Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Lohusa halinde kan kesildikten sonra emin olmak için beklemek gerekir mi? Sezeryan ile doğumda, herhangi bir değişiklik var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Lohusa halinde kan kesildikten sonra emin olmak için beklemek gerekir mi? Sezeryan ile doğumda, herhangi bir değişiklik var mıdır?

  Reklam
  Lohusa halinde kan kesildikten sonra emin olmak için beklemek gerekir mi? Sezeryan ile doğumda, herhangi bir değişiklik var mıdır?
  Nifas/Lohusalık müddeti, alimler arasında farklı şekilde değerlendirilmiştir.

  Hanefî ve Hanbelilere göre, bu sürenin azami miktarı, kırk gündür. Malikî ve Şafiilere göre ise, altmış gündür. (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/467).

  İki aybaşı hali arasında olduğu gibi, lohusalık ile aybaşı hali arasındaki temizlik süresinin en azı on beş gündür.(bk. ed-Durru’l-muhtar, 1/308). Buna göre, lohusalığın en son sınırı olan kırk gün kan devam ettikten sonra kesilirse, arkasından görülecek bir kanın aybaşı/hayız kanı sayılması için on beş gün bir ara-temizlik süresinin geçmesi gerekir. Bu, alimlerin büyük çoğunluğunun görüşüdür.

  İmam Azam’ın Hanefî mezhebine damgasını vuran “müfta bih”/uygulanan görüşüne göre, Lohusalık döneminin azamî süresi olan kırk günlük süre esnasında -iki kan arasında- meydana gelen herhangi bir temizlik -ister 15 günden az, ister çok olsun- lohusalıktan sayılır, bir temizlik süresi olarak değerlendirilmez(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/464).

  Buna göre, eğer doğum yapmış olan kadın, tecrübe ettiği belli bir gün sayısı varsa, bu günlerin tamamlanmasını bekleyebilir. Şayet itimat ettiği böyle bir tecrübeye sahip değilse, temizlendiğine kanaat getirdiği zaman namazını kılar. Tekrar başladığı zaman yine bırakır ve o esnada kıldığı namazların sevabını alır inşallah.

  Sezeryanın -lohusalık süresinin kısalması, kanın azalması gibi bazı etkileri olsa bile-, işin fıkhî yönü bakımından normal doğumdan farklı bir etkisi yoktur.
  s.i.e


  Paylaş
  Lohusa halinde kan kesildikten sonra emin olmak için beklemek gerekir mi? Sezeryan ile doğumda, herhangi bir değişiklik var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Lohusa dönemleri her kadına göre farklılık göstermektedir. Bazılarının on beş bazılarının iki aya kadar sürdüğü görülmektedir. Büyük alimlerin beyan ettiği görüşleri açıktır.lohusayken okunacak dualar