu tespiti yapalım ki; Müslim’deki hadiste “Azil gizli veiddir” denilmiş, Ebu Davud’un hadisinde ise “Azlin küçük veid olduğu” belirtilmiştir.

  Bu iki hadis rivayeti de sahih kabul edilmiştir. O zaman bu iki hadisin farklı hükmünü, oralarda kullanılan iki farklı kavramı göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.

  Buna göre, bu iki hadis arasında şöyle bir uzlaşma cihetine gitmek gerekir.

  - “Küçük Veid” demek, küçük bir katil anlamına gelir. Çünkü veid müşrik Arapların kızlarını diri diri toprağa gömerek katletmeleri anlamına gelir. Halbuki azilde herhangi bir öldürme, hatta nutfeyi/spermayı bozmak gibi bir şey bile söz konusu değildir. Çünkü azil meniyi dışarıya akıtmaktır.

  İşte Hz. Peygamber, bu yanlışı düzeltmek adına, Yahudilerin “Azil küçük veiddir” şeklindeki sözlerini yalanlamıştır.

  - “Gizli veid” kavramı ise, katille hiç bir ilgisi olmayan bir benzetme sanatı içerisinde yapılan bir karşılaştırmadır. Bilindiği üzere, gerçek şirkle bir ilgisi olmamakla beraber, başkasının iltifatını kazanmaya yönelik olduğu için riyakârlığa “gizli şirk” denilmiştir. Hakiki şirk ile gösteriş arasındaki benzetme yönü, “ortaklık” ortak paydasıdır. Ancak ikisi arasında yerden göğe fark vardır:

  Şirk, gerçek varlıkta herhangi bir nesneyi Allah’a ortak koşmaktır. Gösteriş ise, gerçek alemde değil, duygu ve düşüncede, sadece Allah’a tahsis etmesi gereken bir söz, fiil ve niyetinin bir bölümünü başka birine verip onun da hatırını saymaktır.

  İşte bu gizli şirk ile gerçek arasında ufak ta olsa bir benzerlik olduğu gibi, gerçek ve’d ile gizli veid arasında da böyle bir benzerlik vardır. Gerçek veid bir çocuğun hayatına son vermek olduğu gibi, gizli veid olan azilde de bir çocuğun hayata gelmemesi için -hayat damarını koparmak manasında- yolunu kesmektedir.

  İşte Hz. Peygamber azlin bu ince yönüne dikkat çekmek için “gizli veid” ifadesini kullanmıştır.

  - Tekrar edelim ki: “Küçük veid” ifadesinden, azlin de bir nevi katil olup, ancak gerçek veidden biraz daha küçük katil anlaşılır. Hadiste bu yalanlanmıştır. “Gizli veid” ise, gerçek veid ile uzaktan bir benzerliği olduğu manasına gelir. Bu da “hayat” ortak paydasıdır. Gerçek veid’de hayat kastediliyor. Gizli Veidde ise hayatın oluşmasına engel olunuyor. (krş. Nevevî, el-Minhac, İbn Hacer, 10/15-17; Fethul-Bari, 9/408-309; Avnul’mabud, 6/15)

  - İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, azil caizdir. Mekruh diyenler de tenzihen mekruh diyorlar. Doğum kontrolü de azil gibidir. Ancak bir çok alime göre azil için hanımın izni olması gerekir. (bk. a.g.y)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Doğum konrol metodlarından azil yönteminin bir günahı var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cahilliye döneminde babaların kız çocukları olduğunda onlardan utanarak diri diri gömmeleri küçük veid olarak tanımlanır. Gizli veid ise gebe kalan bir annenin çocuğun büyümesine engel olarak onu hayattan koparması demektir.