Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Avretin anlamı nedir,kaç çeşit avret vardır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Avretin anlamı nedir,kaç çeşit avret vardır?

  Reklam
  Avret nedir? Kaç çeşit avret vardır?

  Kadın ve erkekte örtünmesi gereken yerlere avret
  denir. Dört çeşit avret vardır:

  1- Erkeğin erkeğe nisbetle avreti,

  2- Kadının kadına nisbetle avreti,

  3- Erkeğin kadına nisbetle avreti,

  4- Kadının erkeğe nisbetle avreti,

  Erkeğin erkeğe nisbetle avreti: Diz ile göbeğin arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır. Cumhuru ulemaya göre böyledir. Malikîlerin bazılarına göre baldır avret değildir.

  Kadının kadına nisbetle avreti, yine diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak caiz değildir.

  Erkeğin kadına nisbetle avreti-ise; mahremi olduğu takdirde yine diz ile göbeğin arasıdır. Na mahrem, yani yabancı ise kimi diz ile göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrettir, diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır.

  Kadının erkeğe nisbetle avreti ise Şafiî ve Hanbeli'ye göre "yüz ve el dahil bütün vücut avrettir." Hanefi ve
  Malikî mezheblerine göre ise yüz ve el müstesna bütün vücut avrettir. Avret olan yerlere bakmak haram olduğu gibi mes etmek yani dokunmak da haramdır. Doğum ve tedavi gibi bir zaruret varsa ihtiyaç nisbetinde müsamaha edilir.
  (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 167)
  ...

  Çocukların hangi yaşa gelince yatakları ayrılır?

  Bu meselenin esasını Peygamberimizin (a.s.m.) beyanları tespit etmektedir. Bazı hadislerde 7 yaşında, bazı hadislerde de 10 yaşında ayrılmaları emredilmektedir.

  Ebû Râfî (r.a.), Peygamberimizin âhirete irtihalinden sonra kılıcının kabzasında bulunan bir sayfada besmeleden sonra şu hadisin okunduğunu bildirmektedir:

  “Yedi yaşındaki erkek ve kız çocuklarının, erkek ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın.”1

  Aynı meâlde Müstedrek’te şu hadis-i şerif rivayet edilmektedir:

  “Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde yataklarını ayırınız.”2

  Dârekutnî’de yer alan hadis-i şerifte ise bu yaş sınırı farklı bir şekilde bildirilir:

  “Çocuklarınız on yaşına gelince yataklarını ayırınız.”3

  Aliyyü’l-Kari, “Çocuk yedi yaşında yataktan uzaklaştırılır” hükmünü verirken şu açıklamayı da getirir: “Yani annesinin, kızkardeşinin ve diğerlerinin yatağından uzaklaştırılır. Çünkü bu yaş, çocuğun, kadın ve diğerlerini temyiz etme, ayırd etme yaşıdır.”

  İmam Nevevî ise bu hadisleri yorumlarken şu hükümleri ifade eder:

  “Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”4

  Günümüz eğitimcileri bu konuda biraz daha sıkı hareket ederek çocukların yataklarının ayrılması yaşını bir yaşına kadar indirmektedirler. Ancak sünnetin ölçüsü hiçbir zaman şaşmaz ve en isabetli olanıdır.

  Buna göre on yaşına gelmiş olan erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılması ve ayrı ayrı yataklarda yatmaları icap eder. Sadece kızların erkeklerden değil, kızların kızlardan, erkeklerin de erkeklerden ayrılması, yataklarının ayrı olması gerekir. Bunun sayılamayacak hikmet ve faydaları bulunmaktadır.

  Kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayırımı ise bazı şartlara göre mümkündür. Kız çoçukları 10 yaşını geçtikten sonra ağabeyleri ile aynı odada yatmaları bazı mahzurları getirir. Kız çocuğu yedi yaşından küçük ise aynı yatakta yatabilir.

  1 Cem’ül-Fevâid, 1: 139.
  2 el-Müstedrek, 1: 201.
  3 Sünenü’n-Dârekutnî, 1: 230.
  4 Feteva’n-Nevevî, s. 215a; İbranim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, s. 309.

  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar  Paylaş
  Avretin anlamı nedir,kaç çeşit avret vardır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Avretin dört farklı çeşidi vardır. Bunlar erkeğin erkeğe, erkeğin kadına, kadının kadına ve kadının erkeğe avreti olmak üzere dört farklı şekilde ele alınır.avret nedir,  avretin anlamı,  kadın avreti nedemek,  htc