Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Camilere kadınların hayızlı iken girmesi caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Camilere kadınların hayızlı iken girmesi caiz mi?

  Reklam
  Camilere kadınların hayızlı iken girmesi caiz mi?


  Değerli Kardeşimiz;


  Hayızlı kadınların cami ve mescitlere girmesi haramdır. Bu tahrim sadece âdet gören ve loğusa olan kadına has değil, cü-nübün de girmesi haramdır. İster oturmak için, ister bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak için olsun farketmez. (1)Ancak yol mescidin içinden geçiyorsa, o takdirde cünübün geçmesine ce-vaz verilmiştir.

  Cami'den başka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadının veya loğusanın ya da cünübün câmi'a girmesine de cevaz verilmiştir.

  Bunun gibi cünüp, âdet gören kadm ya da loğusa canavar veya hırsızdan ve soyguncudan ya da şiddetli soğuktan korkar, başka da sığınacak yer bulamazlarsa, o takdirde câmi'a girip oturmaları caiz olur. Ancak mabede hürmeten teyemmüm etmeleri uygun bir dav-ranış olarak nitelendirilmiştir.(2)

  — Bu konuda câmi'in damına çıkılır mı?

  Cünüp, aybaşı halindeki ya da loğusa kadın camiin damına çı-kıp oturabilirler mi? Fakihlerin çoğuna göre, camilerin damı cami'lerin içinin hükmünü taşır. Nasıl içine girmek haramsa, damına da çıkıp oturmak öylece haramdır.(3)

  Cenaze ya da bayram namazı için tahsis edilen yerlerin hükmü nedir?

  En sahih kavle göre, bu yerler cami' hükmü taşımaz. Bu neden-le cünübün, ayhali ya da loğusa kadının bu yerlere girmesi haram değildir.(4)

  1- Münyetul-Musalli - Fetâvâ-yi Hindiyye.

  2- Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye.

  3- Cevhere-i Neyyire - Fetâvâ-yi Hindiyye.

  4- Bahrirâik - İbn Nüceym - Fetâvâ-yi Hindiyye.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör
  Paylaş
  Camilere kadınların hayızlı iken girmesi caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hayız döneminde kadınlar kendileri namaz kuran gibi ibadetleri yapmadıkları gibi bu dönemde camiye girmeleri zorunlu bir durum söz konusu olmadıkça caiz değildir.hayizli kadin camiye girebilir mi,  adetliyken camiye girmek,  adetli kadın mescide girebilir miadetli kadın mescide girebilir miadetli kadın mescide girebilir miadetli kadın mescide girebilir mi,  adetli kadın camiye girebilir mi,  hayizli iken camiye girmek,  hayızlı kadın camiye girebilir mi,  kadınların adetli camiye girmeleri