Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Meni, mezi, vedi ve guslü gerektiren durumlar hakkında bilgi verir misiniz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meni, mezi, vedi ve guslü gerektiren durumlar hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam
  Buluğ çağma ermiş kimsenin dört çeşit suyu vardır.1- İdrar, 2- Meni, 3- Mezî, 4- Vedî.Bunlardan guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin üç özelliği vardır:1- Sıçrayarak çıkması,2- Hazzın hasıl olması.3- Yaş iken hamur kokusunu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesidir.Vedî. idrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur. Mezî de beyaz ve ince bir su olup şehvet hissi galebe çaldığı anlarda meydana gelen bir sudur. Binâenaleyh söz konusu “vedi” ve “mezi”den dolayı gusül gerekmez.Şehvetten dolayı kadından gelen ıslaklığa ise "kazi" denilmektedir. Bundan dolayı sadece abdest bozulur ancak orucu bozmaz ve gusül gerekmez

  .
  Guslü Gerektiren Haller:

  1. Cinsel ilişkide bulunmak:

  Meni gelmese bile erkekle kadının cinsel organları birbirine kavuşursa gusül gerekir.
  Resulullah (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Kadının ve erkeğin sünnet mahalleri birbirine dokunur da kertik kaybolursa gusül, lazım gelir. "(Buhârî, Gusl 28; Müslim, Hayz 87; Ebu Dâvud, Taharet 84; Nesâî, Taharet 129; Ibn Ma'ce, Taharet 111; Muvatta, Taharet 71)

  2. İhtilam olmak:

  Erkek veya kadından uyku ya da uyanıklık halindeyken şehvetle meninin çıkması da guslü gerektirir. Resulullah (s.a.v.)'a: "Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi?" diye soruldu. Resulullah (s.a.v.): "Evet gerekir" diye cevapladı. Sonra ihtilam olduğunu görüp de yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Resulullah (s.a.v.):
  "Ona gusül gerekmez" dedi.."(Ebu Dâvud, Taharet 95; Tirmizî, Taharet 82)
  .

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Meni, mezi, vedi ve guslü gerektiren durumlar hakkında bilgi verir misiniz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cinsel yakınlaşma ile oluşan mezi gusül abdesti gerektiren bir durumdur. Diğer haller medi ve vedi abdesti yenilenmesine neden olur gusül abdesti gerektirmez.