Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Kadinin makadina eŞİ tarafindan parmak sokulsa gÜnah olurmu ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadinin makadina eŞİ tarafindan parmak sokulsa gÜnah olurmu ?

  Reklam
  Bu konuda doyurucu bİr aÇiklama yapmanisi İstİyorum


  Paylaş
  Kadinin makadina eŞİ tarafindan parmak sokulsa gÜnah olurmu ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  Eşler arasında avret konusunda bir sınırlama yoktur Karı-kocanın, birbirinin vücutlarının her yanına bakmaları dokunmaları caizdirEşler arasında örtünme zorunluluğu söz konusu değildir Eşlerin birbirlerini çıplak görmelerinden dolayı da gusül gerekmez Cinsel ilişki esnasında üstlerini örtülü bulundurmaları mendup yani İslam adabındandır

  Adet ve lohusalık gibi kadınlara mahsus özel hallerin dışında, eşlerin cinsel yönden birlikte olmaları konusunda dinimizce bir sınırlama getirilmemiştir
  Kişinin eşiyle hangi yoldan cinsel ilişkiye girebileceği Kur'an-ı Kerîm'de ve Sünnette açık bir şekilde ifade edilmiştir Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulmaktadır:

  "Sana kadınların ay halini sorarlar De ki: O bir ezadır (rahatsızlıktır) Ay halinde kadınlardan uzak durun Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever" (Bakara Sûresi 2/222)

  Âyet-i Kerîme'de geçen "Allah'ın emrettiği yerden" ifadesiyle kastedilen kadının cinsel organıdır
  Bu âyetten bir sonraki âyette (yani Bakara Sûresi 2/223) ise cinsel ilişkinin pozisyonu serbest bırakılmaktadır Şöyle buyuruluyor:
  "Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın"
  Âyet-i Kerîme'de kadının cinsel organı ekinlik yani ekin ekme yerine, erkeğin nutfesi, (dölü) tohuma, doğacak çocuk da ürüne benzetilerek istiare* sanatının kullanıldığı bir anlatım tercih edilmiştir Bununla kişinin eşiyle cinsel ilişkiye girebileceği yolun ancak çocuğun geldiği yol, yani üreme organı olabileceğine dikkat çekilmiştir
  Konu Sünnette daha açık bir şekilde açıklanarak cinsel ilişkinin ancak kadının cinsel organından olabileceği ifade edilmiştir
  Peygamber Efendimiz yukarıda zikredilen Bakara Sûresi 2/223

  Âyet-i Kerîme'yi açıklarken şöyle demiştir: "İster ön taraftan ister arka taraftan yaklaş Yeter ki dışkının çıktığı mahalden (anüsten) yaklaşmaktan ve hayızlıyken yaklaşmaktan sakın"

  Konuyla ilgili bir diğer hadis de şöyledir:

  "Cinsel organdan olduğu zaman ona her pozisyonda yaklaşabilirsiniz"
  Burada örnek olarak zikrettiğimiz bu iki hadis gibi konuyu net bir şekilde açıklayan diğer rivayetlerden de çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki anal seks haramdır

  Oral seks (cinsel organın ağza alınması, öpülmesi vs,) konusuna gelince, bu konuda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi, ayrıca cinsel organlar necaset mahalli olduğundan bu tür ilişkilerden kaçınılması gerekir
  Çünkü her müslümanın kesin olarak haram olan hususlardan kaçındığı gibi haram şüphesi olan konulardan da uzak durması gerekir

  Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır Unutmayın ki, Allah'ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur İşte bu et parçası kalbdir " (Buhârî, Îmân 39, Büyû' 2; Müslim, Müsâkat 107, 108 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Büyû' 3; Tirmizî, Büyû' 1; Nesâî, Büyû' 2, Kudât 11; İbni Mâce, Fiten 14)
eşine arkadan parmak sokmak günahmı,  kadına arkadan parmak sokmak günahmı,  anal parmak,  cinsel organa parmak sokmak günahmı,  kadının cinsel organına parmak sokmak günahmı,  makata parmak sokmak caiz mi,  makat bölgesine parmak sokmak günahmı