Diğer Kategoriler ve İslamda ve Dünyada Kadın Forumundan islamda Kadın,Rauf PEHLİVAN Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  islamda Kadın,Rauf PEHLİVAN

  Reklam
  İSLAMDA KADIN
  İMAN ve İNKAR AÇISINDAN İNSANLAR

  İSLAMDA KADIN
  İMAN ve İNKAR AÇISINDAN İNSANLAR
  Mü'min
  Peygamber Efendimizin Allah'dan getirip, tebliğ buyurduğu bütün hükümleri kalbi ile tasdik, dili ile ikrar eden insandır. (Müslüman da aynı manaya gelir.)
  Kâfir
  Peygamber Efendimizin Allah:'dan getirip tebliğ buyurduğu bütün hükünleri kabul etmeyip inat edendir. Bu inançla dünyadan ayrılanların ebedi yeri Cehennemdir.
  Münafık
  İki Kısımdır;
  a) İtikadi yönden münafık : Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu dine aslında iman etmediği halde inanmış gibi görünen, iki yüzlü kimselerdir. Bunlar kafirlerle beraber Cehenneme gireceklerdir, hatta azap tabakaları daha da derin olacaktır.
  b) Ameli yönden münafık : Bunlar aslında İslam'a inandıkları halde amel yönünden bazı hataları olan insanlardır. Peygamberimiz bunları şöyle tarif eder: Münafıkın alâmeti üçtür:
  1) Konuştuğu zaman yalan söyler
  2) Va'd ettiği zaman sözünde durmaz
  3) Emânet verildiği zaman ihanet eder
  Bunlar amel yönü ile fâsık ve günahkar demektir. İtikadi yönden münafık olanlar gibi ebedi Cehennemde kalmayacaklardır.
  Müşrik
  Allah Teala'nın birliğini kabul etmeyip Ondan başka varlıklarıda ilah kabul ederek Allah'a ortaklık koşan kimsedir, en büyük günahların başında şirk koşmak gelir. Allah şirki af etmez, onun dışında olan günahları dilediği kimseler için affeder.

  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

  Paylaş
  islamda Kadın,Rauf PEHLİVAN Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İSLAMDA KADIN
  Kırkıncı ve Elliikinci gece
  Bazı yerlerde ölen kimsenin kırkıncı ve elliikinci gecesi hesap edilip o gece mevlit okutulmaktadır.
  İslâm'da ölen bir mümin için okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dua ve verilecek sadakanı faydası vardır. Ancak yedinci, kırkıncı ve elliikinci gecenin bir manası ve İslâmi kaynağı yoktur. Okunacak Kur'an-ı Kerim her gün her gece okunabilinir. Bu İslâm'a sokulan bidatlardandır. Bidatı uygulamanın faydası yoktur.
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 3. 3
  İSLAMDA KADIN
  Gece Tırnak Kesilir mi?
  Önce şunu belirtelm: "Tırnak kesmek için belli bir gün ve zaman yoktur. Bu konuda söylenen bazı hadisler vardır. Fakat bu hadislerin mevzu olduğu araştırma konusunda tesbit edilmiştir. Tırnaklar büyüdüğü gün kesilir. Hangi gün olursa olsun.
  Halifr Harun er Reşid, İmam Ebu Yusuf'a "Gece tırnak kesmenin caiz olup olmadığını" sormuş. Ebu Yusuf: "Caizdir" demiş. Harun er Reşid, "Bunun delilini" kendisinden sormuş. Ebu Yusuf "Hayır tehir olunmaz" hadis-i şerif'i kaynak göstererek, "hayırlı işler geciktirilmez" cevabını vermiştir.
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 4. 4
  İSLAMDA KADIN
  Fakire Zekat Verirken
  Zekat Olduğunu Söylemek Şart mı?
  Fakirin aldığı paranın zekat olduğunu mutlaka bildirmesi şart değildir. Hatta zengin zekat niyetiyle fakire para verirken bu sana hediyedir., hibedir, sana borcumdur dese de zekat sahih olur.
  Dolayısıyla zekat verirken "bu zekattır" diyerek fakirin yüzünü kızartmak hiç doğru bir şey değildir.
  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 5. 5
  İSLAMDA KADIN
  Cuma Günü Yolculuğa Çıkılır mı?
  Cuma günü zevalden önce de, sonra da yolculuğa çıkmak mekruh değildir. ancak vakit çıktıktan sonra şehirden çıkacağını biliyorsa, o zaman Cumayı kılmadan çıkmak mekruh olur.
  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 6. 6
  İSLAMDA KADIN
  Henüz Ölmeden Kendi Mezarını Hazırlamak
  İnsan ölmeden kendi mezarını hazırlıyabilir. Bunda bir sakınca görülmemiştir. Hatta böyle yapmasında sevap da vardır, diyenler olmuştur. Çünkü inan için ölüm değişmez bir kanundur. Nitekim günümüzde bilhassa şehir ve kasabalarda belediyeden mezar yeri satın alıp, önceden hazırlamak sünnete uygundur.
  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 7. 7
  İSLAMDA KADIN
  Kaplama ve Dolgu Diş
  Hanefi müçtehidleri diş doldurtma, diş kaplatma ve diş taktırma hususunda ihtilaf etmemişler, bilhassa ittifak ederek bu konuda hiçbir sakınca görmemişlerdir.
  İhtilaf, dişi kaplatmakta veya doldurmakta kullanılan maden üzerinedir. Bu da yalnız erkekler için, kaplanan veya takılan madenin altından yapılıp yapılmayacağı hususubdadır. Kadınların altın diş yaptırmalarında ise hiçbir ihtilaf yoktur.
  Kaplatılmış veya dolgu yapılmış diş aslının yerine geçtiği için bunların yıkanmasıyla gusül tamam olur.
  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 8. 8
  İSLAMDA KADIN
  Oruçlu Kadın Yemeğin Tadına Bakabilir mi?
  Kadın bazen yemeğin tadına bakmak zorunda kalabilir. Bazı yiyecekleri satın almak için de aynı mecburiyeti hissedebilir. Boğazdan aşağı inmemek şartıyle yemeğin tadına bakabilir.
  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 9. 9
  İSLAMDA KADIN
  ŞEFAAT
  Ahiret gününde peygamberlerin, Allah'a yakın kulların, meleklerin, şehitlerin ve çocukların Allah Teala'ya yalvararak günahkarların suçlarının bağışlanmasını, itaatli, muminlerin daha yüksek mertebelere kavuşturulmasını dilemesidir. Şefaat yapacak olanlar başta bizim peygamberimiz, diğer peygamberler, alimler veliler ve Allah'ın sevgili kullarıdır.
  Herkesin şefaat derecesi Cenab-ı Hakkın katında kazandığı derecenin üstünlüğüne bağlıdır.
  Şefaat aslında Allah Teala'ya ait olduğundan, Onun izin vermediği isanlara şefaat olunmaz. Kur'an-ı kerim bu gerçeği açıklar.
  "Rab'lerine götürülüp haşr olunacaklarından korkanların sen Kur'an ile uyar ki onların Rab'lerinden başka ne bir yarları, ne de bir şefaatçileri vardır."
  (Zumer Suresi : 44)

