Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Eşler boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eşler boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi?

  Reklam
  İslâmî hükümlere göre, bir kimsenin evli bulunduğu eşi ile aralarında üç nikah bağı vardır. Her bir boşama ile bu bağlardan biri kopar. Üçü de koptuğu, yani bir kimse eşini üç defa boşadığı zaman, evlilik hayatlarını devam ettirmeleri dinen caiz olmaz.
  Sözlükte helal kılma anlamına gelen halle fiilinden türetilen "hülle" kavramı, üç talakla boşanan bir kadının ayrıldığı kocasına dönebilmesi amacıyla bir başka erkekle evlenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem tahlîl veya tahlîl-i şer'î tabirleriyle de ifade edilmektedir.
  İslâm dini boşama suretiyle kadınlara zarar vermeyi yasaklamış ve buna yol açan sonsuz sayıdaki boşama hakkını da sınırlandırmıştır. Kur'an'da
  "Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. (...) Eğer tekrar (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onunla evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa ve her ikisi de Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlardır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar." buyurulmaktadır (Bakara 2/229,230).

  Üç talakla boşanan eşlerin tekrar evlenebilmeleri için boşanan kadının başka biriyle evlenmesi ve bu evliliğin hilesiz, muvazaasız, sahih bir şekilde ve evlilik amacına uygun olarak yapılması ve zifafın gerçekleşmesi gerekir. Hz. Peygamber,ikinci eşiyle zifaf olmadan birinci eşiyle evlenmesinin helal olmadığını belirtmiştir (Buhârî, Talâk, 4; Ebû Dâvûd, Talâk, 49).

  İlk eş ile evlenmeyi helal kılmak için yapılan ve hülle adı verilen hileli evlilik, İslâm ilkelerine, kadının hakkını ve itibarını korumak amacıyla boşamanın üç ile sınırlandırılmasına ters düşmektedir. Bu yüzden Hz. Peygamber, hülle yapan ve yaptıran erkeği Allâh'ın lânetine uğramış kişiler olarak ilan etmiştir (Ebû Dâvûd, Nikah, 15; İbn Mâce, Nikah, 33; İbn Mâce, Nikah, 33).

  Ashab-ı kiram da hüllenin helal olmadığını belirtmiştir. İslâm mezhepleri, hülle şartıyla yapılan evliliğin haram olduğunu kabul etmişler; Hanefîlerden İmam Ebû Yusuf ve Muhammed ile İmam Şafiî bu nikahın ilk koca ile evlenmeyi helal kılmayacağını, İmam Malik ve Ahmed ibn Hanbel de, hülle şartıyla yapılan evliliğin fasit olduğunu söylemişlerdir.
  Ancak, üç talak ile eşinden ayrılan kadın, hilesiz, muvazaasız, sahih bir şekilde ve evlilik amacına uygun olarak başka bir eşle evlenir ve ölüm veya geçimsizlik nedeniyle ayrılık meydana gelirse, ilk eşle evlenmesi helal olur.
  Buna göre, gerçekten hülle niyetiyle olmadan 70 yaşında da olsa gerçek bir evlilik olursa, eşinin ölmesi ya da boşanmaları halinde eski eşine dönebilir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Eşler boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşanmanın geri dönüşü olmadığı için erkeğe talak hakkı verilmektedir. Üç defa düşünme hakkına sahip olan erkek bu haklarını kullandıktan sonra eşi ile tamamen boşanmış ve bir daha evlenmeleri haram kılınmıştır. Bu durum kadınları korumak için belirlenmiştir. 3. 3
  sevket
  31 yıllık eşim kavga ettik ayrıldık 5 ay icerinde kanunen ayrıldık şimdi geri barıştık nikahımızı yapacağız dinen caizmidir cevap veriirseniz sevinirim 4. 4
  31 yıllık eşim kavga ettik ayrıldık 5 ay icerinde kanunen ayrıldık şimdi geri barıştık nikahımızı yapacağız dinen caizmidir cevap veriirseniz sevinirim

  Size en yakın il veya ilce Müftülüğüne gidip durumunuzu açıklayın ikili arasında yaşananları bilmeden buradan size bir cevap veremeyiz.