Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Mastürbasyon yapmak zinaya girer mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mastürbasyon yapmak zinaya girer mi?

  Reklam
  Mastürbasyon yapmak zinaya girer mi?

  Cevap:
  İslâm'ın iki aslî kaynağı olan Kur'an ve Sünnet'te cinsî hayatla ilgili birçok ayrıntılı hüküm yer almaktadır. Bunun için de özel hayatın bir parçasını oluşturan cinsî hayatın dinin bu emir ve tavsiyeleri doğrultusunda düzenlenmesi, müslüman için ayrı bir önem taşır. İslâm akıl ve iradenin bedenî haz ve arzulara tâbi kılınmamasını, insanın şehvetin esiri olmamasını ister evlenip iffeti koruma, cinsî arzularını meşrû ölçüler içerisinde giderme, sağlıklı ve düzenli bir cinsellik dinin emrettiği ve teşvik ettiği bir husus olduğundan geniş anlamda "ibadet" kavramına dahildir. İLMİHAL(D.İ.B)
  Bu konuda İslam âlimlerinin görüşleri ise şöyledir:
  İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür.
  Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a göre "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır.
  Mezkur fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır. Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. Alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasına gireceği şüphesizdir.

  HAYRETTİN KARAMAN

  Sakarya il müftülüğü  Paylaş
  Mastürbasyon yapmak zinaya girer mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı alimler bu konuda görüşleri ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bir kısım alime göre caizken bir kısmına göre ise kesin bir çizgi ile caiz olmadığını söylemişlerdir.masturbasyon zinamidir,  Masturbasyon Zinami,  mastürbasyon zinamıdır,  masturbasyon zinamı,  masturbasyon zinamıdır,  mastürbasyon zinamı,  masturmasyon zinamıdır