  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
 10. 10
  İSLAMDA KADIN
  Üç Aylarda Oruç
  Halk arasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarına üç aylar denilmektedir.
  Peygamberimiz peşpeşe bu ayları hiçbir zaman oruç tutmamış, bu şekliyle de ümmetine tavsiye etmemiştir. Hatta ramazan ayının dışında hiçbir ayı baştan sona oruçlu geçirmemiştir.
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 11. 11

  --->: Islamda Kadın

  İSLAMDA KADIN
  Baş Sağlığı Dilemek
  Ölüm vaktinden itibaren üç gün içinde ölü sahibine baş sağlığı dilemek mendubdur. Bu müddetten sonra yapılmasında kerahet vardır. Ancak uzakta olanlarla haberi olmayanlar için bir müddet yoktur. Baş sağlığı için özel bir söz yoktur. Örfe göre münasip sözler söylenir : Allah ölüye rahmet etsin, size sabır ve sağlık versin, Allah verir Allah alır... gibi.
  Ölünün bütün yakınlarına başl sağlığı dilenir. Aklı ermeyen çocuğa yapılmaz. İkinci defa baş sağlığı dilenilmesi mekruhtur.
  Komşuların ölü sahibine yemek pişirmeleri ve ona yemek göndermeleri güzel bir harekettir. Yemek içi n ölü sahiplerine israr da edilir.


  Kaynak:
  İslam İlmihali, A.Fikri Yavuz, Çile Yayınları


  Muminem --->: Islamda Kadın

 12. 12
  İSLAMDA KADIN
  Oje ve Benzeri Şeyler Gusle Mani mi?
  Guslün sahih olması için suyun deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. bu temasa mani olan şey gusle manidir.Kadın guslederken tırnağının altında, üstünde veya vücudunun başka bir yerinde suyun temasına mani olan hamur, balık pulu, ruj, oje gibi şeyler olursa bunları gidermesi vaciptir. Bunlar giderilmeden gusül caiz olmaz.
  Oje, gusül abdestinden sonra sürülmüş olsa bile onunla ne gusül ne de abdest olmaz. Dolayısıyle oje ile hiçbir ibadet olmaz.


  Faydalanılan Eserler:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVANmakata parmak sokmak günahmı,  vajinaya parmak sokmak guslü gerektirir mi,  rauf pehlivan kimdir,  makata parmak sokmak caiz mi,  anüse parmak sokmak günahmı,  makata parmak sokmak günah mı,  ferce parmak sokmak