Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Kendi idrarına, dışkına, cinsel organına, eşinin cinsel organına bakmanın unutkanlığa sebep olduğunu duydum. Bunlar hadislerde geçiyor mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kendi idrarına, dışkına, cinsel organına, eşinin cinsel organına bakmanın unutkanlığa sebep olduğunu duydum. Bunlar hadislerde geçiyor mu?

  Reklam
  Kendi idrarına, dışkına, cinsel organına, eşinin cinsel organına bakmanın unutkanlığa sebep olduğunu duydum. Bunlar hadislerde geçiyor mu?  Sahih hadis kaynaklarında soruda yer alan hususların “unutkanlığa” sebep olduğuna dair bilgiye rastlayamadık.

  Gördüğümüz kadarıyla, fıkıh kitaplarında, “eşlerin birbirlerinin avretlerine bakmalarının haram olduğuna” dair bir ifade yoktur. Yalnız bazı alimler, konuyla ilgili “Biriniz eşine yaklaşmak istediği zaman örtünsün; eşler merkeplerin açılması gibi, açılıp saçılmasınlar.”(İbn Mace, Nikah, 28; Neylu’l-Evtar, 6/189) gibi hadislere dayanarak “mekruh” diyorlar. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/555)

  Ancak, Mecmau’z-Zevaid’de bu hadis zayıf kabul edilmiştir.(4/393.

  Şafii Mezhebi'ne göre, kişinin tuvalette kendi avretine bakmaması, ihtiyaç yokken bakmaması müstehaptır.(bk. Nevevî, Mecmu, 2/94). Hamamda veya tek başına iken, kişinin avret yerini açması, bakması haram değildir. Ancak örtmesi daha faziletlidir.(bk. Nevevî, a.g.e, 2/166, 197, 204-206).

  Zahirî Mezhebi'nin imamlarından İbn Hazm, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmasında bir kerahetin olmadığını söylemiştir. Yukarıda Hz. Aişe (r.anha)’den rivayet edilen hadis ise, rivayet zincirinde meçhul bir kadın olduğu gerekçesiyle zayıf saymıştır. Bunun mekruh olmadığını gösteren rivayetlerin bulunduğunu, bunlardan biri de “Peygamberimizin hanımlarından Hz. Aişe, Hz. Ummü Seleme ve Hz. Meymune’nin Hz. Peygamber (a.s.m)’le aynı kaptan yıkandığına” dair hadis rivayetlerini delil olarak göstermiştir. (el-Muhella, 10/33; Huveynî, el-Fetava’l-hadisiye, 1/45-şamile)

  Özetlersek; eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakamayacağına dair hadis rivayetleri zayıftır. Bu rivayetlerin aksine, eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakmalarının caiz olduğunu gösteren sahih hadisler söz konusudur.

  Bununla beraber, alimlerin bir kısmı, “fezail-i a’malde / amellerin faziletlileri konusunda zayıf hadisle amel edilir” diyerek bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir.

  Nitekim Hanefi fıkıh kitaplarında, zayıf sayılan Hz. Aişe’nin ve diğer bazı hadisler göz önünde bulundurularak “Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları caiz olmakla beraber, bakmamak daha faziletli olduğuna” işaret edilmiştir. (ör. bk. el-Mebsut, 12/363; el-Bedai’, 10/473-75-şamile).

  Şafii fakihlerinden de bazıları, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları caiz olduğunu, diğer bir kısmı da bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. İmam Nevevî de bunun caiz olduğunu söyleyenlerin görüşlerinin daha doğru olduğunu belirtmiştir,(bk. el-Mecmu, 16/ 134-135).


  sorularla islamiyet

  Paylaş
  Kendi idrarına, dışkına, cinsel organına, eşinin cinsel organına bakmanın unutkanlığa sebep olduğunu duydum. Bunlar hadislerde geçiyor mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eşler evlendikten sonra birbirlerine helal kılınırlar. Bakmamaları ile ilgili hadis yoktur. Fakat takva ehli olarak insanların avret yerlerine bakmamaları banyo yaparken dahi örtünmeleri gerekmektedir.oruçluyken cinsel organının ellenmesi,  eşinin cinsel organına bakmak,  insanın kendi avret yerine bakması,  karısının her yerini yalıyor,  rüyada kendi cinsel organımızi gôrmek,  kadının cinsel organına bakmak günah mı,  Cinsel organa bakmak