Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Hayızlı ıken Ayetül-kürsi Okunur Mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayızlı ıken Ayetül-kürsi Okunur Mu?

  Reklam
  HAYIZLI IKEN AYETÜL-KÜRSİ OKUNUR MU?

  Âdetli, cünüp ve lohusanın Kur`ân-ı Kerim okumaları haramdır. Dua anlamındaki âyetleri, dua maksadıyla okumalarında bir mahzur yoktur diyenler vardır.  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Hayızlı ıken Ayetül-kürsi Okunur Mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayetelkürsi dua ayeti olmadığı için cünüp ve hayız olan okuyamaz. 3. 3
  ama dua ayeti diye geçiyor hatta bu sitede benzer bir konuda.benim bildiğim dua niyetiyle okuyunca okuyabiliyorsun 4. 4
  Hayız ve nifas hâlinde olan bir kadına Kur'an okumak haramdır. Peygamber Efendimiz hayızlı, loğusa ve cünübün Kur’an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz” buyurmuşlardır.( Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

  Ayrıca hz. Ali (r.a.)de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Neseî, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105)

  Dolayısıyla bu hadisler cünüp ile hayızlı Kur’an okuyamayağı hususunda önemli bir delildir.(Aynî, el-Binaye, 1/644)

  Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu hayızlı kadının Kur’an’dan, Kur’an okuma maksadıyla bir ayet bile okuyamacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu halde iken Kur’an ayetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur’an gibidir.(İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

  Fatiha dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kur’andaki duaya benzeyen ayetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar gibi.

  Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)
  İmam Malik’e göre hayızlı kadın mazeretli olduğundan ve Kur’an okumaya da muhtac olmasından dolayı cevaz vermiştir. Ancak hayız kanı kesildikten sonra gusl etmeden önce okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/471)

  Diğer yandan zikir çekebilir dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi dua etmesi isabetli bir davranış olur böylelikle adet gördüğü günlerinde bu şekilde manen beslenmiş olur.

  Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

  Kur'an Kursu öğretmenliği veya hafızlık yapan bir kadın, hayız hâlinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa Hanefî ulemasından Kerhî ve Tahavî'ye göre öğretimini devam ettirecektir. Kerhî: Öğretmen veya öğrenci hanım hayız hâlinde kelime kelime, Tahavî ise, yarımşar âyet söylemekle öğretim yapılmasında 'beis yoktur' demişlerdir.

  Netice itibariyle İslam alimlerinin çoğunluğu Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre hayızlı ve cünüp olan Kur’an ayetlerinden okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/471)

  Sorularla İslamiyet
 5. 5
  http://www.muminem.org/kadin-mahrem-...lirler-mi.html
  bu adresteki benzer sorunun cevabındaki şu cümleyi açıklayabilir misiniz o zaman? hem okunur diyor buradaysa siz okunmaz diyorsunuz anlayamadım ?

  Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir. Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir. 6. 6
  Alıntı pandora Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  http://www.muminem.org/kadin-mahrem-...lirler-mi.html
  bu adresteki benzer sorunun cevabındaki şu cümleyi açıklayabilir misiniz o zaman? hem okunur diyor buradaysa siz okunmaz diyorsunuz anlayamadım ?

  Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir. Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir.

  Bu soruların tamamına toplu olarak şöyle cevap vermeye çalışalım: Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir. Bu hususta Resulullah (a.s.m.) şöyle buyururlar:
  “Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.”1
  Yani sırf Kur’ân-ı Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, senâ, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir.
  Meselâ, bir ulaşım aracına binerken okunması sünnet olan “Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn (Her türlü noksandan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi.”2
  Aynı araçtan inerken de “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrü’l-münzilîn (Ey Rabbim, beni hayır ve bereketi bol bir yere indir. Misafir ağırlayanların en hayırlısı Sensin).3
  Bir musibet ve ölüm haberi alınca, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnız Ona dönücüleriz).4
  Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir. Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir.
  burada alimlerin farklı görüşleri olsa da
  hayızlıyken zikir maksadıyla Kur'an okumak haramdır
  yani dua maksadıyla bazı dua ayetlerinin okunmasına
  cevaz verilmiştir 7. 7
  selamün aleyküm..Rabbim emeğinizin hakkını versin inşallah teşekkürler
  yani dua maksadı ile okuyabiliyoruz di mi özet ile? 8. 8
  Alıntı pandora Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  selamün aleyküm..Rabbim emeğinizin hakkını versin inşallah teşekkürler
  yani dua maksadı ile okuyabiliyoruz di mi özet ile?
  ve aleykumusselam amin ecmain kardeşim
  bu konuda ihtilaf var kardeşim ama çoğunluk dua
  ayetlerinin ezberden dua niyetiyle okunmasında
  sakınca bulmamışlar 9. 9
  Rabbim razı olsun bilgilendirmenize.çok teşekkür ederim 10. 10
  ama dua ayeti diye geçiyor 11. 11

  Cevap: Hayızlı ıken Ayetül-kürsi Okunur Mu?

  Hayız olan bir hanımın Kuran'dan bir parça okuması caiz değildir.Fakat Kuranda geçen bazı sureleri korunma veya dua maksatlı okuması caiz görülmüştür. Zikir maksatlı okuması uygun değildir.


  Muminem Cevap: Hayızlı ıken Ayetül-kürsi Okunur Mu?

cünüpken ayetel kürsi okunur mu,  cünüp iken ayetel kürsi okunur mu,  lohusayken ayetel kursi okunur mu,  cenabetken ayetel kürsi okunur mu,  adetliyken ayetel kürsi okunur mu ,  hayızlı iken ayetel kürsi okunur mu ,  cünüpken ayetel kürsi okunurmu